«Μπλόκο» από τις μειοψηφίες σε πρόταση του Δημάρχου Σκιάθου για την αστική συγκοινωνία

Τελευταία ενημέρωση: 2020-02-19, 11:59:40
«Μπλόκο» από τις μειοψηφίες σε πρόταση του Δημάρχου Σκιάθου για την αστική συγκοινωνία

Βολές κατά του Δημάρχου Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα εξαπολύουν οι παρατάξεις της μειοψηφίας «Νέοι Ορίζοντες» και «Σκιάθος Ενωμένη» για το θέμα της αστικής συγκοινωνίας Σκιάθου – Κουκουναριών.

Με κοινή τους ανακοίνωση οι παρατάξεις κατηγορούν τον Δήμαρχο ότι έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο την τελευταία στιγμή και έθεσε το ερώτημα – τελεσίγραφο ή να διατηρηθεί η γραμμή από τον δήμο Σκιάθου χωρίς δυνατότητα εκμίσθωσης σε τρίτους ή να μην συνεχιστεί από το Δήμο και να παραχωρηθεί στην Περιφέρεια.

Αναλυτικά στην κοινή του ανακοίνωση οι παρατάξεις «Νέοι Ορίζοντες» και «Σκιάθος Ενωμένη», αναφέρουν τα εξής:

«Σχετικά με το 5ο Θέμα της Συνεδρίασης Δ.Σ. της 18ης Φεβρουαρίου 2020: Λήψη απόφασης για τη μικροσυγκοινωνία άγονης γραμμής Σκιάθου - Κουκουναριών

Ο κ. Θεόδωρος Τζούμας, αφού απέτυχε πραξικοπηματικά να αναλάβει ο ίδιος το έργο της μικροσυγκοινωνίας και να οδηγήσει τον Δήμο Σκιάθου σε οικονομική ζημία, επανήλθε.

Χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη και χωρίς ευρεία συζήτηση, έβαλε αυτή τη φορά στο αρμόδιο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο το εκβιαστικό ερώτημα-τελεσίγραφο:

καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

-τη διατήρηση της άγονης γραμμής από τον Δήμο Σκιάθου και τη διαχείρισή της από αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου χωρίς δυνατότητα εκμίσθωσης σε τρίτους ή

-την αδυναμία των υπηρεσιών του Δήμου να διαχειριστεί τη Δημοτική Συγκοινωνία και επομένως την παραχώρησή της στην Περιφέρεια, η οποία ακολούθως θα έχει τη δυνατότητα παραχώρησης σε τρίτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παραλάβαμε την Πρόσκληση για τη συνεδρίαση την Παρασκευή 14/2/2020 συνοδευόμενη από τις εισηγήσεις όλων των θεμάτων πλην του θέματος των λεωφορείων που μας εστάλη την παραμονή της συνεδρίασης, Δευτέρα 17/2/2020.

Καταθέσαμε λοιπόν αντιπρόταση που υπερψηφίσαμε και οι 11 δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεών μας όπως ακολουθεί.

        1. Είναι γνωστό ότι ήδη προτείνεται και προωθείται νομοθετική ρύθμιση, με τροποποίηση – προσθήκη στις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 6 του ΠΔ 967/1979, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε νησιωτικούς Δήμους πληθυσμού κάτω των 10.000 κατοίκων, να εκτελούν μικροσυγκοινωνία χαρακτηριζομένων νέων άγονων γραμμών, είτε οι ίδιοι, εφόσον διαθέτουν δικά τους λεωφορεία, με ίδιο όμως δικαίωμα και χωρίς παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας από την Περιφέρεια, είτε με παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας από τους Δήμους (και όχι από την Περιφέρεια, όπως ισχύει σήμερα δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1, 2 και 3 του ΠΔ 967/1979) υπέρ φυσικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 παρ. 2 του ΠΔ 967/1979. Η παραχώρηση να γίνεται με προκήρυξη του οικείου Δημάρχου (και όχι του Περιφερειάρχη, όπως ισχύει σήμερα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3 του ΠΔ 967/1979.   

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους να διεκπεραιώνουν μόνοι τους τα της συγκοινωνίας τους με διαδικασία ελεγχόμενη από τους ίδιους και σαφώς πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, με δικαιολογητικό λόγο την αυτόνομη διαχείριση αμιγώς τοπικών υποθέσεων. 

2. Είναι πανθομολογούμενο και αποδεικνύεται από τα υπάρχοντα στο αρχείο του Δήμου σχετικά στοιχεία, ότι ο Δήμος Σκιάθου παρουσίασε μεγάλες ζημίες κατά την περίοδο εκτέλεσης από τον ίδιο (Επιχείρηση Συγκοινωνιών) του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου. Αναλώθηκαν πολύτιμα κεφάλαια του Δήμου για την κάλυψη των ζημιών, προς βλάβη των συμφερόντων των δημοτών, αφού τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν για την εκτέλεση έργων υποδομών.

Προτείνουμε ο Δήμος Σκιάθου να μην αναλάβει την εκτέλεση της συγκοινωνίας απευθείας ο ίδιος, διότι απαιτείται ανάλωση σημαντικών πόρων που καθιστούν ζημιογόνο το εγχείρημα (απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζομένων, επιβάρυνση με το κόστος απασχόλησης, ήτοι μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές κλπ., κόστος συντήρησης αυτοκινήτων και συναφείς δαπάνες), πλέον της εγγενούς έλλειψης δυνατότητας ελέγχου των εργαζομένων ως προς την απόδοση των εισπραττομένων.

Βάσει των ανωτέρω και επί του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης, επισημαίνεται ότι η αλλαγή της νομοθεσίας θα δώσει και ρητά τη δυνατότητα στο Δήμο να εκτελεί το συγκεκριμένο έργο με ανάθεση απευθείας από τον ίδιο προς ιδιώτες και όχι από την Περιφέρεια. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος προτείνουμε την παράταση των υφισταμένων συμβάσεων των ιδιωτών, που εκτελούν το συγκεκριμένο έργο.

Με την υπ’ αριθ. 81/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου παρατάθηκε μέχρι 16-05-2020 η ισχύς των μισθωτικών συμβάσεων που υφίστανται ανάμεσα στον Δήμο Σκιάθου και σε ιδιώτες  και αφορούν στη χρήση λεωφορείων που εξυπηρετούν την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου Σκιάθου - Κουκουναριών – Σκιάθου, που έχει αναλάβει ο Δήμος Σκιάθου.

Προτείνεται η παράταση αυτών των μισθωτικών συμβάσεων μέχρι 30-10-2020.

Η λύση αυτή έχει ήδη κριθεί νόμιμη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 14/2018 απόφαση της Επιτροπής άρθρ. 152 Ν. 3463/2006, επί προγενέστερης όμοιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου (68/2018), για την παράταση των μισθωτικών συμβάσεων λεωφορείων στη συγκεκριμένη συγκοινωνιακή γραμμή».

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
1
=