Προσφυγή για την ΑΝΕΒΟ

Τελευταία ενημέρωση: 2015-02-13, 21:01:01
Προσφυγή για την ΑΝΕΒΟ

Από τους Δρόμους Συνεργασίας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, προσφεύγουν οι «Δρόμοι Συνεργασίας, Ανατροπής και Αλληλεγγύης», ζητώντας την ακύρωση διπλής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΑΝΕΒΟ ΑΕ. για το οργανόγραμμα και το καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας αντίστοιχα.

Την ένσταση υπογράφουν ο επικεφαλής της παράταξης Μαργαρίτης Πατσιαντάς και το μέλος, Ιάσονας Αποστολάκης.

Οπως αναφέρουν στις 20 Ιανουαρίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία το νέο Οργανόγραμμα που καταργεί τη θέση του Διευθυντή και των προϊσταμένων και αντίστοιχα προβλέπει διευθύνοντα σύμβουλο ως επικεφαλής των υπηρεσιών και υπεύθυνους τμημάτων. Καταγγέλλουν ότι το διάγραμμα θέσεων δεν έχει αναλυτική περιγραφή αρμοδιοτήτων και διαδικασιών. Επιπλέον, δεν έχει ψηφιστεί νέος Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, ο οποίος είναι απαραίτητος για να ρυθμίσει τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Η ένσταση αφορά και στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στις 2 Φεβρουαρίου, στην οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση και επέκταση των σκοπών της ΑΝΕΒΟ.

«Ο Δήμαρχος -υποτίθεται «εξουσιοδοτημένος» από το Δημοτικό Συμβούλιο- αποφάσισε την τροποποίηση - επέκταση των σκοπών της. Τέτοια εξουσιοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο ουδέποτε υπήρξε. Ουδεμία αναφορά έγινε στην συνεδρίαση ότι επρόκειτο εκ των υστέρων να τροποποιηθεί το καταστατικό της «ΑΝΕΒΟ Α.Ε», ούτε έγινε μια σύντομη περίληψη των σκοπών της εταιρείας που η δημοτική αρχή ήθελε να τροποποιήσει και να υλοποιεί η «ΑΝΕΒΟ Α.Ε» εφεξής. Η τροποποίηση του καταστατικού της «ΑΝΕΒΟ Α.Ε» επαναλαμβάνει μια σειρά από σκοπούς που ήδη υπήρχαν και είναι συμβατοί με τον χαρακτήρα της Αναπτυξιακής, όμως προσθέτει και άλλους σκοπούς που, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο μιας Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προστίθενται στο καταστατικό εμπορικοί σκοποί όπως η εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, η δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, υπηρεσίες Χώρων στάθμευσης και εκμετάλλευση αυτών όπως και άλλα που δεν είναι αντικείμενο μιας αναπτυξιακής εταιρείας ΟΤΑ καθώς και πλήθος σκοπών που δεν συνάδουν με το αντικείμενο και την φύση της «ΑΝΕΒΟ Α.Ε», αναφέρεται στην ένσταση των Δρόμων Συνεργασίας. Τέλος, οι Δρόμοι Συνεργασίας καταγγέλλουν ότι «στο νέο καταστατικό αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους. Ουδεμία αναφορά γίνεται στο άρθρο 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπου ρητά αναφέρεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, γεγονός που εγείρει ζητήματα ελέγχου και νομιμότητας».

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
2
=