Στα μαχαίρια συνδικάτα-Κιολείδης

Τελευταία ενημέρωση: 2010-07-24, 00:00:00
Στα μαχαίρια συνδικάτα-Κιολείδης
<div>Παράνομη και καταχρηστική κρίνει την απεργία που έχει προκηρύξει το Συνδικάτο Μήτσος Παπαρήγας για την ερχόμενη Δευτέρα η εταιρεία Κιολείδης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση του σωματείου και ανεβάζει το θερμόμετρο μεταξύ των δύο πλευρών. Το Συνδικάτο Μήτσος Παπαρήγας και το ΠΑΜΕ Μαγνησίας εμμένουν στην απεργία καταγγέλλουν ως τρομοκρατική της στάση της εργοδοσίας του&#160; Κιολλεϊδη που χαρακτηρίζει ως παράνομη και καταχρηστική την 24ωρη απεργία που κήρυξε για το εργοστάσιο το Συνδικάτο Μετάλλου «Μήτσος Παπαρήγας».</div> <div>&#160;</div> <div>Στο μεταξύ, η Επιθεώρηση Εργασίας σε έγγραφό της προς το Εργατικό Κέντρο Βόλου, δείχνει ουσιαστικά το δρόμο, στους εργαζόμενους να προσφύγουν δικαστικά προκειμένου να δικαιωθούν και να ανατραπεί η εκ περιτροπής εργασία.</div> <div><b>&#160;</b></div> <div>&#160;«Οι εργαζόμενοι της Κιολείδης έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος που παρέχει ο νόμος στον εργοδότη για επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος όμως κρίνεται μόνον από τα πολιτικά Δικαστήρια στα οποία βέβαια οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν.»</div> <div>&#160;</div> <div>Αυτό επισημαίνει η Επιθεώρηση Εργασίας σε έγγραφό της προς το Εργατικό Κέντρο Βόλου, ανοίγοντας ουσιαστικά τους δρόμους στους εργαζόμενους να προσφύγουν δικαστικά προκειμένου να δικαιωθούν και να ανατραπεί η εκ περιτροπής εργασία.</div> <div>&#160;</div> <div>Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 και 3 του πρόσφατου νόμου 3846/10 «αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του εργοδότη, μπορεί αντί καταγγελίας σύμβασης εργασίας να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του για διάστημα όχι περισσότερο από έξι μήνες αφού προηγούμενα &#160;προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση (προϋπόθεση) με τους νομίμους εκπροσώπους των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α') και του Ν 1767/88 (ΦΕΚ 63 Α') όπως αυτός αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν 2224/94 (ΦΕΚ 112 Α' 6-7-94). Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις&#160;αυτές κοινοποιούνται μέσα σε 8 ημέρες στη αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, όπως και έγινε στην περίπτωση του Κιολείδη.<span>&#160;&#160;&#160; </span></div> <div>Η επιχείρηση, συγκεκριμένα σύμφωνα με έγγραφη πρόσκληση που απέστειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας, προς ενημέρωση, κάλεσε τους εργαζόμενους και τους ενημέρωσε για την υπάρχουσα κατάσταση, για τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν και τους πρότεινε την εφαρμογή του συστήματος της μερικής απασχόλησης με τροποποίηση των συμβάσεων τους σε 4ωρη ημερήσια απασχόληση από 12 Ιουλίου 2010, Επειδή οι εργαζόμενοι δεν αποδέχθηκαν την πρόταση της επιχείρησης για μερική απασχόληση, η επιχείρηση την 6-7-2010 τους κάλεσε έγγραφα σε διαβούλευση στις 7 Ιουλίου 2010, ανακοινώνοντας τους ότι προτίθεται να επιβάλλει από τις 12 Ιουλίου 2010 σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης.</div> <div><b>&#160;</b></div> <div>Κατά τις διαβουλεύσεις και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην <b>απόφαση</b><b>επιβολής </b>του συστήματος <b>εκ</b><b>περιτροπής</b><b>απασχόλησης</b>που υπέβαλε η επιχείρηση στην Επιθεώρηση την 9 Ιουλίου 2010, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε την <b>επιβολή </b>του συστήματος <b>εκ</b><b>περιτροπής</b><b>απασχόλησης</b><b>από</b><b> 12/7 </b><b>έως</b><b> 31/12/2010 </b>γιατί <b>δεν </b><b>επετεύχθη</b><b>συμφωνία</b><b>των</b><b>μερών</b><b>και</b><b>δεν</b><b>κατέστη</b><b>δυνατή</b><b>η</b><b>εύρεση</b><b>κοινώς αποδεκτής</b><b>λύσης</b><b>, </b>θεωρώντας την απόφαση της αυτή ως επιεικέστερο για τους μισθωτούς της μέτρο προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις, εξασφαλίζοντας τους μέρος του εισοδήματος και δίνοντας τους την δυνατότητα να καλύψουν την απώλεια εισοδήματος τους με αναζήτηση απασχόλησης σε άλλη εργασία κατά τις ημέρες που δεν εργάζονται στην επιχείρηση.</div> <div>Οι εργαζόμενοι – καταλήγει η Επιθεωρητής- έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος που παρέχει ο νόμος στον εργοδότη για επιβολή του συστήματος <b>εκ περιτροπής</b><b>απασχόλησης</b><b>. </b>Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος όμως <b>κρίνεται μόνον</b>από τα πολιτικά Δικαστήρια στα οποία βέβαια οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν.</div> <div>&#160;</div>
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
6
=