Γραφείο εθελοντισμού στη Σκιάθο

Τελευταία ενημέρωση: 2012-10-27, 14:10:02
Γραφείο εθελοντισμού  στη Σκιάθο

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η πρόταση δημιουργίας γραφείου εθελοντισμού, την οποία κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, η Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών. Στην παρούσα φάση έχει ήδη συνταχθεί το έντυπο που θα μπορούν να συμπληρώνουν οι εθελοντές του νησιού, προκειμένου να εγγραφούν εν συνεχεία στο μητρώο εθελοντών. Η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών Σκιάθου, Αναστασία Φιλαρέτου, αναφέρει ότι «όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα μητρώα εθελοντών του Δήμου Σκιάθου, μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο πρωτοκόλλου, όπου υπάρχει ήδη έντυπο, το οποίο μπορούν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν». 

Αποστολή του γραφείου θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εθελοντικού έργου, που αφορά στους τομείς δράσης : Κοινωνική αλληλεγγύη, Προστασία του περιβάλλοντος, Πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών, Πολιτισμός - Παιδεία – Αθλητισμός. Παράλληλα, το ίδιο γραφείο θα συντάσσει προτάσεις χρηματοδότησης εθελοντικών δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών από τον λογαριασμό Αλληλεγγύης,  τις οποίες θα υποβάλλει για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων και των στόχων που τίθενται, συγκαταλέγονται  η ενημέρωση, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, εκθέσεων και άλλων συναφών δράσεων. Ο σχεδιασμός επικοινωνιακών προγραμμάτων,  δράσεων και πρωτοβουλιών προσέλκυσης εθελοντών, καθώς επίσης η δημιουργία και λειτουργία τράπεζας πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται πληροφορίες, προτάσεις και προβλήματα από την τοπική κοινωνία που θα μπορούν να αντιμετωπίζονται εθελοντικά και  θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από εμπειρίες σχετικές με τον εθελοντισμό από άλλα σημεία της χώρας ή από βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών. 

Βασικό σημείο είναι επίσης η τήρηση μητρώου εθελοντών, η καταγραφή,  χαρτογράφηση, όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων,  σωματείων,  ΜΚΟ και κάθε άλλου φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις, η  στήριξη και ο συντονισμός εθελοντικών πρωτοβουλιών των αυτοτελών εθελοντικών οργανώσεων και πολιτών μέσα από το Μητρώo Εθελοντών, η ανάληψη πρωτοβουλιών για εθελοντικές δράσεις και, τέλος, η  ανάληψη πρωτοβουλιών  και την κατάρτιση μελετών και προτάσεων για την χρηματοδότηση ή κάθε είδους παροχή βοήθειας εθελοντικών δράσεων. 

ΓΛ. ΥΔΡ.Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
6
=