Ανακοίνωση Δασαρχείου Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2015-08-05, 21:39:34
Ανακοίνωση Δασαρχείου Βόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Βόλος 10-6-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 2498/91005

ΑΔΑ: ΩΕ4ΗΟΡ10-76Υ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1

Τ. Κ. : 38333 Τ.Ο.: 311 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλ.: 0421026271 – 39163

FΑΧ: 0412039162

Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η
(ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως)

Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι, μετά από αίτημα των Μπάρτζου Ασπασίας και Ντάτσιου Ευσταθίου κατοίκων Βόλου και Παλαιού Φαλήρου Αττικής, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 12103,2 τ.μ., στη θέση "Αλογόπορος" Τοπικής Κοινότητας Τρικερίου, Δημοτικής ενότητας Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, με την οποία με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής:
• Τμήμα αυτής εμβαδού 1802,15 τ.μ. μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθρ.32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
• Τμήματα αυτής συνολικού εμβαδού 10301,05 τ.μ. ως δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρθρ.1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ-303Α) υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η πράξη χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα είναι αναρτημένα στον ειδικό δικτυακό τόπο άρ.γρθΙο.9Γ και θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν αντίρρηση εντός εξήντα (60) ημερών από της, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79, επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτηση.

Ο Δασάρχης Βόλου

Νικόλαος Ντίτορας

Δρ. Δασολόγος

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
9
=