Αναβάθμιση προβολής και διάθεσης των τοπικών τουριστικών προϊόντων από το Επιμελητήριο Μαγνησίας

Τελευταία ενημέρωση: 2010-08-26, 00:00:00
Αναβάθμιση προβολής και διάθεσης των τοπικών τουριστικών προϊόντων από το Επιμελητήριο Μαγνησίας
<p>Εγκρίθηκε η πρόταση «Ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την προβολή και διάθεση των τοπικών τουριστικών προϊόντων» από την ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με στόχο την προβολή και διάθεση των τοπικών τουριστικών προϊόντων μέσα από ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον το Επιμελητήριο Μαγνησίας είχε καταθέσει σχετική πρόταση για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου, «Ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την προβολή και διάθεση των τοπικών τουριστικών προϊόντων» ανέρχεται στα 310.000 ευρώ. <br /> <br /> Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του προγράμματος και τονίζει τη σημασία του και την ουσιαστική συμβολή στην προώθηση και αναβάθμιση των τοπικών τουριστικών προϊόντων. «Είναι σαφώς», υπογραμμίζει ο κ. Σπηλιόπουλος «μια εξέλιξη που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που διανύουμε». Και προσθέτει: «Μέσα από ένα σύγχρονο πλέον ηλεκτρονικό περιβάλλον μπορεί να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των τουριστικών μας προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα για το καλό όλων, αφού η ανάπτυξη των τουριστικών μας προϊόντων θα συμβάλλει όχι μόνο προς όφελος των επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας, αλλά γενικότερα και για την οικονομία της χώρας».<br /> <br /> Βασικό στόχο του προτεινόμενου έργου, αποτελεί η εφαρμογή μίας ολιστικής προσέγγισης και ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής, μέσω της προβολής και προώθησης των Τοπικών Προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, δηλαδή των τυποποιημένων αγροτικών καθώς και των προϊόντων χειροτεχνίας και μεταποίησης. Κεντρικός άξονας του έργου είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα υποστηρίζεται και θα μετουσιώνεται σε υπαρκτή πραγματικότητα, η λειτουργία ψηφιακών τοπικών εμπορικών εκθέσεων με δυνατότητες ηλεκτρονικών αγορών και συναλλαγών. <br /> <br /> <strong>Τα οφέλη</strong><br /> Τα οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αναμένεται να είναι πολυδιάστατα, άμεσα και ορατά από το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Κυρίαρχη θέση μεταξύ των θετικών επιπτώσεων, κατέχει η παροχή κινήτρων στους επαγγελματίες και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας –και ειδικά της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης μίας διαδικτυακής πύλης τοπικών προϊόντων, θα καταστεί εφικτή η καταγραφή, κωδικοποίηση, διατήρηση, ανάδειξη, αξιοποίηση και διάθεση των τοπικών προϊόντων, στην Ελληνική και ξένη αγορά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών προβολής και διάθεσης, συρρικνώνεται το κόστος διαφήμισης και αξιοποιούνται κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο οι δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών προς την κατεύθυνση της λειτουργίας ψηφιακών τοπικών εμπορικών εκθέσεων με δυνατότητες ηλεκτρονικών αγορών και συναλλαγών.<br /> <br /> <strong>Ποιοι ωφελούνται</strong> <br /> Το φάσμα των ωφελουμένων είναι ευρύ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:<br /> -Τους παραγωγούς του Νομού Μαγνησίας, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν την αξία και την ιδιομορφία των τοπικών προϊόντων στο κοινό, να αξιοποιούν τις δυνατότητες του internet, χρησιμοποιώντας το ως εναλλακτικό κανάλι διανομής, εκμεταλλευόμενοι την άρση των γεωγραφικών περιορισμών που επιφέρει.<br /> - Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του Νομού, οι οποίες θα μπορούν αφενός μεν να προβληθούν και αν συμμετέχουν στις<br /> ψηφιακές εμπορικές εκθέσεις και αφετέρου να γίνουν δέκτες προσωποποιημένης παροχής πληροφόρησης ποικίλης<br /> θεματολογίας ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τον κλάδο επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους. <br /> -Οι πολίτες του Νομού –κυρίως- αλλά όχι μόνο οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται άμεσα και σε<br /> συστηματική βάση αναφορικά με τα προς διάθεση τοπικά προϊόντα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά τους<br /> πλεονεκτήματα, ενώ, θα παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών παραγγελιών και συναλλαγών.