Μεταπτυχιακό στο ΤΕΦΑΑ του Π.Θ.

Τελευταία ενημέρωση: 2018-07-11, 19:28:50
Μεταπτυχιακό στο ΤΕΦΑΑ του Π.Θ.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, διάρκειας 18 μηνών, με τίτλο «Εφαρμοσμένη κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» θα λειτουργήσει στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του προγράμματος αιτήσεις και  τα εξής δικαιολογητικά μέχρι και 15 Ιουλίου 2018 (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier/ταχυδρομείο):

- Αίτηση συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
- Βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
- Αντίγραφο πτυχίου
- Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας
- Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει)
- Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
- Επιστημονικές ανακοινώσεις (εάν υπάρχουν)
- Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβή (εάν υπάρχει)
- Δεύτερο πτυχίο (εάν υπάρχει)
- Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών (εάν υπάρχει)

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνάφεια του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η συνάφεια του πτυχίου αξιολογείται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΤΕΦΑΑ
Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις»
Καρυές, 42100, Τρίκαλα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2431047019.
Email: msc@pe.uth.gr.
Ηλεκτρονικός σύνδεσμος

http:// http://postgrad.pe.uth.gr/militaryfitness/index.php/el/.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
9
=