Την πόρτα των οφειλετών χτυπά ο ΕΦΚΑ

Τελευταία ενημέρωση: 2019-07-27, 16:15:23
Την πόρτα των οφειλετών χτυπά ο ΕΦΚΑ

Ειδοποιητήρια για ληξιπρόθεσμες οφειλές λαμβάνουν επαγγελματίες, αγρότες, εργοδότες και φυσικά πρόσωπα για να ενταχθούν στις 120 δόσεις

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου έχουν το χρονικό περιθώριο να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους στον ΕΦΚΑ και σ’ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία επαγγελματίες, εργοδότες, φυσικά πρόσωπα και αγρότες. Ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία αποστέλλει ειδοποιητήρια στους οφειλέτες με τα οποία ζητά να προβούν άμεσα στον διακανονισμό της οφειλής τους εκμεταλλευόμενοι τη νέα ρύθμιση με τις 120 δόσεις.

Ήδη από την κεντρική υπηρεσία του ΕΦΚΑ στην Αθήνα το «μήνυμα» έχουν λάβει περισσότεροι από 200 μικροί και μεγάλοι οφειλέτες στη Μαγνησία.

Επισημαίνεται πως το σύνολο των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση ενώ στους οφειλέτες που υπάγονται στις 120 δόσεις παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 ευρώ.

Όσον αφορά στις οφειλές στον ΟΓΑ η ρύθμιση αφορά τα χρέη που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Για τους ασφαλισμένους του πρωτογενή τομέα, που θα υπαχθούν στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων, ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Για τους εργοδότες στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν τα χρέη από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση 100%, ενώ σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση 50%. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50 ευρώ.

Τέλος για τις οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Σημειώνεται πως στις 120 δόσεις μπορούν να διακανονιστούν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για οικοδομικοτεχνικά έργα σε ιδιωτικές οικοδομές.

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
3
=