Η απόφαση για ρύπανση άργησε… εννέα χρόνια

Τελευταία ενημέρωση: 2015-05-10, 17:26:24
Στα Διοικητικά Δικαστήρια μπλοκάρουν οι προσφυγές για περιβαλλοντικές παραβάσεις
Η απόφαση για ρύπανση άργησε… εννέα χρόνια

Υποθέσεις ρύπανσης που «μπλοκάρονται» στα Διοικητικά Δικαστήρια, με χρόνο τελεσιδικίας κατά μέσο όρο τα πέντε έτη και άνω 

Εννέα ολόκληρα χρόνια διάρκεσαν τα διοικητικά δικαστήρια για υπόθεση ρύπανσης στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή με επιβολή προστίμου 21.000 ευρώ. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων παρέλαβε μόλις την περασμένη εβδομάδα την απόφαση του Δικαστηρίου για υπόθεση του 2006. 

Ρεπορτάζ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

 Η απόφαση αφορά σε μονάδα παραγωγής ασβέστη που απασχόλησε ιδιαίτερα τους τοπικούς φορείς, με περιβαλλοντική παράβαση για την οποία είχε επιβληθεί το τσουχτερό πρόστιμο. Η θιγόμενη προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια, με αποτέλεσμα η τελική έκβαση να κριθεί με καθυστέρηση χρόνων και η έκδοση της τελεσίδικης απόφασης να παραληφθεί τις προηγούμενες μέρες. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης θα διαβιβάσει την απόφαση στη Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του προστίμου.

 Πρόκειται για μία από τις αρκετές υποθέσεις ρύπανσης που «μπλοκάρονται» στα Διοικητικά Δικαστήρια, με χρόνο τελεσιδικίας κατά μέσο όρο τα πέντε έτη και άνω. Η συγκεκριμένη, φαίνεται ότι κατέγραψε ρεκόρ!

 Αλλη υπόθεση, του 2010, που αφορά σε υγειονομικό κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Πορταριάς και Προφήτη Ηλία και στο οποίο είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ ακόμη «προσπαθεί» να τελεσιδικήσει.

 Το μόνο μέσο πλην, όμως, αρκούντως αποδοτικό, που έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να συνετίσουν τους παρανομούντες είναι η απόφαση συμμόρφωσης. Η απόφαση δίνει χρονικό διάστημα έξι μηνών στον αποδέκτη με την προειδοποίηση ότι εάν δεν αποκαταστήσει τα προβλήματα, τότε θα κινηθούν αναγκαστικά μέτρα…

 Οι γνωστές - άγνωστες επιχειρήσεις που κρύβουν τα φορτία τους από τη ΔΕΥΑΜΒ ή δεν έχουν συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες για την μεταφορά τους σε οργανωμένους χώρους στο εξωτερικό, λαμβάνουν όντως τα προβλεπόμενα μέτρα, έστω και προσωρινά...

 

Οι έλεγχοι

 Οι υπάλληλοι του Τμήματος Χορήγησης Αδειών κάνουν τακτικούς ελέγχους, διασταυρώνουν τα παραστατικά για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, παρακολουθούν τις μετρήσεις για την αέρια ρύπανση.

 «Χειριζόμαστε ένα ευαίσθητο θέμα» λέει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της πρώην Νομαρχίας Μαγνησίας, Νίκος Πουρνάρας. «Προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις» προσθέτει.

 Να επισημανθεί ότι το Μάρτιο επιβλήθηκαν κυρώσεις σε τέσσερις επιχειρήσεις με την επιβολή προστίμου συνολικού ποσού 15.000 ευρώ. Τι γίνεται όμως όταν ολοκληρωθεί το έργο της δειγματοληψίας και της ανάλυσης των εξειδικευμένων παραγόντων και προκύψει ο ρυπαντής;

 

Η διαδικασία

 Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η εισήγηση των υπαλλήλων της αρμόδιας Επιτροπής προωθείται στην Περιφέρεια για τον προσδιορισμό του ύψους του προστίμου και εκδίδεται απόφαση. Ο θιγόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της Περιφέρειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Την προσφυγή εξετάζει ο γενικός γραμματέας που εκδίδει απόφαση.

