119 έργα στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το 2020

Τελευταία ενημέρωση: 2019-11-30, 13:42:38
119 έργα στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το 2020

Και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ψήφισε η ΔΕΥΑΜΒ

 

Συνολικά 119 έργα και δράσεις τόσο στον τομέα της ύδρευσης, όσο και της αποχέτευσης προβλέπει το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το 2020, όπως ψηφίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Συνολικά στο τεχνικό πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις συνολικής δαπάνης 148.922.080,26 ευρώ με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 31.031.404,86 ευρώ, αναλυόμενη σε 7.430.404,86€ από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 23.601.000,00€ από χρηματοδότηση.

Περιλαμβάνει το σύνολο των συμβάσεων τεχνικών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ, είτε υφιστάμενων, των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο και συνεχίζεται κατά το έτος 2020, είτε νέων, για τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης σύμβασης κατά το έτος 2020.

Με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020 συνεχίζεται η εφαρμογή δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος και του Παγασητικού Κόλπου, μέσω παρεμβάσεων στη συλλογή κι επεξεργασία λυμάτων, ενώ αναπτύσσονται δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης και τη διαχείριση - αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού του Δήμου Βόλου για τη βελτίωση της ύδρευσης - άρδευσης.

Από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ θα γίνουν 94 έργα προϋπολογισμού 55.378.719,32 ευρώ και αφορούν στην επέκταση των δικτύων, σε έργα υγειονομικής αναγνώρισης πηγών, δεξαμενών και υδραγωγείων, στην επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος τηλεποπτείας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στην κατασκευή νέου μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στη θέση Μετερίζα Πηλίου και τη διερεύνηση του αιολικού δυναμικού για τον σχεδιασμό νέας μονάδας ΑΠΕ. Επίσης αφορούν στη μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων στις Δ.Ε. Αγριάς, Αρτέμιδος, Ν. Αγχιάλου και Αισωνίας, στη μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δ. Βόλου και τον Σχεδιασμό Έργων Ορθολογικής, Αποδοτικής Διαχείρισης για Ύδρευση, Άρδευση (Masterplan), στη μελέτη και ωρίμανση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας του νερού ύδρευσης - άρδευσης.

Με χρηματοδότηση θα γίνουν 14 δράσεις στον τομέα της αποχέτευσης και μεταξύ άλλων τα εξής: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι – Βόλος, Β’ Φάση» και «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος», αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. Βόλου, επέκταση της Ε.Ε.Λ. Βόλου για την υποδοχή των λυμάτων των Οικισμών Γ’ Προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από το Κεντρικό Α/Σ Λυμάτων έως την Ε.Ε.Λ., κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου και τη σύνδεση αυτού με την Ε.Ε.Λ. Βόλου.

Στο τεχνικό πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται τα υποέργα που αφορούν στην Πράξη «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των Ε.Ε.Λ Βόλου».

Σε επίπεδο ύδρευσης περιλαμβάνονται συνολικά 11 χρηματοδοτούμενες δράσεις, όπως η κατασκευή του έργου της χρηματοδοτούμενης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020 Πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού», προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.238.800,00€ πλέον Φ.Π.Α., ενταγμένου στο πρόγραμμα Φιλόδημος, του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς, Αρτέμιδας του Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 2.634.200,00€, η «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού», καθώς και η κατασκευή έργων εφαρμογής συστήματος τηλεμέτρησης των υδρομέτρων, ψηφιακή χαρτογράφηση του Δικτύου Ύδρευσης, αξιοποίηση των υδατικών πόρων και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας νερού για ύδρευση-άρδευση στον Δ. Βόλου, αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των Τ.Κ. Μακρινίτσας και Αγ. Βλασίου.

Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός με πρόβλεψη αποζημίωσης της ΕΡΓΗΛ

Σε ειδική συνεδρίαση ψηφίστηκε και ο προϋπολογισμός για το 2020, που είναι ισοσκελισμένος. Είναι ύψους 62.695.000 ευρώ και υπάρχει πρόβλεψη και για την καταβολή των αποζημιώσεων στην ΕΡΓΗΛ που επιδίκασε ο Αρειος Πάγος.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
5
=