ΣΒΘΚΕ: Η Θεσσαλία της επόμενης μέρας

Τελευταία ενημέρωση: 2017-10-16, 17:32:16
Ο κλάδος των τροφίμων ήταν πρωταθλητής στις εξαγωγές της Περιφέρειας Θεσσαλίας το 2016
ΣΒΘΚΕ: Η Θεσσαλία της επόμενης μέρας

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η στήριξη του κλάδου των τροφίμων καθώς επίσης της βιομηχανίας και της μεταποίησης, αποτελούν το μεγάλο «στοίχημα» για τη Θεσσαλία, ώστε να μπορέσει να επουλώσει τις πληγές που έχει προκαλέσει η κρίση και να κάνει αναπτυξιακά βήματα στο μέλλον.

Ρεπορτάζ: ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, η οποία μαζί με μία σειρά από προτάσεις που αφορούν στις πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας και στην απάλειψη κακοδαιμονιών που κρατούν στάσιμες τις επενδύσεις (υπερφολόγηση, χωροταξικός σχεδιασμός, κίνητρα αναπτυξιακού νόμου κλπ), συμπεριλαμβάνονται στο πολυσέλιδο υπόμνημα που παρέδωσε υπόψη του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα και των αρμοδίων υπουργών, η πρόεδρος του ΣΒΘΚΕ Ελένη Κολιοπούλου, στο 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας. Στη μελέτη που παρουσιάζει σήμερα ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία τα οποία συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η Θεσσαλία αποτελεί έναν «κοιμώμενο» γίγαντα, ο οποίος υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της εθνικής οικονομίας και στην προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες εκτός από το ότι θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για την αύξηση της απασχόλησης.

Πρωταθλητής η βιομηχανία τροφίμων

Η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί τον «κλάδο-πρωταθλητή» για την παραγωγή αλλά και για τις εξαγωγές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Κατά το έτος 2008, στην έναρξη της κρίσης, στη Θεσσαλία υπήρχαν 61 τοπικές μονάδες παραγωγής στον κλάδο των τροφίμων, οι οποίες μεταποίησαν/παρήγαγαν προϊόντα συνολικής αξίας 586 εκατομμυρίων ευρώ, συνεισφέροντας το 9,17% της αξίας των πωλήσεων του κλάδου σε επίπεδο χώρας.

Μετά από 7 χρόνια κρίσης, το έτος 2015 οι μονάδες αριθμούσαν τις 113 και μεταποίησαν-παρήγαγαν προϊόντα συνολικής αξίας 1.014 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 13% της αξίας των πωλήσεων του κλάδου σε επίπεδο χώρας.

Πυρήνα ισχυρής περιφερειακής προϊοντικής εξειδίκευσης αποτελούν πλέον τα προϊόντα γάλακτος και γαλακτοκοµικά µε έµφαση στη φέτα, τα προϊόντα σιτηρών-ψυχανθών, το κρέας, κρεατοσκευάσµατα και αλλαντικά, χυµοί και αναψυκτικά, μεταποιηµένα οπωροκηπευτικά, προϊόντα ελιάς, προϊόντα αµπέλου, οίνος και αποστάγµατα.

Στις αναδυόμενες περιφερειακές προϊοντικές εξειδικεύσεις εξάλλου συμπεριλαμβάνονται κλάδοι όπως μέλη και λοιπά προϊόντα μελισσοκομίας, προϊόντα καλλιεργειών υπό κάλυψη, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και βιολειτουργικά τρόφιµα.

Ο κλάδος των τροφίμων ωστόσο χρήζει περαιτέρω υποστήριξης, καθώς αποτελεί και τον κύριο κλάδο ως προς τις εξαγωγές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς συμμετέχει σε ποσοστό 49,16% στις εξαγωγές της, σύμφωνα με στοιχεία, για το έτος 2016, με αξία εξαγωγών 597,4 εκατομμύρια ευρώ, από τις υψηλότερες μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Στο διάγραμμα αποτυπώνεται η πορεία εισαγωγών-εξαγωγών και το εμπορικό ισοζύγιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 2008-2016

Καθοριστικός ο ρόλος Βιομηχανίας - μεταποίησης

Ο δευτερογενής τομέας, και ειδικότερα η μεταποίηση-βιομηχανία, αποτελεί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας μια σημαντική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της Περιφέρειας σε ποσοστό περίπου 13,26%, όταν σε επίπεδο χώρας το αντίστοιχο ποσοστό κυμάνθηκε γύρω στο 9,5% το έτος 2014. Αν μάλιστα συμπεριληφθεί και ο κλάδος της ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και των ορυχείων, το ποσοστό φθάνει στο 15,81%, το έτος 2014. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός πως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το ποσοστό απασχόλησης στον τομέα της βιομηχανίας-ενέργειας πριν την κρίση ήταν χαμηλότερο από το μέσο όρο της χώρας. Το έτος 2009 υπερβαίνει το μέσο όρο αγγίζοντας το 14%. Τα πρώτα χρόνια της κρίσης, 2011-2012, υποχωρεί κατά σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες και από το 2013 και μετά, μέχρι και το έτος 2016 αυξάνεται σταδιακά, λαμβάνοντας τιμές υψηλότερες από το μέσο όρο της χώρας. Το έτος 2016 στον κλάδο βιομηχανία-ενέργεια στη Θεσσαλία, όμως απασχολείται το 12,80% του συνόλου των απασχολουμένων, όταν σε επίπεδο χώρας το ποσοστό ανέρχεται σε 11,24%.

