600.000€ για βελτιώσεις στο Πανθεσσαλικό

Τελευταία ενημέρωση: 2021-01-13, 14:19:34
600.000€ για βελτιώσεις στο Πανθεσσαλικό

Η σύμβαση για την παραχώρηση της εγκατάστασης θα απασχολήσει σήμερα τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βόλου

 

Με ποσό συνολικού ύψους 600.000 ευρώ πέτυχε ο δήμος Βόλου να συμμετάσχει η ΕΤΑΔ στις εργασίες βελτίωσης του Πανθεσσαλικού Σταδίου με χρονικό ορίζοντα 7ετίας προκειμένου η εγκατάσταση να είναι κατάλληλη για χρήση.

Στους όρους της παραχώρησης της εγκατάστασης, η οποία συζητείται αυτήν την ώρα στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου, που θα συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, αναφέρεται ότι κατά τα τρία πρώτα έτη, η ΕΤΑΔ θα συμμετέχει σε αναγκαίες δαπάνες για τη βελτίωση του ακινήτου και για την αποκατάσταση βλαβών και με ανώτατο ποσό τα €200.000 τα δύο ή τρία πρώτα έτη ή τα €600.000 συνολικά στην επταετία για τη συμφωνηθείσα χρήση.

Τέτοιες εργασίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, εργασίες αναδιαρρύθμισης για τις λειτουργικές ανάγκες του σταδίου, η αποκατάσταση χλοοτάπητα κ.α.

Οι νομικοί του δήμου Βόλου διαπραγματεύονταν χθες τους όρους παραχώρησης της σύμβασης με την εταιρεία.

Στους όρους που προτείνει η ΕΤΑΔ αναφέρεται ότι με εξαίρεση τις εργασίες βελτίωσης, η εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ούτε θα έχει καμία υποχρέωση έναντι του Δήμου για συντήρηση της εγκατάστασης, αντικατάσταση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, επισκευές ή βελτιώσεις.

Αναλαμβάνει πάντως την υποχρέωση να διατηρήσει τη σύμβαση εργασίας του μέχρι σήμερα υπευθύνου λειτουργίας του Σταδίου Αναστασίου Μιλάνου καταβάλλοντας τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές εκτός αν ο δήμος ρητά ζητήσει την αντικατάσταση του εν λόγω υπαλλήλου.

Η διάρκειά της σύμβασης θα είναι αορίστου χρόνου. Ο δήμος Βόλου δικαιούται να χρησιμοποιεί την εγκατάσταση για την άσκηση επιχειρηματικών ή εμπορικών δραστηριοτήτων του.

Το αντάλλαγμα που θα καταβάλλει ανέρχεται ετησίως στο 20% επί των πάσης φύσεως εσόδων από την με οποιοδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση της εγκατάστασης.

Στο προβλεπόμενο αντάλλαγμα δεν περιλαμβάνονται τέλη, φόροι ή άλλες εισφορές. Το Δήμο βαρύνουν οι δαπάνες ΟΚΩ, οι εισφορές, τέλη και χρεώσεις υπέρ τρίτων.

Πλέον του ανταλλάγματος και τυχόν τελών, δαπανών ή εξόδων, ο Δήμος βαρύνεται με τα έξοδα και τη δαπάνη λειτουργίας, συντήρησης, φύλαξης, ασφάλισης της εγκατάστασης.

Επίσης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τις τυχόν απαραίτητες άδειες ή εγκρίσεις για την σκοπούμενη χρήση, διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και για τις τυχόν εργασίες που θα πραγματοποιήσει. Εντούτοις, η εταιρεία θα συνδράμει τον δήμο με οιονδήποτε τρόπο απαιτηθεί για την έκδοση των αδειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Δήμος υποχρεούται να διατηρεί την εγκατάσταση σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, τάξης, υγιεινής, ασφάλειας κ.λπ.

Να προβαίνει στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης της εγκατάστασης, που είναι απαραίτητες για τη συμφωνηθείσα χρήση.

Θα πρέπει να έχει λάβει τη συναίνεση της Εταιρείας, προκειμένου να προβεί σε επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και χρήσεων εντός της εγκατάστασης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, υποχρεούται να κάνει καλή και επιμελή χρήση της εγκατάστασης και να τη διατηρεί σε άριστη κατάσταση.

Ακόμη, να ασφαλίζει την εγκατάσταση για κάθε κίνδυνο.

Η ΕΤΑΔ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
3
=