Προσλήψεις 50 8μηνιτών στην ΔΕΥΑΜΒ. Οι ειδικότητες

Τελευταία ενημέρωση: 2018-03-07, 11:18:15
Προσλήψεις 50 8μηνιτών στην ΔΕΥΑΜΒ. Οι ειδικότητες

Στην πρόσληψη συνολικά 50 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜΒ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες.

Ολόκληρη η προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.

Οι ειδικότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

 

8 μήνες

1

101

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

 

8 μήνες

1

102

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

 

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

 

8 μήνες

1

103

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

2

104

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

1

105

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

8 μήνες

1

106

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

8 μήνες

2

107

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

 

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

8 μήνες

4

108

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8 μήνες

1

109

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

8 μήνες

2

110

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 μήνες

1

111

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 μήνες

3

112

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 μήνες

2

113

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

8 μήνες

1

114

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 μήνες

6

115

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

8 μήνες

6

116

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

8 μήνες

1

117

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

8 μήνες

1

118

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Δήμος Βόλου

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

8 μήνες

13

 
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
6
=