Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έργο TALOS: Συνεχίζονται με τεράστια επιτυχία τα καινοτόμα εργαστήρια για μαθητές

Τελευταία ενημέρωση: 2017-09-12, 12:48:02
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έργο TALOS: Συνεχίζονται με τεράστια επιτυχία τα καινοτόμα εργαστήρια για μαθητές

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, όπως είναι ευρύτερα γνωστός ο όρος,αναφέρεται σε κάθε μορφή Τεχνολογίας Ελέγχου η οποία εμπλέκει σε ίσο βαθμό τις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής-δημιουργίας και προγραμματισμού με σκοπό την τελική παραγωγή αλληλεπιδραστικών οντοτήτων μέσω δράσεων με διεπιστημονικό χαρακτήρα, που προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές όπως αυτές της Μηχανικής, της Ηλεκτρονικής, των Αυτοματισμών, των Επιστήμών Πληροφορικής, των Μαθηματικών, της Φυσικής, των Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής κ.α.Προσφέρει επίσης σημαντικές ευκαιρίες ως μέσο ανάπτυξης κι ενίσχυσης ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων και γενικότερα ως κίνητρο για την κατάκτηση συγχρονων εφοδίων που είναι πλέον τόσο απαραίτητα στο εργασιακό και κοινωνικό πλαίσιο(«Δεξιότητες Ευρώπης 2020»).Ειδικότερα κατα τα τελευταία χρόνια, όχι άδικα, έχει επικρατήσει η άποψη  πως με άξονα τις καινοτόμες Τεχνολογίες Ελέγχου (Ρομποτική, Προγραμματιζόμενες συσκευές, IoTεφαρμογές) και τις πρακτικές Προγραμματισμού, οι νέες προκλήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν για τα παιδιά της σύγχρονης γενιάς είναι περισσότερα από ποτέ χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε το σημαντικότερο γεγονός της εμπλοκής τους σε σενάρια δράσης και δημιουργίας με παιγνιώδη χαρακτηριστικά και απόλυτα βιωματική προσέγγιση φαινομένων και διαδικασιών.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, εδώ και 1 χρόνο υλοποιείμε τεράστια επιτυχία το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο TALOS το οποίο αξιοποιώντας τη συνεργασία, τη γνώση, την εμπειρία και την όρεξη μιας διεπιστημονικής ομάδας άριστα καταρτισμένων επιστημόνων κι εκπαιδευτών (μέλη ΔΕΠ, Διδάκτορες, Υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές) προάγει τρέχουσες καλές πρακτικές της διεθνούς κοινότητας στα πεδία της Παιδαγωγικής και της Πληροφορικής. Στα εργαστήρια του TALOS, τα παιδιά εισάγονται με άτυπο και διασκεδαστικό τρόπο στον κόσμο των θετικών επιστημών, προσεγγίζουν τη γνώση και την (δι)ερευνητική διαδικασίαμέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες,αναπτύσσουν κριτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις  κατασκευαστικές δεξιότητες τους, συνειδητοποιούν βιωματικά τη σημασία και τη δυναμικήτης Συνεργατικότητας και άλλων αξιών και το σημαντικότερο, αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους.  

            Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια των εργαστηρίων, τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να χειρίζονται και να επιλέγουν τα δομικά υλικά και τις προγραμματιστικές δομές που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων «αποστολών» που τους ανατίθενται. Αναπτύσσουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και νοοτροπία «προγραμματιστή», κωδικοποιούν απλές συμπεριφορές σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, με σκοπό την εφαρμογή τους σε πραγματικό πλαίσιο μικροκόσμου, μακέτας, πίστας κλπ. Ενεργοποιούν τη φαντασία τους με σκοπό τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων ενώ έρχονται σε επαφή τόσο με βασικές εντολές προγραμματισμού (κίνηση με σκοπιμότητα, χρήση βασικών αισθητήρων χρώματος, αφής) και αρχές σχεδίασης προγράμματος (διατύπωση προβλήματος, ανάλυση περιβάλλοντος, αρχικός σχεδιασμός-δημιουργία στρατηγικών, αλληλουχία εντολών, εφαρμογή, αξιολόγηση απόδοσης, αποσφαλμάτωση) όσο και με πιο προηγμένες όπως η δομή επανάληψης (loop) και η μεταβλητότητα τιμών. Διατυπώνουν, αξιολογούν και αναδιατυπώνουν συμπεράσματα που στηρίζονται σε δεδομένα που έχουν συλλέξει. 

