Σημαντική μείωση του όγκου αποβλήτων στο Νοσοκομείο Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2019-10-14, 14:10:34
Σημαντική μείωση του όγκου αποβλήτων στο Νοσοκομείο Βόλου

Το σχέδιο για το οποίο βραβεύτηκε το Αχιλλοπούλειο με ασημένιο βραβείο

 

Μείωση του όγκου των αποβλήτων κατά 30%, με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα στη διαχείριση και βέβαια θαυμαστή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος πέτυχε με την εφαρμογή καινοτόμου σχεδιασμού η Διοίκηση του Γενικού Νομαρχιακού Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, που επιβραβεύτηκε από την Boussias Communications και το Health Daily για την περιβαλλοντική της ευαισθησία.

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στην τελετή απονομής των βραβείων Healthcare Business Awards 2019, τον θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς στον κλάδο της Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου απέσπασε το ασημένιο βραβείο για το καινοτόμο σχεδιασμό.

Την πρωτοβουλία για τη μείωση των αποβλήτων ανέλαβαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου Ματθαίος Δραμητινός, ο αναπληρωτής διοικητής Χαρίλαος Αποστολίδης και η υπεύθυνη διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων Μαίρη Ζήγρα.

Επισημαίνεται ότι η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε με αθρόα συμμετοχή επιφανών εκπροσώπων του ευρύτερου κλάδου της Υγείας. Στην εκδήλωση βραβεύτηκε η επιχειρηματική αριστεία και η προσφορά στην Υγεία. Ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, στον χαιρετισμό του έκανε λόγο για Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υγείας, ο οποίος αποτελεί κορυφαίο στόχο του υπουργείου, ειδικά σε μια εποχή που είναι αναγκαία η εξοικονόμηση πόρων και η ορθολογική κατανομή τους.

Οι πυλώνες του σχεδιασμού

Η διαχείριση των αποβλήτων και ιδιαίτερα των μολυσματικών μιας νοσοκομειακής μονάδας, αποτελεί δείκτη με υγειονομικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκρισμα. Τα απόβλητα δεν πρέπει να προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Με τη σωστή διαλογή και τη μείωση των αποβλήτων, τα νοσοκομεία όχι μόνο αποφεύγουν το κόστος διάθεσης και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, αλλά μειώνουν την ποσότητα των πρώτων υλών, την ενέργεια και τη μεταποίηση που χρειάζονται για να αντικαταστήσουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που δημοσίευσε η Markets and Markets, το κόστος διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων για τις Η.Π.Α. αναμένεται να αυξηθεί από 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2015 σε 13,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, για την Ελλάδα υπολογίζεται σε πάνω από 15εκ. Ευρώ. Η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων έχει τεράστιο αντίκτυπο σε αυτούς τους αριθμούς και παράλληλα θετική δράση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να μειώσουν την ποσότητα των μολυσματικών αποβλήτων μέσω της τήρησης του κανονισμού διαχείρισης που περιλαμβάνει σωστή διαλογή στην πηγή παραγωγής, αυστηρή παρακολούθηση, εκπαίδευση των εμπλεκομένων, ουσιαστική λειτουργία των επιτροπών και ένα σύγχρονο σύστημα ανατροφοδότησης με την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων.

Κλειδί η σωστή διαχείριση

"Το κλειδί για να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των αποβλήτων είναι το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ενώ εξίσου σημαντική είναι η υποστήριξη από την κορυφή προς τα κάτω", λέει ο Selin Hoboy επιστήμονας που εξειδικεύεται επιστήμονας στη διαχείριση και οργάνωση νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Στόχος λοιπόν της πρωτοβουλίας ήταν να σχεδιαστεί, να εφαρμοστεί και υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης, στο ΓΝ Βόλου. Το όραμα της διοίκησης και της υπευθύνου διαχείρισης, αποτέλεσε την αφετηρία της προσπάθειας.

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία οι τρόποι για τη μείωση των ιατρικών αποβλήτων είναι οι παρακάτω:
1. Κατανόηση της νομοθεσίας. Πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τους κρατικούς κανονισμούς σχετικά με τα ιατρικά απόβλητα, έτσι ώστε να μπορούμε να καθοδηγήσουμε το προσωπικό στην σωστή διαλογή στον τόπο παραγωγή.
2. Ανάπτυξη ενός εγκεκριμένου εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης αποβλήτων. Ο κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει τον τρόπο διαλογής , προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των ιατρικών αποβλήτων. Οι στόχοι του σχεδίου πρέπει να είναι ξεκάθαρα γνωστοί στο προσωπικό, ώστε όλοι να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γνώσης και ευαισθησίας.
3. Ελέγχουμε το σχέδιό τουλάχιστον ετησίως για τυχόν αλλαγές πολιτικής ή διαδικασίας. Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα του προσωπικού, περιοδικά μετά από αναθεωρήσεις πολιτικών ή διαδικασιών.
4. Χρησιμοποιούμε μικρά δοχεία ιατρικών αποβλήτων σε χώρους ασθενών. Μεγαλύτερα δοχεία διευκολύνουν τους ασθενείς και το προσωπικό να τα χρησιμοποιούν ως κανονικούς κάδους απορριμμάτων. Τα δοχεία ιατρικών αποβλήτων είναι προσιτά μόνο στο προσωπικό.
5. Ξεχωριστά δοχεία απορριμμάτων συλλογής στερεών αποβλήτων.
6. Τοποθετούμε σήματα σε όλη την εγκατάσταση που περιγράφουν τον τύπο αποβλήτων που μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε δοχείο. Οι οπτικές υπενθυμίσεις και τα εικονογράμματα βοηθούν το προσωπικό να κατανοεί καλύτερα τις πολιτικές μας και να κάνουν το σωστό κάθε φορά.
7. Διεξαγωγή ελέγχων αποβλήτων: Πραγματοποιήθηκαν περιοδικοί επιτόπιοι έλεγχοι για να διαπιστώσουμε εάν τα ιατρικά απόβλητα διατίθενται σωστά και ότι ο κανονισμός ακολουθείται. Κοινοποιήσαμε τα ευρήματά μας στο προσωπικό και παρείχαμε επανεκπαίδευση.

