Ερώτηση Παπανάτσιου για την ανέγερση νέου κτιρίου της Πυροσβεστικής

Τελευταία ενημέρωση: 2019-10-30, 21:11:45
Ερώτηση Παπανάτσιου για την ανέγερση νέου κτιρίου της Πυροσβεστικής

Ερώτηση κατέθεσε η Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Κατερίνα Παπανάτσιου, προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Στην ερώτησή της η Βουλευτής, αναλύει διεξοδικά το πολύπλοκο ζήτημα της ανέγερσης νέου κτιρίου, το οποίο έχει απασχολήσει διαχρονικά την ίδια την Υπηρεσία, την τοπική κοινωνία και τον πολιτικό κόσμο.

Η κ. Παπανάτσιου τονίζει ότι με δεδομένη την ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου, η υλοποίηση του έργου απαιτεί σήμερα νέες και δραστικές ενέργειες με σκοπό την επικαιροποίηση των παλαιότερων αποφάσεων, καθώς η υπόθεση εκκρεμεί από το 2008.

Αναλυτικά στην ερώτησή της η κ. Παπανάτσιου αναφέρει τα εξής:

«Η  κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου είναι ένα πάγιο αίτημα, τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και της ίδιας της Υπηρεσίας. Το υπάρχον οίκημα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη και τα προβλήματα, λόγω παλαιότητας και περιορισμένων χώρων για οχήματα και προσωπικό, πολλαπλά.

Ήδη από το έτος 2012, στο πλαίσιο αναζήτησης ακινήτου για την ανέγερση νέου κτιρίου, είχε παραχωρηθεί από το Δήμο Βόλου, οικόπεδο έκτασης 3 περίπου στρεμμάτων, κείμενο στη θέση «Μαχαιρίτσα» στη περιοχή Φυτόκου. Η θέση και η έκταση του οικοπέδου, το καθιστούσαν κατάλληλο για την ανέγερση νέας κτιριακής εγκατάστασης, σύγχρονης και επαρκούς, για την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την εύρυθμη λειτουργίας της.

Ωστόσο, λόγω άπρακτης παρέλευσης πενταετίας από την παραχώρηση, η τελευταία ανακλήθηκε από την αρμόδια αρχή.  Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιλαμβανόμενο την κατάσταση, αιτήθηκε την εκ νέου παραχώρηση της εν λόγω έκτασης, από το Δήμο Βόλου, στις 9-11-2017, χωρίς να έχει λάβει απάντηση μέχρι σήμερα.

Το θέμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου είναι γνωστό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς αρκετοί Βουλευτές του Νομού διαχρονικά, έχουν υποβάλλει αναφορές και ερωτήσεις, στα πλαίσια  του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Από τις απαντήσεις του αρμόδιου Υπουργείου, στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, μαθαίνουμε ότι:

  • το έργο της ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων της Π.Υ. Βόλου, είχε συμπεριληφθεί στις προτάσεις που προωθήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία Σύμπραξης Δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3389/2005 και εγκρίθηκε η υλοποίησή του με την από 01-09-2008 απόφαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ.
  • το έργο της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων της Π.Υ. Βόλου, έχει συμπεριληφθεί στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη περίοδο 2015-2019.

Στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σ.Ε.Π.Α.Λ. 2015-2019, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, λόγω της άπρακτης παρέλευσης ετών (από την απόφαση του 2008 της Διυπουργικής Επιτροπής) κατέστη επιτακτική η ανάγκη αναμόρφωσης των εγκεκριμένων έργων και ως εκ τούτου, το Α.Π.Σ, πρότεινε στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, την αναμόρφωση του 2ου πακέτου έργων, με το υπ’ αριθμ. 14223οικ. Φ.531.35/12-03-2014 έγγραφό του.

Επειδή, στην πρόταση αναμόρφωσης του 2ου πακέτου έργων ΣΔΙΤ, που υπέβαλλε το Α.Π.Σ., συμπεριλαμβάνεται η ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Υ Βόλου (κόστους 2 εκ. ευρώ περίπου), ωστόσο δεν γνωρίζουμε εάν εκδόθηκε νέα Διυπουργική απόφαση έγκρισης του αναμορφωμένου πακέτου.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, από την από 01-09-2008 απόφαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, έχουν παρέλθει ήδη έντεκα έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων, η κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Υ Βόλου δεν πραγματοποιήθηκε.

Επειδή, η αδράνεια αυτή, είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, και την ανάκληση της παραχώρησης του οικοπέδου από πλευράς αρμόδιας αρχής, την οποία εκ νέου αιτείται το Α.Π.Σ, προσδοκώντας την υλοποίηση του έργου.

Επειδή, η εκτέλεση έργου ΣΔΙΤ, απαιτεί την υλοποίηση τριών βασικών βημάτων, σχεδιασμό – έγκριση από τη Διυπουργική επιτροπή – χρηματοδότηση.

Επειδή, με βάση τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για την υλοποίηση του έργου.

Επειδή, η μετεγκατάσταση της Π.Υ Βόλου σε νέο κτίριο είναι ζήτημα βαρύνουσας σημασίας, καθώς σήμερα ο χώρος στέγασής της είναι απολύτως ακατάλληλος και για υπηρεσιακούς λόγους.

Επειδή, ο αρμόδιος Υπουργός στην επίσημη απάντησή του, αναφέρει ότι το έργο της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων της Π.Υ. Βόλου, έχει συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό του Α.Π.Σ, γεγονός που προκύπτει και από το Σ.Ε.Π.Α.Λ 2015-2019, αλλά και από το αίτημα αναμόρφωσης του 2ου πακέτου ΣΔΙΤ.

Επειδή, τακτικά μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής είναι οι κκ. Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, ενώ έκτακτο μέλος είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, λόγω αρμοδιότητας.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

  1. Με δεδομένες τις απαντήσεις του Υπουργείου περί έγκρισης του έργου το 2008 από την αρμόδια επιτροπή και ένταξής του στο σχεδιασμό (Σ.Ε.Π.Α.Λ. 2015-2019) του Π.Σ, ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν τα Υπουργεία, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την υλοποίηση του έργου;
  2. Με βάση το γεγονός ότι, η Διυπουργική Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση έγκρισης του έργου 11 χρόνια πριν (2008), η οποία δεν υλοποιήθηκε και έχει καταστεί πλέον αναχρονιστική, προτίθενται να προβούν σε νέες ενέργειες, για την - ει δυνατόν - συντομότερη υλοποίηση του έργου (ενδεχομένως: νέο πακέτο ΣΔΙΤ, νέα απόφαση έγκρισης, εξεύρεση χρηματοδότησης κτλ);
  3. Με δεδομένη την ανάκληση της παραχώρησης του οικοπέδου από την αρμόδια αρχή και το εκ νέου υποβαλλόμενο αίτημα του Α.Π.Σ, για παραχώρηση της έκτασης, αλλά και με δεδομένη την πρόταση του Α.Π.Σ για αναμόρφωση του 2ου πακέτου ΣΔΙΤ, προτίθενται να μας ενημερώσουν για τις συγκεκριμένες ενέργειες, στις οποίες θα προβούν, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του έργου;».
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
2
=