Σημαντική συμβολή στον κλάδο των εξαγωγών

Παρά τον οικονομικό στραγγαλισμό που υπέστησαν οι επιχειρήσεις λόγω των capital controls, σύμφωνα με την μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, οι εξαγωγές στη Θεσσαλία το 2016 συμμετέχουν σε ποσοστό 4,8% στις εθνικές εξαγωγές.

Το 2016 η αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με το 2015 ανήλθε σε 10% και η αύξηση του εμπορικού της ισοζυγίου σε 10,5%. Στην πρωτοπορία των εξαγωγών βρίσκεται ο κλάδος των τροφίμων, καθώς για το 2016 αφορά στο 49,2% των θεσσαλικών εξαγωγών. Ακολουθεί ο κλάδος των μετάλλων με ποσοστό 19%, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης με ποσοστό 12,5%, τα χημικά και τα πλαστικά με ποσοστό 6,9% κλπ. Είναι αξιοσημείωτο επίσης, πως ο δείκτης επικάλυψης, δηλαδή ο λόγος των εξαγωγών προς τις εισαγωγές, κυμαίνεται από το 2010 και μετά σε ποσοστό 140% μέχρι και 207% το έτος 2013.

Επιβεβλημένη η ενίσχυση της εξωστρέφειας

Όπως προκύπτει από την ανάλυση στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση στον δευτερογενή τομέα καθώς η Περιφέρεια συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό στη μεταποίηση της χώρας, τόσο στην παραγωγή όσο και στις εξαγωγές, με κυριότερους κλάδους τα τρόφιμα, τα μέταλλα, τα χημικά και πλαστικά, τα τρόφιμα, τα μη μεταλλικά ορυκτά και τις μηχανές.

Μάλιστα, στις 15 μεγαλύτερες εξαγωγικές κατηγορίες συγκαταλέγονται τα ανώτερα προϊόντα της ελληνικής γεωργίας και τα τεχνολογικώς προηγμένα βιομηχανικά προϊόντα, πολλά από τα οποία παράγονται και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας θα μπορούσαν να σχεδιαστούν οριζόντιες πολιτικές εξωστρέφειας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη το μείγμα των εξαγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΘΚΕ προτείνει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αντιπροσώπευσης της χώρας στο εξωτερικό και περαιτέρω ενεργοποίηση των εμπορικών ακολούθων για την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις για την προώθηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων.

Επίσης εκτιμά πως χρειάζεται παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης εντοπισμού ευκαιριών και ανάλυσης των νέων αγορών, εξάλειψη της τελωνειακής γραφειοκρατίας και προώθηση δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ειδικά στα πεδία του διεθνούς εμπορίου και της εξωστρέφειας σε συνδυασμό με την εκπαίδευση σε θέματα στρατηγικού προσανατολισμού, προσανατολισμού στον πελάτη και την εξοικείωση στις πολλαπλές κουλτούρες άλλων χωρών.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΒΘΚΕ: Ο «γόρδιος δεσμός» των Μεταφορών...

Για το ΣΒΘΚΕ, η επόμενη μέρα δεν μπορεί να βρίσκει τη Θεσσαλία να υπολείπεται στον τομέα των μεταφορών, με δεδομένο μάλιστα πως η οικονομική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μεταποίηση και στη γεωργία, δυο τομείς που εξαρτώνται πλήρως από τις μεταφορές.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, είναι αναγκαία η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών με τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών (γερανών), σε ορισμένους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, απαραίτητων για τη φόρτωση των προϊόντων, καθώς και κατάλληλων χώρων (ντεπό) για την αποθήκευση των κοντέινερ.

Προς επίρρωση της αναγκαιότητας να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφορών, γίνεται αναφορά στο υψηλό κόστος εκτελωνισμού με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις, σε σχέση με άλλα αστικά κέντρα λόγω έλλειψης σιδηροδρομικής μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Για τον Σύνδεσμο είναι επιτακτική ανάγκη η ολοκλήρωση των εκτελούμενων έργων της Εθνικής Οδού Ε65 για τη διευκόλυνση μεταφοράς των εμπορευμάτων, κυρίως των επιχειρήσεων των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του βόρειου τμήματος της Ε65, από τα Τρίκαλα μέχρι την Εγνατία, που θεωρείται έργο επίσης ζωτικής σημασίας.

Στη Μαγνησία, τέλος, σύμφωνα με το ΣΒΘΚΕ, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λιμένα Βόλου, με την προοπτική δημιουργίας σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού του Βόλου με το αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου και το λιμάνι Αλμυρού, καθώς και η δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από την οποία περνούν μεγάλοι οδικοί άξονες της χώρας, πρέπει επίσης να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια.

«Η Θεσσαλία, βρισκόμενη στο κέντρο της Ελλάδας, μπορεί και πρέπει να εστιάσει και να εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική της θέση για την ανάπτυξη των υπηρεσιών, των μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών, τη διαχείριση των εμπορικών στόλων και την παροχή υπηρεσιών ασφαλειών και εξυπηρετήσεων» επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
4
=