Προσλήψεις 150 γεωπόνων και κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ

Τελευταία ενημέρωση: 2019-07-28, 10:37:58
Προσλήψεις 150 γεωπόνων και κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ

Μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη 1 Αυγούστου έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για μία από τις 150 θέσεις στον ΕΛΓΑ μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υποκαταστημάτων ΕΛΓΑ σε όλη την επικράτεια, καθώς και στη Θεσσαλία με έδρα τη Λάρισα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας.

Οι ειδικότητες για τους 8μηνίτες που θα προσληφθούν αφορούν σε Γεωπόνους ΠΕ, ειδικότητα στην οποία θα απασχοληθούν 140 άτομα και Κτηνιάτρους ΠΕ, ειδικότητα στην οποία θα απασχοληθούν 10 άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
1
=