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων, χρησιμοποιώντας κυρίως τα εξειδικευμένακιτ της LEGO Εducation (με ανάλογη ηλικιακή διαβάθμιση) αλλά και πληθώρα ελεύθερου λογισμικού κι εφαρμογών έχουν την δυνατότητα να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν τα δικά τους ρομπότ, από γερανούς και ρομπότ που ζωγραφίζουν, μέχρι τηλεκατευθυνόμενα οχήματα και ποικίλες αυτοματοποιημένες κατασκευές όπως υπαγορεύονται από τη φαντασία τους. Για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας προβλέπεται αυτόνομος κύκλος μαθημάτων εξοικείωσης με RaspberryPi, και εστίαση στις Αρχές της Ηλεκτρονικής και των Ηλεκτρονικών Συστημάτων, στη γνωριμία με τους  αισθητήρες και τα Δίκτυα, στη μοντελοποίηση και κατασκευή απλών και σύνθετων αυτοματισμών αλλά και στον προγραμματισμό τόσο με περιβάλλοντα όπως αυτό της Scratch (MIT ΜediaLab) όσο και με μια ποικιλία γλωσσών όπως η HTML5, η Python, η C, η JAVAκ.α.

 Μερικές από τις μέχρι τώρα στιγμές του έργου από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και σήμερα:

  • Έχουν δημιουργηθεί και έχουν λειτουργήσει ήδη πάνω από 40 τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού και τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5-16 ετών.
  • Ομάδα του TALOS, προκρίθηκε στον τελικό διεθνούς διαγωνισμού της ΕSA (International Space Station Science for everyone/AstroPi) με διεθνή αντίκτυπο. Όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (EuropeanSpaceAgency-ESA), συνολικά 5 πέντε ομάδες από ελληνικά σχολεία περιλαμβάνονται στις 45 νικήτριες ομάδες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην τρίτη φάση του πρώτου ευρωπαϊκού διαγωνισμού AstroPi, μεταξύ αυτών και η ομάδα TALOSκαι  οι μαθητές είδαν τα προτεινόμενα πειράματά τους να εκτελούνται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με επίκεντρο τη χρήση μικροϋπολογιστώνAstroPiσε συνδυασμό με πλειάδα αισθητήρων που «τρέχουν» επιστημονικά πειράματα σε πραγματικό χρόνο και σε ρεαλιστικές συνθήκες Διαστήματος.
  • Ομάδα του εργαστηρίου (συνεργασία εκπαιδευτικών, παιδιών, ειδικών επιστημόνων) προκρίθηκε στη τελική δεκαπεντάδα διαγωνισμού του Αστεροσκοπείου Αθηνών και βραβεύτηκε για την πρότασή της για υλοποίηση ρομποτικής κατασκευής ανίχνευσης και καταγραφής σεισμών (ρομποτικός σεισμογράφος). Στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» συνολικά έλαβαν μέρος 25 σχολικές ομάδες με τη συμμετοχή 147 μαθητών/μαθητριών και 39 εκπαιδευτικών από γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας. Η ομάδα TALOSβραβεύθηκε για την ιδιαιτερότητα, την καινοτομία αλλά για την υλοποίηση της κατασκευής του σεισμογράφου με την τεχνολογία της LegoMindstormEV3, που δεν είχε χρησιμοποίησε καμία άλλη εκπαιδευτική ομάδα.
    • Ομάδα εκπαιδευτών και συντονιστικών υπευθύνων του εργαστηρίου  έδωσαν το παρών στη μεγαλή γιορτή τεχνολογίας AthensScienceFestival που διεξήχθη στην Τεχνόπολη Αθηνών στο Γκάζι. To Πανεπιστήμιο είχε παρουσία με δικό του περίπτερο στο οποίο περισσότεροι από 500 μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη χρησιμότητα της εκπαιδευτικής ρομποτικής για όλες τις ηλικίες αλλά και να πειραματιστούν με προγραμματιζόμενα παιχνίδια LegoWeDo 2.0 και EV3 στο πλαίσιο του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου “Robomars” με θέμα τον πλανήτη Άρη.                 
    • Η ομάδα TALOSκαι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως τοπικοί συνεργάτες, ανέλαβαν επίσημα τη διοργάνωση του πολύ γνωστού διαγωνισμού ρομποτικής FirstLegoLeagueγια την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλία &Στ.Ελλάδα με προγραμματισμένη περίοδο διεξαγωγής τον Φεβρουάριο 2018 στον Βόλο.
    • Η ομάδα TALOSκαι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχουν στη ΔΕΘ 2017 στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας τις δράσεις και λύνοντας απορίες σε μικρά και μεγάλα παιδιά καθώς και σε γονείς που ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική ρομποτική, το προγραμματισμό, τις κατασκευές και τις δημιουργικές βιωματικές αλληλεπιδράσεις.

