Προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων

Τελευταία ενημέρωση: 2015-08-13, 12:13:18
Η προθεσμία υποβολής ξεκινά από σήμερα Πέμπτη, 13 Αυγούστου, 2015 έως 21 Αυγούστου
Προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων

Πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2015 -2016 απευθύνει το υπουργείο Παιδείας.

Η προθεσμία υποβολής ξεκινά από σήμερα Πέμπτη, 13 Αυγούστου, 2015 έως 21 Αυγούστου 2015. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 των κλάδων ΠΕ60.50, ΠΕ70.50 και ΠΕ 11.01 (καθηγητών φυσικής αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικός του και προέκταση «.50.».
Να επισημανθεί ότι ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίστανται. Κατώτερο όριο ηλικίας ορίζεται το 21ο έτος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες, Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Τα κριτήρια ένταξης τους πίνακες και η μοριοδότηση είναι:1) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία (6 μονάδες) 2) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία (4 μονάδες) 3)

Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής (3 μονάδες) 4) Κύρια ειδικότητα πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ της παρ. 1.3 περ. γ. του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (δύο μονάδες) 5) Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/8/2010 από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (0,5 μονάδα) 6) Προϋπηρεσία μεγαλύτερη του ενός διδακτικού έτους δέκα διδακτικών μηνών η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Επιπλέον, μοριοδοτούνται η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, κάθε μήνας πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και κοινωνικά κριτήρια όπως ποσοστό αναπηρίας ή επ’ αόριστον αναπηρία, πολυτεκνία κ.α.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
9
=