Ανοιχτός διαγωνισμός για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Σκιάθου

Τελευταία ενημέρωση: 2022-08-09, 13:15:12
Ανοιχτός διαγωνισμός για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Σκιάθου

Ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια έργου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου προκηρύσσει η Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε αποδοτική λειτουργία 7 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου, 8  Σταθμών Μέτρησης Πίεσης, 4 Σταθμών Μέτρησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών, 3.800 Ψηφιακών Υδρομετρητών, την προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου για τον εντοπισμό διαρροών και τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και παροχή υπηρεσιών Ανάπτυξης – Εγκατάστασης και βαθμονόμησης Λογισμικών, Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης, Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/09/2022 και ώρα 15:00 και διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 2.230.700 €. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της υποβληθείσας Πράξης και αφορά τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
6
=