Επιστρέφουν στη δουλειά οι 8μηνίτες

Τελευταία ενημέρωση: 2016-10-30, 13:20:21
Επιστρέφουν στη δουλειά οι 8μηνίτες

Aλλο ένα χρόνο εργασίας κερδίζουν οι συμβασιούχοι 

 Το πράσινο φως για την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα μέχρι και το Δεκέμβριο του 2017 όχι μόνο των ήδη υπαρχόντων εργατών αλλά και αυτών που οι συμβάσεις τους έληξαν, δίνει με επείγουσα εγκύκλιο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χριστόφορος Βερναδάκης.

 Εκατοντάδες εργαζόμενοι στους ΟΤΑ «κερδίζουν» άλλον ένα χρόνο εργασίας. Στο Δήμο Βόλου ενδεικτικά όπως ενημέρωσε η αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Βιολέτα Καντόλα, θα κληθούν να επιστρέψουν στην εργασία τους όλοι οι οχταμηνίτες στην Καθαριότητα, οι συμβάσεις των οποίων έληξαν την προηγούμενη Παρασκευή.

 Δουλειά θα πιάσουν 75 συνολικά εργαζόμενοι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το δήμο Βόλου, η εν λόγω εγκύκλιος εκτιμάται ότι «πιάνει» και τους εργαζόμενους στον ηλεκτροφωτισμό και επιπλέον είναι θέμα ερμηνείας, αν αφορά και στους εργάτες στις ταφές – εκταφές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εγκύκλιος φαίνεται ότι δεν αφορά στους εργαζόμενους με δίμηνες συμβάσεις.

 

 

Η εγκύκλιος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 οι ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα μέρες πριν από την έναρξη ισχύος της εγκυκλίου, που ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χριστόφορος Βερναδάκης, ανάρτησε στη Διαύγεια την Πέμπτη, για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, όπως επίσης για κάθε είδους υπηρεσίες των ΟΤΑ αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Στην εν λόγω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα μηνών και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1/1/16 και μετά.

 Στη διάταξη περιλαμβάνονται οι ενεργές ατομικές συμβάσεις και όσες συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, δηλ. όσες συμβάσεις έχουν λήξει μετά την 21η-7-2016.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η παράταση των εν λόγω συμβάσεων διενεργείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου

συλλογικού οργάνου π.χ. Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.

 «Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί από διάφορες υπηρεσίες σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης του εν λόγω απασχολούμενου προσωπικού, για όσο χρονικό διάστημα αυτό δεν προσέφερε υπηρεσίες, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η καταβολή αποδοχών συναρτάται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εργαζόμενου και κατά συνέπεια δεν οφείλονται αποδοχές για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος δεν παρέσχε υπηρεσία», αναφέρει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος.

Να διευκρινιστεί ότι στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό με δίμηνες συμβάσεις εργασίας οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1-1-2016 και μετά.

Η εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ( Ηλ. Δ/νση www.minadmin.gov.gr, στη Διαδρομή : Προκηρύξεις –Προσωπικό – Προσλήψεις καθώς και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
9
=