Ανάβουν φώτα σε νοικοκυριά του Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2018-05-08, 14:26:29
Ανάβουν φώτα σε νοικοκυριά του Βόλου

Ανάβουν ξανά τα φώτα σε πέντε νοικοκυριά του Δήμου Βόλου, που επί μήνες ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας οφειλών τους προς τη ΔΕΗ. Χθες συνεδρίασε για πρώτη φορά η επιτροπή που συστάθηκε σε επίπεδο δήμου για να εξετάσει τις αιτήσεις επανασύνδεσης της παροχής ρεύματος σε περιπτώσεις ευπαθών καταναλωτών, εγκρίνοντας την επιδότηση πέντε νοικοκυριών για το 100% της οφειλής τους. Δυστυχώς ο αριθμός των αιτήσεων είναι πολύ μικρός και ο εθνικός «κουμπαράς», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται νοικοκυριά για να ξεχρεώσουν τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ και να επανασυνδεθούν με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εξαντλείται. Η τοπική επιτροπή απευθύνει έκκληση σε όσους έγινε διακοπή ρεύματος εξαιτίας οφειλών, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να μπορέσουν να επιδοτηθούν.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Σύμφωνα με το μέλος της επιτροπής και αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, Νατάσσα Μορφογιάννη, από τις 23 Μαρτίου, οπότε και ανακοινώθηκε η σύσταση της επιτροπής, σε επίπεδο Δήμου Βόλου έως και χθες που συνεδρίασε για πρώτη φορά υποβλήθηκαν μόλις 14 αιτήσεις καταναλωτών για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος σχετικά με την αποπληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και την επανασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Από τις 14, δύο αιτήσεις αφορούν σε οικογένειες με ένα μέλος με αναπηρία και οι υπόλοιπες σε χαμηλόμισθους, που χρωστούν έως και 12.000 ευρώ και ζουν επί μήνες χωρίς ρεύμα.

Για τους πέντε εγκρίθηκε επιδότηση στο 100% και αφορά σε οφειλές έως και 6.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι εννέα θα πρέπει να προσκομίσουν ορισμένα συμπληρωματικά έγγραφα για να λάβουν την επιδότηση. Συνολικά οι πρώτες αιτήσεις που θα εγκριθούν αφορούν σε ποσό επιδότησης από 70.000 έως 100.000 ευρώ.

«Το κρίσιμο είναι να έρθουν όσοι χρωστούν και βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί το ποσό εξαντλείται και θα επιδοτηθούν όσοι προλάβουν», ανέφερε η αντιδήμαρχος, Νατάσσα Μορφογιάννη, στον απόηχο της συνεδρίασης της επιτροπής στο Κέντρο Κοινότητας Βόλου, επισημαίνοντας ότι στον εθνικό «κουμπαρά» απέμεινε μόλις 1 εκατ. ευρώ το οποίο θα απορροφηθεί κατά σειρά προτεραιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή αποτελείται από τους Μορφογιάννη Αναστασία, αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, Λάππα Στέφανο, εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), Σιαφά Αθανάσιο, εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε, με αναπληρωτή τον Κουπριντζιώτη Βασίλειο.

Οι δικαιούχοι

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος, για να υποβάλουν αίτηση στην ειδική επιτροπή και να λάβουν το ειδικό επίδομα ώστε να επανασυνδεθεί το ρεύμα που έχει διακοπεί λόγω οφειλών, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Μέχρι και την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας υπουργικής απόφασης, να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα: Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής. Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό και ο αριθμός των δόσεων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εισοδηματικά κριτήρια

Να πληρούν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους τα κριτήρια χορήγησης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και το ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις, ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού κατά το φορολογικό έτος 2017, όπως αυτά προβλέπονται, έως τα παρακάτω όρια:

-μονοπρόσωπο νοικοκυριό -9.000 ευρώ

-νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος -13.500 ευρώ

-νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη -15.750 ευρώ

-νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη -18.000 ευρώ

-νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη -24.750 ευρώ

-νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη- 27.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνεται και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνεται και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Περιουσιακά κριτήρια

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/ 24.1.2017 της απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς τις Επιτροπές που συγκροτούνται, ως ανωτέρω, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

- δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

- δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

- πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

- πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

- γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

-βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
6
=