Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Τελευταία ενημέρωση: 2009-07-02, 00:00:00
Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και με βασικό ομιλητή τον πρόεδρο του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γιώργο Σουφλιά πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ενημερωτική εκδήλωση που στόχευε στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επιχειρηματιών της περιοχής μας και όλων όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα νέα προγράμματα που αφορούν στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων και των Γυναικών. Προγράμματα τα οποία ήδη «τρέχει» από τις 15 Ιουνίου η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, καθώς εκείνο που αφορά την ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, το οποίο έχει ήδη προδημοσιευθεί και για το οποίο η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Μιλώντας προς τους δεκάδες επιχειρηματίες, άντρες και γυναίκες, της περιοχής που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ είπε ότι η επίσκεψή του στο Βόλο έχει ως στόχο την ενημέρωση των επιχειρηματιών, νέων και γυναικών που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Ένα πρόγραμμα για το οποίο ήδη οι προθεσμίες υποβάλλονται, όπως προαναφέρθηκε, ηλεκτρονικά και θα ολοκληρωθούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Μαζί με την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν και μία υπεύθυνη δήλωση, όπως είπε, με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα τα στοιχεία είναι ειλικρινή. Σε περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία, όπως πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ, τότε οι συγκεκριμένοι φάκελοι δεν θα εξετάζονται και δεν θα βαθμολογούνται. Για πρώτη φορά επίσης, όπως είπε ο κ. Σουφλιάς, συνυπολογίζεται το κόστος του φακέλου που δικαιολογείται μέχρι 1.500 ευρώ, ενώ δικαιολογούνται επίσης για πρώτη φορά και δαπάνες που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση υλοποίησης της επένδυσης.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος σημείωσε ότι για τα προγράμματα ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας και των Νέων το Γραφείο Ενημέρωσης του Επιμελητηρίου, που βρίσκεται στο κτίριο της οδού Δημητριάδος, παρέχει καθημερινά πληροφορίες στα μέλη του από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι (τηλ. 23271- 23766). Το Επιμελητήριο, όπως πρόσθεσε ο κ. Σπηλιόπουλος, εκτός από τους όρους και τις προϋποθέσεις παρέχουν πληροφορίες και για τα γραφεία Συμβούλων Επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή μας, που συντάσσουν ανάλογους φακέλους, τους οποίους και υποβάλλουν και παρακολουθούν σε όλη την πορεία τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Τα προγράμματα
για νέους
και γυναίκες

Τα προγράμματα για γυναίκες και για νέους που χρηματοδοτούνται απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 18-39 ετών (γεννημένοι από το 1970 μέχρι και το 1991) ετών και γυναίκες ηλικίας 18 έως 55 ετών (γεννημένες από το 1954 μέχρι και το 1991 και είναι άνεργοι /ες, μισθωτοί /ές, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1. 2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος που έγινε στις 4 Μαρτίου του 2009. Ως έναρξη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης του επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.
Στο πρόγραμμα επιλέξιμες ανά κατηγορία δαπάνες είναι οι παρακάτω:
- Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις, μέχρι και το100% του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού
- Κτιριακά - διαμόρφωση χώρων. Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κατ΄ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση.
- Προβολή - προώθηση και άλλες δαπάνες: Κατά την υποβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του κατ΄ αρχήν επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης. Υλοποίηση σύμφωνα με το ποσό που εγκρίθηκε για επιχορήγηση.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος που έγινε στις 4 Μαρτίου του 2009.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι:
Η μορφή του επιχειρηματικού σχεδίου (θέσεις εργασίας, ύπαρξη συγκεκριμένης έδρας, προβλεπόμενη κερδοφορία), οι ικανότητες του επιχειρηματία (σπουδές, εμπειρία), το προϊόν - διαδικασία ( π.χ. καινοτομία, κλάδος εξοικονόμηση ενέργειας περιβάλλον), η αγορά δραστηριοποίησης ( π.χ. ένταση ανταγωνισμού, προοπτικές εξαγωγών κλπ.)
Το ανώτατο και κατώτατο όριο του προϋπολογισμού της πρότασης είναι για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης από 30.000 - 200.000 ευρώ, για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού 30.000 - 100.000 ευρώ, για τις εμπορικές επιχειρήσεις 30.000 - 80.000 ευρώ.
Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% γενικά και 60% σε νησιά κάτω από 5.000 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή του 2001), καθώς και στις περιοχές της Μαγνησίας που έχουν χαρακτηριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση ως πυρόπληκτες. Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού δύναται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό έως και 30% και ιδιωτική συμμετοχή με 20%.
Η υποβολή των προτάσεων που ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου θα συνεχιστεί μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Εως τις 24 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά και ο πλήρης φάκελος με την έντυπη μορφή της πρότασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε Ξενίας16 Τ.Κ 11528 στην Αθήνα.

Η προδημοσίευση
για τις Μικρές και Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις

Η προδημοσίευση αφορά στην προκήρυξη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2-07-2013 με βασικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη της καινοτομία και τεχνολογίας, καθώς και την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης του εμπορίου της παροχής υπηρεσιών του τουρισμού στις οποίες ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια, να απασχολούν από 0-49 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας το 2008 και να έχουν συμπληρώσει δύο πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών θα πρέπει να κυμαίνεται από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο για τη θεματική ενότητα μεταποίηση από 30.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ το μέγιστο για τη θεματική ενότητα Εμπόριο και Υπηρεσίες. Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής: Κτίρια και εγκαταστάσεις μέχρι 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και για τον τουρισμό μπορεί να φτάνει το 100%) για τον εξοπλισμό, προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού), εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας, συστήματα αυτοματοποίησης, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προώθησης και αμοιβές συμβούλων. Τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης είναι από 50.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ το μέγιστο για τη Θεματική Ενότητα Μεταποίηση, από 30.000 ευρώ μέχρι 250.000 ευρώ το μέγιστο για τη Θεματική Ενότητα Τουρισμός και από 20.000 ευρώ μέχρι 200.000 ευρώ το μέγιστο για τις Θεματικές Ενότητες Εμπόριο και Υπηρεσίες. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι 65 % για τη Μαγνησία, ενώ η ίδια συμμετοχή θα ανέρχεται στο 20% για όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ για την πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής, το ποσοστό της οποίας θα ανέρχεται στο 40% επί της δημόσιας δαπάνης.. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων καθώς και οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Πληροφορίες δίνει το Γραφείο Ενημέρωσης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (αντένα ΚΕΤΑ Θεσσαλίας) στο τηλέφωνο 24210/23766 καθώς και στον ΕΟΜΜΕΧ στα τηλ . 210/7491-242, 142, 157, 186, 223, 234, 112, 151, 203 ή στο www.eommex.gr
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
1
=