Ομιλία του Καθηγητή Αστέριου Αργυρίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τελευταία ενημέρωση: 2017-10-04, 15:54:22
Ομιλία του Καθηγητή Αστέριου Αργυρίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Κοινόν των Μαγνήτων, παγκόσμιο σωματείο αποδήμων Μαγνήτων με έδρα το Βόλο, σε συνεργασία με την Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικων Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ομιλία του διακεκριμένου μέλους του Αστέρου Αργυρίου, ομότιμου καθηγητή του πανεπιστημίου του Στρασβούργου και άλλων γαλλικών πανεπιστημίων  για την Αργοναυτική Εκστρατεία και την ενότητα της ελληνικής φυλης ανά τους αιώνες, όπως αναδεικνύεται από χριστιανικά αφηγήματα.

Η ομιλια με τίτλο « Η συμβολή της Αργοναυτικής Εκστρατείας στη διαμόρφωση μιας ορθοδοξοκεντρικής και ελληνοκεντρικής συνείδησης στους χρόνους της Τουρκοκρατίας», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19 00 στο Κτίριο Ματσάγγου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τον ομιλητή θα προλογίσει το μέλος του Κοινού των Μαγνήτων Δημήτριος Παντελοδήμος, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο  Γεώργιος Κλεφτάρας, Κοσμήτωρ  της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλιας και η Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανης Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η αρχαιολόγος Ρίτα Βλαίδη θα αναγνώσει αφηγηματικά κείμενα, ενώ στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου θα εκτεθούν στερεοσκοπικές φωτογραφίες της σύγχρονης Αργούς από τον Ευστάθιο Ζαφραντζά, μέλος του Κοινού των Μαγνητων.

Περίληψη της ομιλίας

Σε δυο διαφορετικά αλλά εξίσου αξιόλογα κείμενα των χρόνων της Τουρκοκρατίας -στον Θησαυρόν (1561) του Δαμασκηνού Στουδίτη και στο Περί του Μωάμεθ και κατά Λατίνων σύγγραμμα (1717/21) Αναστασίου του Γορδίου- συναντάμε την αφήγηση ενός διπλού θαύματος του αρχαγγέλου Μιχαήλ. Με το πρώτο θαύμα, ο αρχάγγελος βοηθεί τους Αργοναύτες να νικήσουν τον αρχηγὸ των βαρβάρων Σκυθών, ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην επιτέλεση της αποστολής τους· για να ευχαριστήσουν τον άγνωστο ισχυρό και πτερόεντα άνδρα που τους βοήθησε, οι Αργοναύτες χτίζουν ιερόν και τοποθετούν στο εσωτερικό του το είδωλον του ανδρός, ονομάζουν δε τον τόπον εκείνον Σωσθένειον. Με το δεύτερο θαύμα, ο ίδιος αυτός άνδρας σπεύδει να βοηθήσει τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μέγα Κωνσταντίνο να κατατροπώσει το έθνος των  ίδιων αυτών βαρβάρων Σκυθών, στον τόπο τον καλούμενο Σωσθένειον· θείᾳ όμως εμπνεύσει, ο χριστιανός αυτοκράτορας αναγνωρίζει στον εικονιζόμενο στο άγαλμα πτερόεντα  άνδρα τον αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος του αποκαλύπτει ότι έλαβε εντολή από τον Θεό να φυλάγει στον τόπο αυτό την ακεραιότητα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας εναντίον παντός βαρβαρικού κινδύνου· εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον αρχάγγελο, ο Μ. Κωνσταντίνος χτίζει στον τόπον αυτό περίλαμπρο ναό, στον οποίο φιλοξενείται και το άγαλμα των Αργοναυτών· έκτοτε το Σωσθένειον ονομάζεται επίσης Μιχαήλειον ή Σκάλα του Αρχαγγέλου.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, σταλμένος από τον Θεό, επιτελεί το διπλό αυτό θαύμα στον ίδιο τόπο αλλά σε εποχές διαφορετικές και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Πού όμως οι δυο λόγιοι κληρικοί των χρόνων της Τουρκοκρατίας δανείστηκαν την αφήγησή τους αυτή ή άντλησαν τα στοιχεία με τα οποία την φιλοτέχνησαν ; Ερευνώντας την προγενέστερή τους ελληνική γραμματεία (βυζαντινή και μεταβυζαντινή), καλούμαστε, εκόντες άκοντες, να παρακολουθήσουμε τη μακραίωνη διεργασία μιας νέας περί ιστορίας αντίληψης, αυτό που ονομάζω ελληνοκεντρική και ορθοδοξοκεντρική συνείδηση.  Η εκκόλαψή της αρχίζει στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και η διαμόρφωσή της προχωρεί σιγά σιγά, μέχρις ότου καταλήξει, στους χρόνους της Τουρκοκρατίας, στη συνειδητή, ή ασυνείδητη, ώσμωση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, μια ώσμωση της οποίας συναντάμε ποικίλες μορφές. Το διπλό λοιπόν θαύμα του απεσταλμένου του Θεού αρχαγγέλου Μιχαήλ, που συνδέει στενά ένα θρύλο των ειδωλολατρών συντρόφων του Ιάσονα μ᾽ έναν άλλο θρύλο από τη χριστιανική ιστορία του ιδρυτή της βυζαντινής αυτοκρατορίας, συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην βραδεία αλλά σταθερή διεργασία αυτής της ώσμωσης.    