<br /> -Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, οι οποίες μπορούν να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου. <br /> <br /> <strong>Περιγραφή του έργου </strong><br /> Κεντρικός άξονας του έργου είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα υποστηρίζεται και θα μετουσιώνεται σε υπαρκτή πραγματικότητα, η λειτουργία ψηφιακών τοπικών εμπορικών εκθέσεων με δυνατότητες ηλεκτρονικών αγορών και συναλλαγών. Τα προς διάθεση προϊόντα θα προέρχονται από τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα παραγωγής, κατηγοριοποιημένα με κριτήρια το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ενώ, θα παρέχεται επίσης κάθε απαραίτητη πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο παραγωγής, στοιχεία παράδοσης, ιστορίας, πιστοποιήσεις ποιότητας με ονομασία ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ κ.λ.π.<br /> Αντικείμενο του έργου που προτείνεται αποτελεί η καταγραφή, κωδικοποίηση, διατήρηση, ανάδειξη, αξιοποίηση και διάθεση των τοπικών προϊόντων, στην Ελληνική και ξένη αγορά. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την συστηματική και επιστημονική καταγραφή του υλικού του προσδιορισμού των παραμέτρων που προσδιορίζουν τις μεθόδους παραγωγής και συντήρησης καθώς και την διακίνηση των προϊόντων αυτών. Η ανωτέρω τεκμηρίωση οδηγεί στην δημιουργία υποδομής τεχνολογίας των πληροφοριών για την παροχή έγκυρης πληροφορίας προς τους παραγωγούς, τους διανομείς και τους καταναλωτές και επιπλέον προσφέρει την δυνατότητα διεθνούς κατοχύρωσης παραδοσιακών τροφίμων και ποτών με σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία. Μέσω του έργου και της επιστημονικής – ιστορικής έρευνας για τα τοπικά προϊόντα αναμένεται να δοθεί νέα εμπορική διάσταση σε αυτά, να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον του κοινού για τα παραγόμενα του τόπου και να ενισχυθούν παρεμφερείς τοπικές επιχειρήσεις, όπως οι τουριστικές.<br /> Επιπλέον, στο πλαίσιο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας θα προσφέρονται:<br /> - Υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων σε τουριστικά καταλύματα, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, γραφεία διοργάνωσης<br /> εκδρομών και λοιπών συνδεόμενων με τον τουρισμό επιχειρήσεων<br /> Βασική προτεραιότητα του προτεινόμενου έργου αποτελεί η ελεύθερη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών της περιοχής στις ψηφιακές εμπορικές εκθέσεις. Εκεί θα μπορούν να παρουσιάζουν και να διαθέτουν ηλεκτρονικά τα προϊόντα τους σε μια ευρεία βάση καταναλωτών, να τονίζουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και επίσης να συμβάλλουν στην προώθηση και υποβοήθηση της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας.<br /> Επιπλέον, μέσω της Πληροφοριακής Πλατφόρμας και της Διαδικτυακής Πύλης που θα αναπτύξει το έργο, έχει προβλεφθεί η παροχή δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών σταδίου 5 (προσωποποιημένες υπηρεσίες και προληπτική παροχή) προς τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες, μέσω των οποίων θα καθίσταται εφικτή η παροχή έγκαιρης ενημέρωσης και καθοδήγησης των επαγγελματιών και παραγωγών αναφορικά με νέες υπηρεσίες, κοινοποίηση στατιστικών στοιχείων κ.λπ.<br /> Ανάμεσα στα οφέλη του έργου, αξίζει να τονιστούν τα εξής:<br /> -Δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού χώρου προβολής και διάθεσης τοπικών προϊόντων<br /> - Καταγραφή των χαρακτηριστικών και διαδικασιών ποιότητας<br /> - Αυτοματοποίηση διαδικασιών προώθησης και διάθεσης<br /> - Μείωση κόστους διαφήμισης προϊόντων<br /> - Τόνωση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της τοπικής οικονομίας<br /> - Καταγραφή, αναγνώριση και αξιοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της περιοχής<br /> - Εξοικείωση καταναλωτικού κοινού με ηλεκτρονικές αγορές<br /> - Παροχή κινήτρων στους επαγγελματίες και ενθάρρυνση νέων επαγγελματιών / επιχειρηματιών να δραστηριοποιηθούν σε κάποιον από τους ανταγωνιστικούς παραγωγικούς τομείς.<br /> &#160;</p>
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
8
=