Εντός ορίων τα δείγματα RDF από φορτίο με αποδέκτη την ΑΓΕΤ

Τελευταία ενημέρωση: 2019-07-18, 12:09:17
Εντός ορίων τα δείγματα RDF από φορτίο με αποδέκτη την ΑΓΕΤ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση και εντός των προβλεπόμενων ορίων είναι τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν από συσκευασμένα δεμάτια εναλλακτικού καυσίμου που προορίζονταν για το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στον Βόλο.

Αναλυτικά, από το γραφείο της Αντιπ/χη Μαγνησίας & Σποράδων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών εναλλακτικού στερεού καυσίμου – RDF με κωδικό 19.12.10 που πραγματοποιήθηκαν σε φορτηγά πλοία τα οποία μετέφεραν συσκευασμένα δεμάτια εναλλακτικού καυσίμου με τελικό αποδέκτη το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο εργαστήριο ENVIROLAB IKE και αφορούν το εναλλακτικό στερεό καύσιμο – RDF με κωδικό 19.12.10 που παρελήφθη από την ΑΓΕΤ Ηρακλής στις κάτωθι ημερομηνίες:

01/04/2019 με προμηθεύτρια εταιρεία την DECO S.p.A.

24/04/2019 με προμηθεύτρια εταιρεία την GEOCYCLE (Italia) Srl

Σε κάθε παραλαβή λήφθηκαν τρία (3) δείγματα (ένα δείγμα για κάθε 1.000 τόνους παρεληφθέντος εναλλακτικού καυσίμου) και η ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε ως προς τη

ü  Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV) (MJ/Kg as received)

ü  Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο (% σε ξηρή βάση)

ü  Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο (mg/MJ)

όπως προβλέπεται από την με αρ. πρωτ 56366/4351/2014  Υ.Α. (ΦΕΚ 3339/Β/2014).

Τα τελικά αποτελέσματα, παρατίθενται στο παρακάτω Πίνακα:

Α/Α

Παράμετρος Ελέγχου

Μονάδα

Ημερομηνία παραλαβής

1ο Δείγμα

2ο Δείγμα

3ο Δείγμα

Κλάση του Μ.Ο των τριών δειγμάτων με βάση την Υ.Α 56366/4351/2014

1

Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV)

MJ/Kg as received

01-03/04/2019

13,34

17,41

15,90

Κλάση 3

2

Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο

% σε ξηρή βάση

0,91

0,85

0,97

Κλάση 3

3

Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/MJ

0,015

0,006

0,007

Κλάση 1

4

Μέση κατώτερη θερμογόνο Δύναμη (Lower Heating Value – LHV)

MJ/Kg as received

27-29/04/2019

30,80

29,37

28,30

Κλάση 1

5

Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο

% σε ξηρή βάση

0,78

0,45

0,60

Κλάση 3

6

Διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/MJ

0,010

0,010

0,011

Κλάση 1

 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ  3339/Β/2014) για να χρησιμοποιεί η τσιμεντοβιομηχανία τα απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα θα πρέπει αυτά να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1, 2 ή 3 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
9
=