Πουλήθηκε μόνο εκκλησιαστική ιδιοκτησία

Τελευταία ενημέρωση: 2008-09-26, 00:00:00
Σχετικά με τα όσα αναφέρθηκαν σε τηλεοπτικό σταθμό γύρω από το εμβαδόν της εκκλησιαστικής εκτάσεως στη θέση Νηές Σούρπης Μαγνησίας (διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι η Εκκλησία εκποίησε ή εκμίσθωσε έκταση που δεν της ανήκει), την οποία η τοπική Εκκλησία κατά ένα μέρος εκποίησε και κατά ένα μέρος εκμίσθωσε με τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από τη Μητρόπολη Δημητριάδος ανακοινώθηκαν ως απάντηση τα παρακάτω:
«Mε βάση προεδρικό διάταγμα της 2-9-1933 (ΦΕΚ Α αρ.255) η περιουσία της Εκκλησίας στη θέση Νηές Σούρπης Μαγνησίας ανερχόταν σε 700 στρέμματα ελαιώνες, 100 στρέμματα αγρούς, 1 στρέμμα άμπελο, 3 στρέμματα Οικία –Μετόχιον μετά προαυλίου, 10.000 στρέμματα βοσκότοποι και 7.199 στρέμματα δασότοποι.
Το έτος 1952 μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας συμφωνήθηκε η μεταβίβαση μέρους της Εκκλησιαστικής Περιουσίας στο Δημόσιο για την αποκατάσταση των ακτημόνων και σε εκτέλεση της συμβάσεως αυτής, το Υπουργείο Γεωργίας (Ομάς 1Α, 86ο συνεργείο) προχώρησε σε πλήρη καταμέτρηση όλης της εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας και συνέταξε τον από 10-3-1959 κτηματολογικό πίνακα (πίνακας διανομής της εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας), που στη συνέχεια επικυρώθηκε από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του αγροτικού κώδικα, επιτροπή απαλλοτριώσεων.
Με βάση τον πίνακα αυτό διαχωρίστηκαν οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν από την Εκκλησία στο Δημόσιο και προσδιορίστηκαν οι εκτάσεις που απέμειναν στην κυριότητα της Εκκλησίας.
Σύμφωνα με τον κτηματολογικό αυτό πίνακα (χρονολογία συντάξεως 10-3-1959, έλεγχος 21-5-1959 και θεώρηση 20-10-1959) η ολική έκταση της ιδιοκτησίας της Εκκλησίας ανερχόταν σε 13.426,500 στρέμματα.
Από την έκταση αυτή στο Δημόσιο αποδόθηκαν 8.489,500 στρέμματα χερσολείβαδο, 131,500 στρέμματα χερσολείβαδο, 508,500 στρέμματα χερσολείβαδο και 1.500 στρέμματα δάσος αραιό.
Υπέρ της Εκκλησίας διαχωρίστηκαν από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων 2.797 στρέμματα, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο δασικές, όσο και γεωργικές εκτάσεις.
Οι εκτάσεις που πρόσφατα εκποιήθηκαν ανέρχονται σε 900 περίπου στρέμματα γεωργικής εκτάσεως και οι εκτάσεις που εκμισθώθηκαν σε 1.600 περίπου στρέμματα δασικής εκτάσεως. Δηλαδή το συνολικό εμβαδόν ανέρχεται σε 2.500 περίπου στρέμματα εμβαδόν που υπολείπεται των 2.797 στρεμμάτων, που σύμφωνα με την επιτροπή απαλλοτριώσεων του έτους 1958 αναγνωρίστηκαν ως ιδιοκτησία της Εκκλησίας.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι πρόσφατα η εκκλησιαστική ιδιοκτησία καταμετρήθηκε εκ νέου με ηλεκτρονικά όργανα ακριβείας και έτσι είναι πιθανό να παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις στις επί μέρους εκτάσεις.
Προκύπτει λοιπόν από επίσημα κρατικά έγγραφα η αληθής έκταση της ιδιοκτησίας της Εκκλησίας, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με την έκταση που πρόσφατα είτε εκποιήθηκε είτε εκμισθώθηκε και επομένως πέφτει στο κενό η προσπάθεια ορισμένων κύκλων να δημιουργήσουν σκιές στην προσπάθεια της τοπικής Εκκλησίας να δημιουργήσει έσοδα για να χρηματοδοτήσει το φιλανθρωπικό της έργο».
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
3
=