 Ο θιγόμενος έχει περιθώριο δύο μηνών για να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια. Αν δεν προσφύγει, τότε βεβαιώνεται το πρόστιμο, όμως συνήθως ακολουθούν το δρόμο των Διοικητικών Δικαστηρίων….

 

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης περιλαμβάνει πέντε Τμήματα με 24 υπαλλήλους από σύνολο 40 προ Καλλικράτη. Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, που στελεχώνεται από τέσσερις υπαλλήλους, ελέγχει κάθε δραστηριότητα για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων, είτε είναι υγρά, είτε στερεά, είτε αέρια σε ολόκληρη τη Μαγνησία.

Ειδικά για τα υγρά απόβλητα στις Βιομηχανικές Περιοχές που συνιστούν και την πιο επικίνδυνη μορφή ρύπανσης, από την αρχή του 2015 μέχρι σήμερα έκανε έξι τακτικούς ελέγχους. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, οι υπάλληλοι κάνουν δειγματοληψίες με ανάλυση εξειδικευμένων παραμέτρων, όπως είναι το φωσφορικό ολικό, τα αιωρούμενα στερεά, τα νιτρικά, τα νιτρώδη, η αμμωνία, η θολερότητα, το χρώμα τα ανιονικά τασενεργά, η αγωγιμότητα και το ph.

 Συνήθως, οι αναλύσεις που ενδιαφέρουν περισσότερο είναι αυτές που αφορούν στο BOD 5 (Βιομηχανικό απαιτούμενο οξυγόνο 5 ημερών) και τα COD (Δέσμευση οξυγόνου), που επίσης ελέγχονται.

 Μετά την αξιολόγηση των αναλύσεων οι υπάλληλοι συντάσσουν το πρακτικό που κοινοποιούν στην Εταιρεία δίνοντας προθεσμία 20 μερών για να κάνει τις προτάσεις της. Ακολουθεί σύσκεψη υπαλλήλων και εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη για την επιβολή κυρώσεων.

 Συνήθως, οι επιχειρήσεις κάνουν προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπου η Υπηρεσία στέλνει το φάκελο. Μετά από δύο - τρεις μήνες εκδίδεται η απόφαση. Αν είναι απορριπτική, ο θιγόμενος έχει διάστημα δύο μηνών για να αποφασίσει εάν θα προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια.

 

Στερεά απόβλητα,

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών ενδιαφέρουν τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα που ξεχωρίζουν βάσει των κωδικών, που η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ορίσει.

 Η διαχείριση των εν δυνάμει επικίνδυνων γίνεται με προσωρινή αποθήκευση σε στεγανά βαρέλια σε τσιμεντοστρωμένο και στεγασμένο χώρο, καλώς αεριζόμενο. Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω εταιρείας που έχει άδεια για τη διαχείριση από το πρώην ΥΠΕΚΑ.

Η συμβαλλόμενη εταιρεία με αδειοδότηση από το πρώην ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει τη μεταφορά των απορριμμάτων στο εξωτερικό. Ο έλεγχος των μεταφερόμενων φορτίων γίνεται με έντυπα αναγνώρισης (παραστατικά), τα οποία διασταυρώνονται με τους περιβαλλοντικούς όρους που έβαλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Αέρια απόβλητα

 Για την αποφυγή πρόκλησης αέριας ρύπανσης υπάρχουν συστήματα αποκονίωσης της σκόνης. Αυτόματα συστήματα καταγραφής παρακολουθούν τις εκπομπές εάν είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων ή όχι. Τα αποτελέσματά τους καταγράφονται.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
2
=