Ζητούν την προστασία των Κουκουναριών

Τελευταία ενημέρωση: 2012-10-27, 13:05:05
Ζητούν την προστασία των Κουκουναριών

Την δημιουργία Φορέα Διαχείρισης της περιοχής της Natura 2000 «Κουκουναριές και η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή» προτείνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Σκιάθος» καταθέτοντας μάλιστα σχετική επιστολή υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην επιστολή που κατατέθηκε από τον Σύλλογο στις 23 Οκτωβρίου, επισημαίνεται ότι «η όψη της παραλίας των Κουκουναριών, έχει βελτιωθεί αισθητά με την καθιέρωση των συγκεκριμένων τύπων ομπρελοκαθισμάτων και των κενών διαχωριστικών μεταξύ αυτών» ωστόσο, καθίσταται παράλληλα σαφές ότι «τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε περιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης και υποβάθμισης».  

«Ενέργειες όπως απομάκρυνση των σκουπιδιών και τον ευπρεπισμό του περιβάλλοντος χώρου της αποθήκης  που διατηρεί ο Δήμος στο βιότοπο, επισκευή της ξύλινης περίφραξης μεταξύ δάσους και παραλίας, απομάκρυνση ξερών κλαδιών,  από τον ευρύτερο χώρο του βιότοπου, ως επικίνδυνα αναφλέξιμα υλικά 

επαναλαμβάνονται ως περιπτώσεις αντιμετώπισης στην επιστολή μας τα τελευταία τρία χρόνια» υπογραμμίζουν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σκιάθος».

Αξίζει να σημειωθεί πως στη  βάση δεδομένων Natura 2000,  αναφέρεται πως ο πλούσιος υπόοφος των αείφυλλων πλατύφυλλων, η συσσώρευση ξηρού υλικού (στρωμνή), η έλλειψη φωτός και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις, χειροτερεύουν αφ’ ενός τις υδατικές συνθήκες για την ανάπτυξη της κουκουναριάς και αφ’ ετέρου καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη τη φυσική της αναγέννηση.

«Επιπροσθέτως η προσέγγιση των τουριστικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση περιηγητικών πλόων  στην παραλία για την μεταφορά λουόμενων από τουριστικές περιοχές έκτος Σκιάθου προκαλεί τεράστια προβλήματα. Αφού ο τεράστιος αριθμός των επισκεπτών διαταράσσει έντονα την οικολογική ισορροπία της παραλίας. Τίθεται ακόμα κυρίαρχο θέμα κινδύνου, αφενός των επισκεπτών αφού η πρόχειρη προβλήτα δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και αφετέρου των ανυποψίαστων λουόμενων ελλείψει οριοθέτησης ζωνών προσέγγισης των πλοίων» σημειώνεται στην επιστολή που τέθηκε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου. 

Ως άμεση λύση «προτείνεται η απαγόρευση τέτοιου είδους πλοίων στην παραλία και εναλλακτικά την παραμονή τους στο λιμάνι της Σκιάθου».

Στην ίδια επιστολή αναλύεται το εύρος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει επί σειρά ετών ο ίδιος Σύλλογος, ο οποίος έχει παράλληλα διοργανώσει σειρά δράσεων και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία και ανάδειξη της μοναδικής φυσικής ομορφιάς του βιοτόπου των Κουκουναριών. 

«Πέραν όμως από περιστασιακές παρεμβάσεις και δράσεις και για να αντιμετωπιστεί ολιστικά το φαινόμενο της υποβάθμισης της περιοχής Natura 2000 «Κουκουναριές και η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή» προτείνουμε, τονίζουν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σκιάθος»,  τη δημιουργία  Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον Ν. 2742/99. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του Ν. 2742/99  μπορεί να συσταθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως Φορέας Διαχείρισης  με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών που ορίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, όπως  «Κουκουναριές και η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή» με κωδικό GR 1430003».  

Οι πόροι του Φορέα Διαχείρισης είναι από επιχορηγήσεις του ΥΠΕΚΑ, άλλα Υπουργεία, οργανισμοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, το ΕΤΕΡΠΣ και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με την χρηματοδότηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικών με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Φ.Δ..

«Γνωρίζοντας πως η χαρακτηρισμένη ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  (κωδικός ΑΤ 5080113) και η  μόνη προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 στο Δήμο Σκιάθου (SCI)  με κωδικό GR 1430003  «Κουκουναριές και η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή» με τη χερσαία έκταση στο 30% και τη θαλάσσια στο 70%, ανήκει στο Δήμο και στην ΕΤΑΔ, θα θέλαμε τη θετική σας γνωμοδότηση, συνεργασία και καθοδήγηση για να προχωρήσουμε στις περαιτέρω ενέργειες» καταλήγει η ίδια επιστολή.Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
7
=