Εως σήμερα δηλώσεις συμμετοχής

Τελευταία ενημέρωση: 2010-08-17, 00:00:00
Εως σήμερα δηλώσεις συμμετοχής
<div><b>Μέχρι σήμερα Τρίτη&#160;17/8/2010 γίνονται&#160;οι&#160;δηλώσεις&#160;συμμετοχής&#160;από τα σωματεία για&#160;τα τοπικά πρωταθλήματα Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Θ. Οι&#160;δηλώσεις&#160;υποβάλλονται&#160;στα&#160;γραφεία&#160;της Ένωσης (Ροζού 17) 9 π.μ. – 2 μ.μ.&#160;και 6.30 μ.μ. – 9 μ.μ. και&#160;μαζί με την έντυπη δήλωση κατατίθενται: Το παράβολο συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα ύψους 100 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή ως μέλους της Ε.Π.Σ.Θ. ύψους 100 ευρώ και το παραχωρητήριο χρήσης γηπέδου.</b></div> <div><b><u>Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα (ποινές κλπ.)με την Ένωση (άρθρ.21 παρ. 7 του ΚΑΠ) , άλλως αποκλείονται από το πρωτάθλημα.</u></b></div> <div>Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται το σαββατοκύριακο 18 - 19 Σεπτεμβρίου 2010 για την Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία και το σαββατοκύριακο 2 - 3 Οκτωβρίου 2010 για την Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.</div> <div>Η κλήρωση των αγώνων Α’ , Β’ και Γ’ Κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί την 30 Αυγούστου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00’ στο χώρο του Ξενοδοχείου ΠΟΡΤΑΡΙΑ.</div> <div>Στην προκήρυξη&#160;των&#160;πρωταθλημάτων&#160;η&#160;οποίο έχει και συμπληρωματικό&#160;διορθωτικό&#160;προβλέπονται μεταξύ άλλων:</div> <div>&#160;</div> <div>Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) κοινοτικών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή τους στον αγώνα. ‘Όμοια επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως ηλικίας και η συμμετοχή τους στον αγώνα. Τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα δύνανται να συμμετάσχουν έως τέσσερις (4) συνολικά κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, εφόσον η αγωνιζόμενη ομάδα δεν διαθέτει για τη συμπλήρωση του Φ.Α. τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλλοδαπών ποδοσφαιριστών. Αντίστροφα η έλλειψη κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.</div> <div>Απαγορεύεται εν ενεργεία ποδοσφαιριστής να είναι μέλος Δ.Σ. Σωματείου.</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div><b>Οριο ηλικίας</b></div> <div>Τα σωματεία της Α΄, Β’ και Γ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωμένα, σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος, να χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο (2) ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών, γεννηθέντες το έτος 1989 και νεότερους, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.</div> <div><b><u>Σύμφωνα&#160;με&#160;το συμπληρωματικό διορθωτικό έγγραφο&#160;της προκήρυξης&#160;στο&#160;άρθρο 20 (όριο ηλικίας ποδοσφαιριστή) υπάρχει&#160;αλλαγή&#160;στην παράγραφο&#160;6</u> που έχει&#160;ως εξής:</b> Τα&#160;σωματεία&#160;Α΄, Β’, &#160;Γ’ Κατηγορίας&#160;σε&#160;κάθε&#160;αγώνα&#160;πρωταθλήματος&#160;μπορούν να δηλώσουν&#160;στην 18αδα μόνο μέχρι τρείς (3) ποδοσφαιριστές&#160;που έχουν&#160;γεννηθεί από 1-1-1974 και πριν&#160;εκ των οποίων δικαίωμα συμμετοχής&#160;έχουν μέχρι&#160;δυο(2) στην 11άδα&#160;και με δικαίωμα αλλαγής του ενός σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του αγώνα.</div> <div>Σε καμία όμως περίπτωση&#160;δεν θα&#160;αγωνίζονται τρεις (3) ποδοσφαιριστές της&#160;κατηγορίας αυτής στην 11άδα.</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;<b>Υποβιβασμός ομάδων</b></div> <div>&#160;Από&#160;την Α’&#160;Κατηγορία&#160;η πρωταθλήτρια ομάδα προβιβάζεται απευθείας στην Δ’ Εθνική ,ενώ οι ομάδες που θα καταλάβουν 15η, 16η, 17η και 18η&#160;θέση του βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζονται απευθείας στην Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία για την περίοδο 2011 – 2012. Ετσι στη Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την περίοδο 2011-2012 θα υποβιβασθούν απευθείας τέσσερις (4) ομάδες, εκτός και&#160;αν υποβιβαστεί μία (1) ομάδα της δύναμης της Ε.Π.Σ.Θ. από την Δ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία, τότε οι ομάδες που υποβιβάζονται γίνονται&#160;πέντε.</div> <div><b><u>Σύμφωνα&#160;με&#160;το συμπληρωματικό διορθωτικό έγγραφο&#160;της προκήρυξης&#160;στο&#160;άρθρο&#160;24&#160;παρ 4&#160;η</u></b><u> αλλαγή&#160;αφορά&#160;&#160; τις&#160;ομάδες&#160;που&#160;υποβιβάζονται</u> από&#160;την Β’ Κατηγορία , αφού για να&#160;είναι&#160;στο&#160;επόμενο πρωτάθλημα 2011-12 οι ομάδες&#160;16&#160;θα υποβιβαστούν&#160;από την περίοδο 2010—11 απ’ ευθείας&#160;από την Β΄ στην Γ’ 5 ομάδες (όσες καταλάβουν τις θέσεις 14-15-16-17 και 18 ).</div> <div>Επίσης&#160;από το πρωτάθλημα&#160;2010-2011 της Γ’ Κατηγορίας&#160;θα ανέλθουν στη Β’ η πρωταθλήτρια&#160;ομάδα&#160;και&#160;αυτή που κατέλαβε&#160;την 2η θέση&#160;στην τελική κατάταξη της&#160;βαθμολογίας.</div> <div>&#160;</div> <div><b>Προπονητές </b></div> <div>Ολα τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας υποχρεούνται να έχουν σύμβαση με διπλωματούχο προπονητή, ο οποίος θα φέρει την ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ε.Π.Ο. Για τις ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα της Β’ και Γ’ τοπικής Κατηγορίας διευκρινίζονται τα εξής: α) Η πρόσληψη διπλωματούχου Ε.Π.Ο. προπονητή δεν είναι υποχρεωτική β) Οποια ομάδα επιθυμεί να συνεργαστεί με διπλωματούχο Ε.Π.Ο. προπονητή θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται για την ανώτερη τοπική κατηγορία για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή. γ) Οποια ομάδα δεν επιθυμεί συνεργασία με διπλωματούχο προπονητή, θα πρέπει να δηλώσει στην Ενωσή πριν την έναρξη των τοπικών διοργανώσεων, ένα (1) άτομο που θα φέρει τον τίτλο Υπεύθυνος Αγωνιστικής Λειτουργίας της ομάδας. Το συγκεκριμένο άτομο θα εφοδιαστεί, με ευθύνη της οικείας Ε.Π.Σ. με το ειδικό δελτίο (με φωτογραφία του), μετά από αίτησή του και την καταβολή του ισχύοντος παραβόλου. Τα ειδικά δελτία θα τα παραλάβουν οι Ε.Π.Σ. από την ΕΠΟ. δ) Ο Υπεύθυνος Αγωνιστικής Λειτουργίας της ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος για όλα τα θέματα που αφορούν στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας στη διάρκεια του αγώνα.</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div>
Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
9
=