H σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού

Τελευταία ενημέρωση: 2007-04-22, 00:00:00
Στις μέρες μας ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός προσεγγίζεται ως μια δραστηριότητα διαπαιδαγώγησης ή ως διαδικασία υποβοήθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου που στοχεύει στο να καταστήσει το άτομο ικανό να επιλέξει μόνο του την επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών της απόφασής του, και να ενταχθεί χωρίς προβλήματα στην ενεργό ζωή.
Η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται πρωταρχικά στους έφηβους και κατόπιν στα ενήλικα άτομα, διότι εμφανίζεται ήδη από την εφηβεία επιτακτική η ανάγκη για επαγγελματικές επιλογές. Η έμφαση σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες επιβάλλεται και από το γεγονός ότι σήμερα η φάση της νεότητας δείχνει να επιμηκύνεται ως προς τη μάθηση, την εξειδίκευση και την επαγγελματική απασχόληση (Mαλικιώση-Λοϊζου, 2002). Η όλο και αυξανόμενη εργασιακή και κοινωνική αβεβαιότητα επιβάλλει στους νέους τη συνεχή προσπάθεια να αφήνουν ανοιχτές για τον εαυτό τους όσο το δυνατό περισσότερες ευκαιρίες, με μεγάλο όμως ψυχολογικό κόστος, διότι όλη αυτή η κατάσταση εντείνει το άγχος τους. Έρευνες καταδεικνύουν ότι οι νέοι στην εποχή μας (Gibson et al., 1991) αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο για να προσανατολισθούν επαγγελματικά και να βρουν την ταυτότητά τους σε σύγκριση με τα άτομα της ίδιας ηλικίας πριν σαράντα χρόνια (Fleege, 1945).
Βασική επιδίωξη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού που απευθύνεται στους εφήβους είναι να συμβάλλει στη μείωση του σχολικής αποτυχίας και στην άμβλυνση της σχολικής διαρροής, μέσω της διερεύνησης των εκπαιδευτικών οριζόντων των μαθητών και της υποβοήθησής τους να επιλέξουν σχολικές ή ακαδημαϊκές κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, και τις κλίσεις τους. Επιπλέον, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός βοηθά τα άτομα να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και τις αδυναμίες τους και να καταλήξουν στην οριστικοποίηση ενός συστήματος αξιών, στο ξεκαθάρισμα των απαιτήσεών τους από τη ζωή, στην αποσαφήνιση των ενδιαφερόντων και φιλοδοξιών τους, προϋποθέσεις απαραίτητες για μια ορθή επαγγελματική επιλογή.
Tα ψυχολογικά τεστ είναι εξαιρετικά χρήσιμα στην επαγγελματική συμβουλευτική. ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνει με τα κατάλληλα ψυχολογικά τεστ, μπορεί να διαγνώσει τις κλίσεις, ικανότητες, δυνατότητες ή ακόμα και τις στάσεις ή πεποιθήσεις του ατόμου και να το βοηθήσει στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Η χρήση των ψυχολογικών οργάνων άλλωστε έχει από παλιά συνδεθεί με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, παρά τις αντιρρήσεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί (Κάντας, 2002).
Ωστόσο, η κατάλληλη χρήση των ψυχομετρικών τεστ στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας απαιτεί κάτι περισσότερο από τεχνικές γνώσεις για τη διαδικασία χορήγησης και βαθμολόγησης. Καθώς η επιλογή των κατάλληλων τεστ και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους απαιτούν μια εκτεταμένη κατανόηση της επιστήμης της ατομικής συμπεριφοράς και της προσωπικότητας, ως ελάχιστη απαίτηση για επαγγελματική χρήση των ψυχομετρικών τεστ για επαγγελματικό προσανατολισμό θεωρείται διεθνώς η συμπλήρωση κάποιου επαγγελματικά καταξιωμένου μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία ή στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπλέον οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς όσον αφορά στα ψυχομετρικά όργανα που κυκλοφορούν, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει τις σωστές επιλογές και πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμος να αποδείξει την καταλληλότητα των οργάνων που χρησιμοποιεί, την ορθότητα της χρήσης που κάνει και τα όρια αξιοποίησής τους (Κάντας, 2002).
Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού έρχεται πολύ συχνά αντιμέτωπος με την αναποφασιστικότητα των νέων παιδιών την οποία καλείται να αντιμετωπίσει. Η αναποφασιστικότητα αυτή αναφέρεται κυρίως «στα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την καριέρα τους» (Gati, Krausz, & Osipow, 1996, p. 510). Δυστυχώς, πολλοί
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
3
=