Εργαλεία για την εφαρμογή των παραπάνω είναι: ένας εμπνευσμένος υπεύθυνος διαχείρισης άρτια εκπαιδευμένος, η καταγραφή ημερήσιας ρουτίνας, η ανάθεση και διευκρίνιση του έργου για κάθε βαθμίδα του προσωπικού, διότι το βασικό και κυρίαρχο σημείο είναι η σωστή διαλογή στον τόπο παραγωγής, η επισκόπηση απόρριψης κάθε αποβλήτου και αναλυτικές διευκρινήσεις ανάλογα με την περιγραφή κάθε θέσης.

Υλοποίηση στόχου χωρίς ιδιαίτερους πόρους

«Δεν απαιτήθηκαν ιδιαίτεροι πόροι, με μικρές ομάδες ακολουθούσαμε την πορεία των αποβλήτων προς την προσωρινή αποθήκευση, αλλά και με ενημερωτικές συναντήσεις όπου παρουσιάζονταν στοιχεία περιβαλλοντικών και οικονομικών επιβαρύνσεων από τα συγκεκριμένα απόβλητα», ενημερώνει ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου Ματθαίος Δραμητινός.

«Επίσης παροτρύναμε τους προϊσταμένους τμημάτων που πέτυχαν μείωση του όγκου, να παρουσιάσουν στους συναδέλφους τους την επιτυχία τους. Σε έναν θεσμικά εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό, η επιτυχία υλοποίησης του στόχου μείωσης των αποβλήτων, στηρίχθηκε στην επιλογή του πυρήνα των εμπλεκομένων», επισήμανε ακόμη.

Η ομάδα δούλεψε με εμπιστοσύνη

 Κάθε άνθρωπος μπορεί να αποδώσει προσφέροντας τον καλύτερο εαυτό του, όταν τοποθετηθεί σε θέση που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του και στις ικανότητές του. Ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Χαρίλαος Αποστολίδης, ενημερώνει ότι για να υπάρξει σωστή λειτουργία με την ανάθεση αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. «Για να κτίσουμε την εμπιστοσύνη στην ομάδα μας οργανώσαμε τα παρακάτω:
Α) Τακτικές συναντήσεις ομάδας, Β) Διαρκής ενημέρωση, Γ) Ειλικρίνεια», συμπληρώνει ακόμη.

Επισημαίνεται ότι ως αποτύπωμα καινοτομίας εκλαμβάνεται η σύνδεση των ροών εργασίας και η επιτόπου ορθή διαλογή των αποβλήτων με την μείωση του περιβαλλοντικού ρίσκου στην ζωή μας εκτός νοσοκομείου.
Η αυστηρή παρακολούθηση από της επικεφαλής της επιτροπής, το όραμα της διοίκησης και ο εμπνευσμένος υπεύθυνος διαχείρισης ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν σε αποτελεσματική μείωση του όγκου των αποβλήτων ( 30%), με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα (28% ετησίως) για το νοσοκομείο, αλλά και θαυμαστή μείωση του αντίστοιχου περιβαλλοντικού αποτυπώματος για το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

«Η παραπάνω προσπάθεια καλλιέργησε την κουλτούρα και ενθάρρυνε την διοίκηση στον σχεδιασμό και άλλων προγραμμάτων με στόχο την διατήρηση των φυσικών πόρων (υλοποιούνται προγράμματα συγκέντρωσης και ανακύκλωσης 8 ομάδων προϊόντων – αποβλήτων)», ενημερώνει ο κ. Αποστολίδης, ενώ ο κ. Δραμητινός υπενθυμίζει ότι «στο πλαίσιο αυτό επετεύχθη επιπλέον η ένταξη και χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου Βόλου για την μείωση και αποτυπώματος και των αερίων ρύπων. Τα προγράμματα αυτά ενδυναμώνουν την ευσυνείδητη ιδιότητα του εργαζομένου περιβαλλοντικά , βελτιώνει την υγεία και προάγει τη βιωσιμότητα στις κοινότητές μας».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
8
=