Δημοπρασία αιγιαλού σε ακτές της Σκιάθου

Τελευταία ενημέρωση: 2011-02-06, 00:00:00
Δημοπρασία αιγιαλού σε ακτές της Σκιάθου
<p>Σε διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, μίσθωσης τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στις Αχλαδιές, στον Μύτικα, την Άρκο προχωράει ο Δήμος Σκιάθου.</p> <p>Η δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο «Μπούρτζι» Σκιάθου ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30 έως και 10.00 το πρωί στο Δημαρχείο Σκιάθου.</p> <p>Όπως προβλέπεται από την διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων διατίθενται 200 τ.μ. στην παραλία Αχλαδιές, 500 τ.μ. Στον Μύτικα και 70 τ.μ. στην Άρκο.</p> <p><strong>Οροι <br /> </strong>Τα προς παραχώρηση τμήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση αντηλιακών ομπρελών με δύο ξαπλώστρες ανά ομπρέλα. <br /> Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31 Οκτωβρίου 2012, οπότε και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο.</p> <p>Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα της διεξαγωγής τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:<br /> -Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο<br /> -Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρία ή κοινοπραξία<br /> -Εγγυητική επιστολή<br /> -Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος και αντίστοιχη βεβαίωση περί μη οφειλής του εγγυητή<br /> -Βεβαίωση συμμετέχοντος και εγγυητή από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου περί μη οφειλής<br /> -Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το δημόσιο <br /> -Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 <br /> -Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και αντίγραφο ποινικού μητρώου</p> <p>Τονίζεται πως δεν θα γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία όποιοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σκιάθου εντός της τελευταίας πενταετίας.</p> <p><strong>Ελάχιστα όρια προσφοράς <br /> </strong>Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των:<br /> • 200 ευρώ για τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στον Μύτικα <br /> • 500 ευρώ για τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στην Άρκο<br /> • 2.500 ευρώ για τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στις Αχλαδιές<br /> <br /> Οι χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά ο καθένας.<br /> <br /> Πρέπει να αναφερθεί τέλος πως ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, ενώ απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές και η οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης.</p> <p><br /> &#160;</p>
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
1
=