Προσλήψεις 150 γεωπόνων και κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ μέσω ΑΣΕΠ

Τελευταία ενημέρωση: 2019-07-24, 17:47:52
Προσλήψεις 150 γεωπόνων και κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ μέσω ΑΣΕΠ

Μέχρι 1 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις εργασίας

 

Ξεκίνησε χθες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 150 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υποκαταστημάτων ΕΛΓΑ σε όλη την επικράτεια και φυσικά στη Θεσσαλία με έδρα τη Λάρισα και γεωγραφική δικαιοδοσία στους Νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας.

Οι ειδικότητες για τους 8μηνίτες που θα προσληφθούν αφορούν σε Γεωπόνους ΠΕ, ειδικότητα στην οποία θα απασχοληθούν 140 άτομα και Κτηνιάτρους ΠΕ, ειδικότητα στην οποία θα απασχοληθούν 10 άτομα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 01-08-2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. - Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 - Τ.Κ. 115 10 - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Ν. Χασιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 7490476, 576, 497).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία του ΕΛΓΑ β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
1
=