Σύσταση μόνιμης κοινής Επιστημονικής Επιτροπής για την αέρια ρύπανση

Τελευταία ενημέρωση: 2019-09-17, 21:43:46
Σύσταση μόνιμης κοινής Επιστημονικής Επιτροπής για την αέρια ρύπανση

Τη σύσταση μόνιμης κοινής Επιστημονικής Επιτροπής που θα συνεδριάζει τακτικά, αποφάσισαν να συστήσουν οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Επιστημονικών φορέων του Βόλου που συναντήθηκαν χθες για να συζυτήσουν για το θέμα της αέριας ρύπανσης στον Βόλο.

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από τους συμμετέχοντες φορείς αναφορικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στην χθεσινή συνάντηση αναφέρονται τα εξής:

«Tην Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 συναντήθηκαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Επιστημονικών φορέων του Βόλου, Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας & Αλμυρού, Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, προκειμένου να συντονίσουν την δράση τους - σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - στο φλέγον θέμα της αέριας ρύπανσης (και εν γένει της προϊούσας περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία στα μέλη τους και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Tην Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 συναντήθηκαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Επιστημονικών φορέων του Βόλου, Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας & Αλμυρού, Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, προκειμένου να συντονίσουν την δράση τους - σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - στο φλέγον θέμα της αέριας ρύπανσης (και εν γένει της προϊούσας περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία στα μέλη τους και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Σχετικά, αποφασίστηκε η σύσταση (μόνιμης) κοινής Επιστημονικής Επιτροπής που θα συνεδριάζει τακτικά,  με σκοπό την αρτιότερη και πλέον συστηματική αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την διατύπωση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων/προτάσεων επίλυσης, άλλως άμβλυνσης των τυχόν προβλημάτων που θα διαπιστωθούν, μέσω της λειτουργίας της, με αποδέκτες αυτών (συμπερασμάτων/προτάσεων) τις αρμόδιες διοικητικές Αρχές (σε επίπεδο τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής Διοίκησης).

Η σχετική πρωτοβουλία της κοινής Επιστημονικής Επιτροπής θα έχει προεχόντως συμβουλευτικό χαρακτήρα, με στόχο την επιστημονική υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων διοικητικών Αρχών, μη αποκλειομένης της δημοσιοποίησης των απόψεών της στο ευρύτερο κοινό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.   

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι πράξεις ή παραλείψεις αρμοδίων διοικητικών Αρχών ή φορέων της ιδιωτικής οικονομίας συνιστούν άμεσες ή έμμεσες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η  Επιτροπή θα δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο τις σχετικές διαπιστώσεις της και εισηγείται στους Φορείς που την συγκροτούν την από κοινού λήψη κατάλληλων διοικητικών, αλλά και ένδικων μέτρων κατά των υπαιτίων.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της κατ΄ αρχήν συζήτησης των οικείων θεμάτων ενδιαφέροντος της Επιτροπής, επισημάνθηκε ιδιαίτερα :

  • η ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης από τις Αρχές ( Περιφέρεια Θεσσαλία) πάνω στο σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε για τον εντοπισμό, με επιστημονικά τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη μέθοδο,  των πηγών προέλευσης της ενοχλητικής οσμής, που έχει χαρακτηριστικά χημικής οσμής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου,
  • η ανάγκη λειτουργίας δικτύου σταθμών παρακολούθησης  των τιμών ρύπων της αέριας μέτρησης, με δημοσιοποίηση των τιμών σε πραγματικό χρόνο και  ενημέρωση των πολιτών, σύμφωνα άλλωστε και με τις προβλέψεις της ενωσιακής (Ε.Ε.) περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  • στην ανάγκη επικαιροποίησης στοιχείων και συνέχισης της  Επιδημιολογικής Μελέτης των επιπτώσεων στην υγεία από τις υπερβάσεις στις τιμές των ρυπαντών».

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Ευθύμιος Τσάμης, η Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Καπούλα Αθανασία, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Στρατηγόπουλος Χρήστος, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας & Αλμυρού Ματσιόλης Κωνσταντίνος, η Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Κλάρα Αικατερίνη, ο Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας Λάμπρος Κωνσταντίνος και ο Γενικός Γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Σακκόπουλος Ιωάννης.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
6
=