Πλαστικά καπάκια στον Ιππόκαμπο από την ΔΕΗ Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2016-10-19, 18:33:47
Από την επίσκεψη του «Ιππόκαμπου» στην ΔΕΔΔΗΕ Βόλου
Πλαστικά καπάκια στον Ιππόκαμπο από την ΔΕΗ Βόλου

Τις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) Περιοχής Βόλου επισκέφτηκαν την περασμένη Τετάρτη ο πρόεδρος και η γενική γραμματέας του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος», με αφορμή την παράδοση καπακιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Βόλου.

Η ΔΕΔΔΗΕ συμβάλει καθοριστικά στην συλλογή καπακιών τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με την συλλογή και παράδοση καπακιών.

Παράλληλα η αντιπροσωπεία του «Ιππόκαμπου» είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας συνοδευόμενη από τον Αχιλλέα Τσιργούλα, υπάλληλο της εταιρείας με σκοπό να διαπιστωθεί το επίπεδο προσβασιμότητας - προσπελασιμότητας του κτιρίου.

Σε σχετική συζήτηση με τον Διευθυντή της Εταιρείας και στελέχη της Επιχείρησης, αναφέρθηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης και υιοθέτησης της αρχής «Σχεδιάζοντας για όλους». Οπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του «Ιππόκαμπου» Πέτρος Μπέλλος, ο σχεδιασμός για όλους δημιουργεί περιβάλλοντα και παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα που εξυπηρετούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα όλων των κατηγοριών και ηλικιών, με ή χωρίς αναπηρία, χωρίς διακρίσεις.

Η επίσκεψη του «Ιππόκαμπου» εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια του Σωματείου στην εμπέδωση και υιοθέτηση «της Αρχής της Προσβασιμότητας» στα δημόσια και δημοτικά κτίρια.

Ιδιαίτερα ικανοποιητική για την αντιπροσωπεία του «Ιππόκαμπου» είναι η ειλικρινής διάθεση για την περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Βόλου, σύμφωνα με τις υποδείξεις των μελών του Σωματείου κινητικά αναπήρων.

Σε γενικές γραμμές, η προσβασιμότητα του κτιρίου κρίνεται ικανοποιητική και ουσιαστικά οι απαραίτητες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν αφορούν στην οριοθέτηση μιας τουλάχιστον θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, μετά από σχετική υπόδειξη του «Ιππόκαμπου» και να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος υγιεινής για ΑμεΑ με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Το Δ.Σ. του «Ιππόκαμπου» διατυπώνει δημόσιες ευχαριστίες στους Π. Παπακωνσταντίνου, διευθυντή της Εταιρείας και τα στελέχη της Επιχείρησης Κατ. Μόσχου και Α. Τσιργούλα, για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν και τη διάθεση για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων και εύχεται η πρόσκληση αυτή να αποτελέσει το έναυσμα για ανάλογες κινήσεις.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
3
=