Πρόταση για την πιστοποίηση της φέτας

Τελευταία ενημέρωση: 2018-04-26, 18:55:23
Πρόταση για την πιστοποίηση της φέτας

Πρόταση για την πιστοποίηση της φέτας κατέθεσε προς χρηματοδότηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. Στόχος της πρότασης είναι η υπεράσπιση της φέτας ως προϊόν ΠΟΠ.

Η πρόταση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και για τις 543 επιχειρήσεις παραγωγής τυριών της χώρας με συνολικό κύκλο εργασιών πάνω από 1,05 δισ. ευρώ. Τα τελευταία έτη, η ετήσια παραγωγή τυριών στην Ελλάδα υπερβαίνει τους 200.000 τόνους, από τους οποίους εξάγονται περίπου οι 50.000. «Ωστόσο, η πραγματικότητα στην ελληνική αγορά τυριού δείχνει ότι οι χρήστες με τις καλύτερες προοπτικές θα είναι τοπικοί σχηματισμοί προσανατολισμένοι στις εξαγωγές, που έχουν εισαγάγει το Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης (ΣΣΕ) για την επικύρωση της ποιότητας των προϊόντων τους, και κατά συνέπεια θα μπορούν να πωλούν σε αυξημένες τιμές. Αυτοί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την απόκτηση και διατήρηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, καθώς και την εξασφάλιση της πώλησης σε τιμές έως 3 φορές υψηλότερες από τις τυπικές τιμές τυριού από την Ελλάδα», αναφέρει στην πρότασή του ο κ Κουρέτας.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και το μήκος της τροφικής αλυσίδας έχουν αυξήσει την ευαισθησία του κοινού όσον αφορά στην προέλευση των τροφίμων και έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη διασφάλισης της υψηλής ποιότητας και ασφάλειάς της. Η ανάγκη αυτή οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει έναν Κανονισμό Ιχνηλασιμότητας που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2005 και ορίζει την «ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και των ζωοτροφών». Όσον αφορά τα βοοειδή, ο νόμος της ΕΕ από το 2000 προβλέπει σύστημα ιχνηλασιμότητας και υποχρεωτική ένδειξη της προέλευσης και του τόπου σφαγής στην ετικέτα. Ακόμη, από την 1η Απριλίου 2015, η σήμανση του κρέατος που προέρχεται από χοίρους, πρόβατα, αίγες και πουλερικά πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη του κράτους-μέλους ή της τρίτης χώρας που πραγματοποιήθηκε η εκτροφή και η σφαγή του ζώου. Επίσης σε κάθε στάδιο παραγωγής και διανομής του κρέατος, οι υπεύθυνοι των βιομηχανιών τροφίμων πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν σύστημα αναγνώρισης και καταχώρησης της ιχνηλασιμότητας. Επιπλέον, για τρόφιμα με Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) και Παραδοσιακή Εγγύηση Ειδών, οι ευρωπαϊκοί νόμοι απαιτούν προστασία από εσφαλμένη σήμανση. Αν και στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα συστήματα ιχνηλασιμότητας και σήμανσης των ζώων μπορούν να εγγυηθούν τη γεωγραφική προέλευση των τροφίμων στην αγορά λιανικής, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εισαγωγής επιπλέον μεθόδων στον τομέα των τροφίμων, για να αποφευχθεί η σκόπιμη ή τυχαία πρόσμιξη σε τρόφιμα.

Η πρόταση

Γεωγραφικοί, κλιματολογικοί, γεωολογικοί, βοτανικοί και γεωργικοί παράγοντες επηρεάζουν τις αναλογίες και τα πρότυπα των βιολογικών στοιχείων στη φύση, και οι μεταβολές αυτές ενσωματώνονται στον ζωικό ιστό μέσω της κατανάλωσης, της πόσης, της αναπνοής και των ανταλλαγών με το περιβάλλον.

Η πρόταση του κ. Κουρέτα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολιστικού πρωτοκόλλου που θα ενσωματώσει την ανάλυση των σταθερών ισοτόπων H, C, N, O, και S, την ανάλυση στοιχείων και την μεταβολομική ανάλυση, η οποία ως σύνολο δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού της γεωγραφικής προέλευσης, της διατροφής των ζώων και του παραγωγικού συστήματος (βιολογικό/συμβατικό) για το τυρί φέτα. Η ισοτοπική ανάλυση έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της γνησιότητας ποικίλων ΠΟΠ ελληνικών προϊόντων όπως τα κρασιά Νεμέας και Σαντορίνης και τη Φάβα Σαντορίνης καθώς και τροφίμων ζωικής προέλευσης. Αυτή είναι η περίπτωση των σκληρών τυριών ΠΟΠ Grana Padano και Parmigiano Reggiano: από το 2000 ένας τεράστιος αριθμός δειγμάτων έχει συλλεχθεί και υποβληθεί σε ανάλυση αναλογιών σταθερών ισοτόπων και στοιχείων για να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων και ένα τυχαίο στατιστικό μοντέλο. Για να αξιολογηθεί η αυθεντικότητα των δειγμάτων, οι τιμές τους (ιχνοστοιχεία, ισότοπα, μεταβολίτες και λιπίδια) συγκρίνονται με τα όρια που υπολογίζονται με βάση την τράπεζα δεδομένων και αξιολογούνται σύμφωνα με το στατιστικό μοντέλο. Εάν οι τιμές δεν εμπίπτουν στα όρια γνησιότητας και το τυρί δεν αναγνωριστεί ως ΠΟΠ, το δείγμα δηλώνεται ως μη αυθεντικό.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
4
=