Διερευνάται η προοπτική δημιουργίας γηροκομείου στη Σκιάθο

Τελευταία ενημέρωση: 2011-12-14, 20:56:44
Διερευνάται η προοπτική δημιουργίας γηροκομείου στη Σκιάθο

Η δημιουργία κοινωνικών δομών,  οι οποίες απευθύνονται στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες της Σκιάθου, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, εντάσσονται μεταξύ των προτεραιοτήτων τις οποίες θέτει στο επίκεντρο των προσπαθειών του ο Δήμος. Σύμφωνα μάλιστα με τους ευρύτερους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, δίνεται βαρύτητα στον ευρύτερο κοινωνικό τομέα, πέρα από την δημιουργία του μικρού νοσοκομείου, το οποίο θα δημιουργηθεί στο νησί.

Οι τομείς στους οποίους δίνεται βαρύτητα, αφορούν, ειδικότερα, στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, σε συνάρτηση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, μέσω της δημιουργίας ενός τοπικού δικτύου κοινωνικής προστασίας.

   Συγκεκριμένα, σε επίπεδο κοινωνικών δομών, η θεματική ενότητα «Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός» μεταφράζεται εν πολλοίς στην δημιουργία άρτιων υποδομών υγείας, την δημιουργία μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, την ανάπτυξη κοινωνικής μέριμνας για απόρους και ηλικιωμένους, την δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων κλπ. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η δημιουργία γηροκομείου, είναι μια προοπτική που εξετάζεται τα τελευταία χρόνια και όπως υπολογίζεται, θα προσφέρει πολλά στον τοπικό πληθυσμό. Ανάλογες παρεμβάσεις εντάσσονται, εξάλλου,  και στην θεματική ενότητα που αφορά στην «Τοπική οικονομία - απασχόληση» με στόχο την μείωση της ανεργίας των νέων, την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες πληθυσμού και την ενίσχυση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το πλαίσιο δράσης των επικεφαλής του νησιού, αφορά εξίσου στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του νησιού και παράλληλα στην ισόρροπη ανάπτυξη της Σκιάθου, μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών. Όπως επισημαίνει μάλιστα από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σκιάθου κ. Πλωμαρίτης βρίσκεται σε δημιουργική φάση η «εφαρμογή σχεδίου για την αναβάθμιση των σχέσεων και της συνεργασίας του Δήμου με φορείς προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη των στόχων του, ο σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και η υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τα κρίσιμα ζητήματα του Δήμου, καθώς επίσης η ανάδειξη και προβολή των τοπικών πόρων καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιού».

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
7
=