Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή

Τελευταία ενημέρωση: 2019-09-13, 19:43:05
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης", σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν  Online Εξ Αποστάσεως  το ετήσιο μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ειδική αγωγή: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες», διάρκειας 440 ώρες ημερομηνία έναρξης 28/10/2019 και ημερομηνία λήξης 7/6/2020.

Το  παραπάνω μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό  πρόγραμμα   μπορεί  να αξιοποιηθεί  σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων.

Το  πρόγραμμα  υλοποιείται  πλήρως μέσω Online Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Με την ολοκλήρωση του  Προγράμματος, χορηγείται  «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

  • Σε όσους αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς θέλουν να συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών ή τις προσλήψεις στους πίνακες.
  • Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, κλπ) ή εργάζονται ήδη σε  αυτές τις θέσεις.
  • Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων  οι οποίοι επιθυμούν τόσο να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού, όσο να ενισχύσουν την υπάρχουσα θέση εργασίας τους.
  • Σε όσους θέλουν να εξειδικευτούν στο παραπάνω γνωστικό  αντικείμενο.

Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση, και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να λάβουν:

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
  • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες – εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε:

ΒΟΛΟΣ: Αντωνοπούλου 127, 1ος όροφος, 2421102088 & 2421028746, email: kekvolos@gmail.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δωδεκανήσου 23, 4ος όροφος, 2313051525 & 2311242875, email: kek.thess@gmail.com

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
2
=