Ως προς τις δράσεις του TALOS για τη φετινή χρονιά 2017-2018, έχει σχεδιαστεί η διεξαγωγή μιας σειράς εργαστηρίων με εμπλουτισμένο περιεχόμενο και με βάση νέες συνεργασίες τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, πάντα με επίκεντρο την ενασχόληση των παιδιών με νέες τεχνολογίες ελέγχου, αυτοματισμών και προγραμματισμού αλλά και την εμπλοκή τους σε σενάρια χρήσης σύγχρονων εργαλείων με εστίαση και σε ζητήματα αισθητικής και απτικής δημιουργίας. Πιο αναλυτικά:

1)      Εργαστήριο: «Μικροί προγραμματιστές» (juniorrobotics, ηλικίες 4-6 ετών)

2)      Εργαστήριο: «Κατασκευάζω και Προγραμματίζω το Ρομπότ μου» (προγραμματισμός και κατασκευές με LEGOWeDo 2, EV3, ηλικίες 7-16, ηλικιακή διαβάθμιση σε τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, διαγωνιστικό)

3)      Εργαστήριο “GameLab”, Μικροί developers, σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού παιχνιδιού (ηλικίες 9-16 ετών)

4)      Εργαστήριο «TechLab”.  Πειράματα με κυκλώματα, ηλεκτρισμό κι «έξυπνους αυτοματισμούς». (ηλικίες 10-16 ετών)

5)      Εργαστήριο «Η ώρα του κώδικα». Βασικές γλώσσες προγραμματισμού, HTML, Python, C, JAVA (ηλικίες 12-16 ετών)

6)      Εργαστήριο «StoryLab”. Δημιουργική έκφραση και σύνθεση πρωτότυπων κατασκευών με τη χρήση ψηφιακών και απτικών μέσων (ηλικίες 8-16 ετών)

7)      Εργαστήριο «Φλας.....κάμερα.....πάμε». Φωτογραφία για παιδιά (ηλικίες 8-16 ετών).

To εργαστήριο του ΤALOS, λειτουργεί στο διατηρητέο κτίριο Τσικρίκη (Γαμβέτα-Ιάσονος και είναι πλήρως εξοπλισμένο συνολικά με 26 κιτ ρομποτικής της Lego (WeDo 2.0 &EV3), 4 περιηγητές εδάφους Beebot, 7 Raspberrypimotherboards& 2 GoPiGokit, 2 πίστες δοκιμών καθώς και με 12 laptop και 8 tabletτελευταίας τεχνολογίας ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα τις απαιτήσεις των μαθημάτων. Παράλληλα, το εργαστήριο δέχεται εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων καθ’όλη τη διάρκεια της εβδομάδας κατόπιν συννενόησης ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για επιτόπια εκτέλεση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γνωριμίας με τη ρομποτική, διάρκειας 1-3 ημερών σε χώρους εκτός Π.Θ. (σχολεία, σύλλογοι κλπ). Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι συντονιστικοί υπεύθυνοι του έργου (κ.Κούριας, κ.Πρώιας) είναι προσβάσιμοιμέσω e-mail (talosuth@uth.gr) και στα τηλέφωνα 2421074636, 6974007962, ενώ εναλλακτικά, το έργο TALOS έχει παρουσία τόσο στoFacebook (TALOS-ed-UTH-robotix) όσο και στο διαδίκτυο (http://talos.uth.gr/). Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στο βιβλιοπωλείο του ΠΘ (Ιάσονος 145, Κτίριο Τσικρίκη, τηλ. 24210-74118).Nα σημειωθεί ότι οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 4/9 και θα ολοκληρωθούν στις 25/9 και δεδομένου ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (η φόρμα εγγραφής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του TALOS) για καλύτερη και πιο αξιοκρατική εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων.

Τέλος, για την Κυριακή 17/9/2017 (κτίριο Παπαστράτου, 10:00-14:00 π.μ.), έχει προγραμματιστεί εκδήλωση «Ανοιχτές θύρες του ΠΘ για τα εργαστήρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής), στην οποία γονείς και παιδιά μπορούν να δουν από κοντά ευφάνταστες κατασκευές, να ενημερωθούν για τις νέες δράσεις καθώς επίσης και να συνομιλήσουν με εκπαιδευτές αλλά και με παιδιά που έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατά το παρελθόν.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
2
=