Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Τελευταία ενημέρωση: 2010-10-21, 00:00:00
Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
<p>Συνάντηση εργασίας στο Επιμελητήριο Μαγνησίας στο πλαίσιο Περιφερειακής Σύμπραξης- Comenius πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 μεταξύ των εκπαιδευτικών Αρχών, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και της Δ/νσης Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας/ Αμμοχώστου και του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Επιμελητηρίου ο Διευθυντής κ. Κων/νος Βούκουτος και η υπάλληλος κα Μαρία Καραγιάννη. Εκ μέρους της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας, η υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ – Σύμβουλος ΣΕΠ και υπεύθυνη υλοποίησης της Σύμπραξης κα Αγγελική Καραμπατζάκη. Εκ μέρους της Δ/νσης Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας / Αμμοχώστου συμμετείχαν ο Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας κος Παναγιώτης Μαύρος, ο Σύμβουλος Επαγγελματικής Αγωγής Λάρνακας κος Γιώργος Ηλίας και ο υπεύθυνος υλοποίησης της σύμπραξης κος Κώστας Καραμάνος.<br /> Κοινή θέση των δύο περιφερειακών εκπαιδευτικών αρχών της Σύμπραξης Comenius είναι ότι το σχολείο είναι αποκομμένο από τη ζωή και δεν προσφέρει ουσιαστικά προγράμματα μετάβασης για να προετοιμάσει έγκαιρα και κατάλληλα τους νέους να μεταβούν από το δικό τους μικρόκοσμο, στο μακρόκοσμο της ζωής και της αγοράς εργασίας.<br /> Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος σημειώνει: «Με τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη σύμπραξη το Επιμελητήριο στοχεύει στην σύνδεση της δημόσιας εκπαίδευσης με την αγοράς εργασίας και την οικονομική πραγματικότητα, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν οι μαθητές πραγματική αντίληψη της κατάστασης των πραγμάτων και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ανάγκες και τις δομές της κοινωνίας που ζουν».<br /> Η σημερινή «εποχή ανησυχίας», χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές σε ποικίλα επίπεδα (π.χ., εκπαιδευτικά, κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά κ.α.), που ακυρώνουν συνήθως προβλέψεις και «επενδύσεις» που είχε οργανώσει κανείς για το μέλλον του και δημιουργούν απογοήτευση, έντονη ανασφάλεια και ανησυχία για την αβεβαιότητα που φαίνεται να επικρατεί παντού. <br /> Σε αυτή τη νέα εποχή όπου «τα πάντα ρει», στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία του ρίσκου, οι νέοι μας προσπαθούν να βρουν τη θέση τους. Για να τα καταφέρουν, χρειάζεται να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους καθώς και δεξιότητες επιβίωσης.<br /> Κοινός στόχος των δύο περιφερειακών εκπαιδευτικών Αρχών είναι μέσα από την συνεργασία τους, να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή των σχολείων τους, στην αντιμετώπιση - μείωση της ανεργίας, βοηθώντας τα νεαρά άτομα αφενός, ν’ αναπτύξουν δεξιότητες, ικανότητες, τρόπους σκέψης και ειδικότερα δυνάμεις που προέρχονται από το δικό τους μικρόκοσμο, όπως, η υψηλού βαθμού κριτική αυτογνωσία, στοιχεία που θα τους δίνουν μια αίσθηση εσωτερικής ασφάλειας σ’ ένα κόσμο που φαίνεται χαοτικός όσο και απρόβλεπτος και αφετέρου, επειδή δεν ζούνε σε κοινωνικό κενό, χρειάζονται ακόμη τη γνώση του γύρω κόσμου, δηλ. την ανάπτυξη της κριτικής κοινωνιογνωσίας, που θα τους βοηθήσει να παίρνουν το απαραίτητο «ρίσκο» για τη λήψη αποφάσεων με τρόπο συνετό και στρατηγικό, <br /> για προσανατολισμούς ευέλικτους και δημιουργικούς... <br /> Αυτή η γνώση του εσωτερικού και του εξωτερικού του κόσμου, μπορεί να βοηθήσει τους νέους μας, να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα με υπευθυνότητα και να μελετούν την πορεία τους έτσι, ώστε να έχουν ευέλικτη στρατηγική «πλοήγησης» στο ταξίδι τους σε ένα κόσμο, ο οποίος αλλάζει διαρκώς, καθώς η πληροφορία και εμείς oι ίδιοι «παλαιώνουμε»…<br /> Συνοψίζοντας. το σχέδιο της Περιφερειακής Σύμπραξης, αποβλέπει στη σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας • <br /> Συγκεκριμένα στη Μαγνησία: ενώνουν τις δυνάμεις τους, για την επίτευξη των προαναφερόμενων τέσσερις εκπαιδευτικοί φορείς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με το Επιμελητήριο Μαγνησίας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία αυτού . Σε όλους αυτούς τους φορείς παρέχονται στους νέους υπηρεσίες καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης είτε από εξειδικευμένες δομές ΣΕΠ, είτε από τους καθηγητές στα πλαίσια εφαρμογής του ΣΕΠ και οργανώνονται σχετικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες. <br /> Το Επιμελητήριο Μαγνησίας, μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργητική σύνδεση του σχολείου, εκπαιδευτικών και μαθητών (αγοριών-κοριτσιών) με την οικονομική πραγματικότητα της περιοχής τους, ώστε να δημιουργήσουν μια σαφέστερη εικόνα για την επαγγελματική ζωή του ενήλικα καθώς και στο να εμπλακούν οι μαθητές στη διαδικασία του «επιχειρείν».</p> <p>.<br /> Παράλληλα στη Λάρνακα: για την υλοποίηση του σχεδίου της Σύμπραξης, ενεργοποιούνται επίσης τέσσερις εκπαιδευτικοί φορείς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ένας τοπικός Σύνδεσμος Γονέων και κηδεμόνων, που συμμερίζεται την αγωνία μαθητών και εκπαιδευτικών, μπροστά στη μοιραία στιγμή, της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου διαθέτουν γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) και είναι στελεχωμένα με καθηγητές ΣΕΑ.</p> <p>Οι Περιφερειακές Συμπράξεις Comenius παρέχουν την ευκαιρία στις εκπαιδευτικές Αρχές, σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς της εκπαίδευσης, σε διαφορετικές περιφέρειες, να συνεργαστούν ,να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να αναπτύξουν εργαλεία για τη βιώσιμη συνεργασία πέραν των συνόρων τους και να προσφέρουν ευρωπαϊκές διδακτικές εμπειρίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές καθώς και σε υπεύθυνους σχολικής διαχείρισης.</p> <p>Επίσης οι Περιφερειακές Συμπράξεις Comenius συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής προσφοράς των περιφερειών στους νέους. Ο βασικός σκοπός της δράσης αυτής δεν είναι η άμεση εμπλοκή των μαθητών η των σπουδαστών, αλλά η προώθηση της ανάπτυξης δομημένης συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών εταίρων.<br /> Από αυτές τις Συμπράξεις ωφελούνται τοπικές και περιφερειακές Αρχές Σχολικής Εκπαίδευσης, σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι σχετικοί σύνδεσμοι και οργανώσεις.<br /> &#160;</p>
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
1
=