Καινοτόμα βιολογικά συστήματα για τα απόβλητα μελετά το Π.Θ.

Τελευταία ενημέρωση: 2018-01-02, 16:06:29
Καινοτόμα βιολογικά συστήματα για τα απόβλητα μελετά το Π.Θ.

«Απάντηση» στην πρόκληση της ανάπτυξης νέων καινοτόμων βιολογικών συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα από μεταποιητικές αγροτικές βιομηχανίες, θα δοθεί μέσω του ερευνητικού έργου MINOTAUR. Στην έρευνα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μέσω των τμημάτων τους Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας, Βιοτεχνολογίας Φυτών - Περιβάλλοντος, Μηχανικών Περιβάλλοντος αλλά και το Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων «Υδροχημική Ν. ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ». Συντονιστής είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Δημήτρης Καρπούζας και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 765.287 ευρώ.

Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται μέσω  του προγράμματος Ερευνώ- Δημιουργώ –Καινοτομώ».

Η προσβολή των φρούτων κατά την αποθήκευση από μύκητες αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της μεταποιητικής βιομηχανίας φρούτων. Παρά την προσπάθεια για ανάπτυξη εναλλακτικών, μη χημικών μεθόδων καταπολέμησης των συγκεκριμένων μυκήτων, η εφαρμογή μυκητοκτόνων αποτελεί την κυριότερη και πιο αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης. Η χρήση μυκητοκτόνων στα συσκευαστήρια οδηγεί στην παραγωγή σημαντικού όγκου υγρών αποβλήτων που χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλές τιμές διαλυτών στερεών και COD, αλλά υψηλές συγκεντρώσεις μυκητοκτόνων που χαρακτηρίζονται από υψηλή τοξικότητα στους υδρόβιους οργανισμούς και εμμονή στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επέτρεψε την μετασυλλεκτική χρήση των μυκητοκτόνων, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τα υγρά απόβλητα που παράγονται θα υφίστανται επεξεργασία πριν την ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά σήμερα δεν υπάρχει μια βιώσιμη μέθοδος για την επεξεργασία των συγκεκριμένων υγρών αποβλήτων οδηγώντας τα συσκευαστήρια φρούτων στη χρήση πρακτικών που είναι είτε σημαντικά κοστοβόρες είτε οδηγούν σε σημαντική επιβάρυνση των φυσικών πόρων.

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από τα συσκευαστήρια φρούτων. Θα βασιστεί σε βακτηριακά στελέχη που έχουν εξειδικευμένη ικανότητα να αποδομούν τα μυκητοκτόνα. Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί από τους ερευνητικούς φορείς, θα οδηγήσει στην κατασκευή, εγκατάσταση και αξιολόγηση πρότυπου συστήματος βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στο συσκευαστήριο φρούτων ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. Η πρόταση αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που βασίζεται σε καινοτόμα βιοτεχνολογικά εργαλεία, και της οποίας η εφαρμογή θα οδηγήσει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευαστηρίων φρούτων καθιστώντας τον συγκεκριμένο κλάδο πιο ανταγωνιστικό στην παγκόσμια αγορά, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρει στη διατήρηση της ποιότητας των φυσικών πόρων της Ελλάδας.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
1
=