Λογοδοσία πεπραγμένων του 2017 στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2018-04-28, 16:29:06
Λογοδοσία πεπραγμένων του 2017 στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου

Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. την Τετάρτη 9 Μαΐου και ώρα 11.00 πμ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων του εργοστασίου ΕΒΟΛ, στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου.

Στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων, που θα απασχολήσουν τη συνέλευση περιλαμβάνονται:Λογοδοσία- Έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2017, ανακοίνωση της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2017 και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017. Στη συνέλευση επίσης, θα συζητηθεί το πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του Αγροτικού Συν/σμού και του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για την χρήση 2018 ενώ επίσης θα ληφθεί απόφαση για τον όγκο των προϊόντων αυτούσιων ή μεταποιημένων που πρόκειται να εμπορευθεί ο Αγροτικός Συν/σμός Βόλου. Τα μέλη του ΑΣ Βόλου θα κληθούν επίσης να εγκρίνουν την τροποποίηση του καταστατικού, την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβασης, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού κ.α.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση- πρόσκληση που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΑΣ Βόλου κ. Νικήτα Πρίντζο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται σε αυτή και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (την Τετάρτη 16/05/2018) και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
5
=