Βιογραφικό σημείωμα του καθηγητή Αστέριου Αργυρίου

Γεννήθηκε στις 22/11/1935 στο Μεγάλο Μοναστήρι Λαρίσης. Τρόφιμος των Παιδοπόλεων Λαρίσης, Βόλου καi Θεσσαλονίκης από τον Απρίλιο 1948 ως τον Σεπτέμβριο 1956.

Πανεπιστημιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (1955-1959, θεολογία) και Στρασβούργου (φιλολογία)· μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου με υποτροφία της γαλλικής Κυβέρνησης· τρία διδακτορικὰ διπλώματα στο Πανεπιστήμιο του Στρσβούργου (υφηγησία θρησκειολογίας 1962, υφηγησία 1968 και καθηγησία 1978 νεοελληνικής φιλολογίας).

Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από τον Οκτώβριο 1962 έως τον Ιούνιο 1999 (ως λέκτορας, αναπληρωτής καθηγητής και τακτικός καθηγητής) τη βυζαντινή και νεοελληνική γλώσσα, τη νεοελληνική λογοτεχνία και τον νεοελληνικό πολιτισμό. Κατά την ίδια περίοδο δίδαξε επὶ τετραετία, με ειδική αποστολή, στο Πανεπιστήμιο του Αλγερίου Μεσαιωνικὴ Ιστορία του Ανατολικού χώρου (Βυζάντιο και Μουσουσουλμανικός κόσμος) καὶεπὶ διετία, ως προσκεκλημένος καθηγητὴς στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΜωαμεθανισμὸκαὶΙδεολογικὰ ρεύματα των χρόνων της Τουρκοκρατίας. ´Ιδρυσε και ανέπτυξε το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Διηύθυνε μεγάλο αριθμό διδακτορικών διπλωμάτων. Χρημάτισε Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών Σπουδών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, του Διοικητικού και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, του Διαπανεπιστημιακού Ιδρύματος ´Ερευνας του Στρασβούργου και του Ανωτάτου Συμβουλίου Πανεπιστημίων στο Παρίσι. Ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος επὶ επταετία και διά βίου επίτιμος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Ομότιμος καθηγητής των γαλλικών Πανεπιστημίων απὸ την 1η Ιουλίου 1999.

Χρημάτισε επίσης υποπρόξενος και πρόξενος της Ελλάδας στο Στρασβούργο επί 17 έτη. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση, στο Στρασβούργο, ελληνικού σχολείου, ελληνικής ορθόδοξης ενορίας και του Συλλόγου ελληνογαλλικής φιλίας.

 Η επιστημονική του έρευνα στρέφεται γύρω από τρεις άξονες :

1) Βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία που έχει σχέση με το Ισλάμ 

2) Βυζαντινή και μεταβυζαντινή εσχατολογική γραμματεία

3) Η ελληνορθόδοξη σκέψη σε επαφή με τον μουσουλμανικό κόσμο και τον δυτικό χριστιανισμό.

Τα επιστημονικά βιβλία (περί τα 20) και άρθρα του (περί τα 120) στρέφονται, πρωτίστως, γύρω από τους τρεις αυτούς άξονες.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
6
=