Αναπτυξιακές προτάσεις για την Αλόννησο

Τελευταία ενημέρωση: 2012-12-15, 14:14:06
Αναπτυξιακές προτάσεις  για την Αλόννησο

Εργα συνολικού προϋπολογισμού 2.471.900 ευρώ περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου Αλοννήσου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα χωρικής ενότητας «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» 2007-2013.

Σύμφωνα με την φιλοσοφία των προτάσεων που έχουν κατατεθεί, το υποβαλλόμενο Σχέδιο «Παρεμβάσεις για την Ανάδειξη και Ανάπτυξη της Αλοννήσου» αναμένεται να ενισχύσει τα φυσικά και επίκτητα πλεονεκτήματα της περιοχής και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τη βιώσιμη τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Σκοπός είναι η Αλόννησος να αποτελεί μια δυναμική και γρήγορα αναπτυσσόμενη νησιώτικη οικονομία με υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος, κατοικίας και διαβίωσης και πολλαπλές μορφές τουρισμού, αναψυχής και πολιτισμού. 

Οι επιμέρους κατευθύνσεις έχουν ως επίκεντρο την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και την βελτίωση των υποδομών, προς όφελος των κατοίκων του νησιού. 

Με αυτά τα δεδομένα, η ανάπτυξη της Αλοννήσου προωθείται μέσα από τρεις βασικούς άξονες δράσης, οι οποίοι έχουν ως επίκεντρο την βελτίωση της προσπελασιμότητας προς τις παραλίες, αλλά και την ανάδειξή τους. 

Συγκεκριμένα στο σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης της Αλοννήσου εντάσσεται η ασφαλτόστρωση οδού από την θέση Προφήτη Ηλία έως Γιάλια, την ασφαλτόστρωση οδού από την θέση Αλώνια προς Βρυσίτσα, την βελτίωση υφιστάμενης οδού προς Τζώρτζη Γιαλό, την διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον οικισμό χώρας Αλοννήσου, την διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής στην θέση Κοπρισιές, την προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αλοννήσου και την δημιουργία δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στους οικισμούς Βότση και Καλαμάκια. 

Η δημιουργία και η βελτίωση των υποδομών, όχι μόνο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση και επίδραση με την ανάπτυξη του τουρισμού.

Άλλωστε η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών οδηγούν στην ανάπτυξη του τουρισμού, στην προσέλκυση και στην βελτίωση των όρων διαβίωσης των επισκεπτών, αλλά και αντίστροφα, η ανάπτυξη του τουρισμού συντείνει, μέσω της συνεχούς αναζήτησης ολοένα και πιο ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των υποδομών. 

Εξίσου σημαντική είναι, παράλληλα η δημιουργία υποδομών  με επίκεντρο την προστασία περιβάλλοντος. Οι νέες, σχεδιασμένες και σύγχρονες υποδομές όπως οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, χώροι στάθμευσης κ.α. συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της ποιότητάς του, επιλογή που έχει τεθεί άλλωστε σε προτεραιότητα για την Αλόννησο, λόγω του φυσικού κάλλους της προστατευόμενης περιοχής και της ύπαρξης του Θαλασσίου Πάρκου.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, δόθηκε προτεραιότητα στην ενίσχυση και αναβάθμιση των υπαρχουσών και στη δημιουργία νέων υποδομών όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου, η δημιουργία χώρων πρασίνου και χώρων στάθμευσης κλπ, ως βασικών στοιχείων για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. 
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
5
=