Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τους δασικούς χάρτες

Τελευταία ενημέρωση: 2017-03-01, 14:02:14
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τους δασικούς χάρτες

«Η ανάρτηση των δασικών χαρτών αποτελεί βασικό και μακρόπνοο έργο υποδομής, με μεγάλη περιβαλλοντική αξία και με θετικές συνέπειες για την εθνική οικονομία. Με την ανάρτηση και την κύρωση των δασικών χαρτών θα επιτευχθεί ο σαφής πλέον καθορισμός των περιοχών που αποτελούν γενικά δάση και δασικές εκτάσεις.

 Ως εκ τούτου, θα αποσαφηνιστούν οι χώροι που ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, θέτοντας τέλος στην αμφισβήτηση και την ανασφάλεια περί αυτών και λειτουργώντας προς όφελος του πολίτη και της προστασίας του περιβάλλοντος».

Τα παραπάνω τονίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, η οποία διά των δασικών της Υπηρεσιών ανάρτησε δασικούς χάρτες στις περιφερειακές ενότητες Ευβοίας, Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας.                            

Όπως ενημερώνει, οι ανωτέρω δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι για τους πολίτες στιs ιστοσελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (www.apdthest.gov.gr), της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr).

«Κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι (20) ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή» τονίζει.

 Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr), με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων. Η υποβολή των αντιρρήσεων αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στους δασικούς χάρτες εκτάσεων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση σημειώνει τέλος ότι: «Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικών χαρτών που αφορούν τις ανωτέρω περιοχές, έχουν συγκροτηθεί Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), τα οποία στοχεύουν καθημερινά στη σωστή και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση του πολίτη.

 Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα ανωτέρω Σ.Υ.Α.Δ.Χ. καθώς και στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών των νομών» καταλήγει.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
7
=