Στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα ελέγχου των Φροντιστηρίων

Τελευταία ενημέρωση: 2019-02-21, 14:17:41
Στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα ελέγχου των Φροντιστηρίων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με σκοπό την ενδελεχή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με θέματα λειτουργίας των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών αναφέρει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, επανήλθε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα ελέγχου των Φροντιστηρίων και Ξένων Γλωσσών και επιβολής κυρώσεων στους ιδιοκτήτες τους σε περιπτώσεις παραβάσεων νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία τους.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλέον καθίσταται αρμόδια για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων των Φροντιστηρίων και των Ξένων Γλωσσών της περιοχής ευθύνης της και την επιβολή κυρώσεων (άρθρο 73).

Η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνει τη διενέργεια ελέγχων και αυτοψίας είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από εντολή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (Υπ.Π.Ε.Θ.).

Τέλος ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι λεπτομέρειες της σχετικής εγκυκλίου μπορούν να αναζητηθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΦΘΚ4653ΠΣ-ΔΜΥ, ενώ αντίγραφο του εγγράφου έχει επιδοθεί και στην πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Μαγνησίας.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
8
=