Κέντρο δια βίου μάθησης

Τελευταία ενημέρωση: 2013-11-11, 13:25:50
Κέντρο δια βίου μάθησης

Τίθεται σε λειτουργία το Κέντρο διά βίου μάθησης του Δήμου Αλοννήσου, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Την παραπάνω πρωτοβουλία υλοποιεί ο Δήμος Αλοννήσου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης). Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία: Οικονομία - Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής - Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις,

Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.

            Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το ελληνικό Δημόσιο. Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ Δήμου Αλοννήσου. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και το τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες είναι 2424066363. 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
6
=