Βασικές οδηγίες για την απογραφή 2021 κτιρίων και κατοικιών

Τελευταία ενημέρωση: 2021-11-23, 13:06:14
Βασικές οδηγίες για την απογραφή 2021 κτιρίων και κατοικιών

Αρχισε η απογραφή πληθυσμού-κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε ολόκληρη τη χώρα.

Της Γραμματής Μπάκλατση

Ηδη, έχει αρχίσει η διανομή φακέλων στον οποίο περιέχεται ο προσωπικός αριθμός απογραφής. Ενας εκπρόσωπος του νοικοκυριού, έχοντας τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του στο taxisnet μπορεί μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα www.gov.gr να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Οσοι πολίτες δεν μπορέσουν, για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά έως και τις 26 Νοεμβρίου, θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Η απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έχει σκοπό τη συγκέντρωση πρόσφατων και έγκυρων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στατιστικής πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στην απογραφή κατοικιών η συλλογή των στοιχείων αφορά στον αριθμό των κατοικιών, κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες), τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ανέσεις τους, για αυτό και είναι σημαντικό να δώσει ο κάθε πολίτης τα πραγματικά στοιχεία που αφορούν στην κατοικία του.

 • Γιατί είναι απαραίτητη η απογραφή κτιρίων;

Η απογραφή κτιρίων αποσκοπεί στην καταγραφή του συνόλου των κτιρίων της Ελλάδας και τη συλλογή δεδομένων για τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται: περίοδος και υλικά κατασκευής, αριθμός ορόφων, είδος οροφής, χρήση κτιρίου, γειτνίαση με άλλα κτίρια κ.λπ. Επιπλέον, στο ερωτηματολόγιο της απογραφής περιλαμβάνονται ερωτήματα για την προσβασιμότητα σε αυτά από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ενώ για πρώτη φορά, συλλέγονται και οι απαραίτητες πληροφορίες για το γεωχωρικό εντοπισμό των κτιρίων.

Τα στοιχεία που δηλώνονται είναι απόρρητα και η βάση δεδομένων που δημιουργείται δεν συνδέεται ούτε με το Κτηματολόγιο, ούτε με το Ε9, ούτε με κάποια άλλη βάση δεδομένων

 • Γιατί δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία από το Ελληνικό Κτηματολόγιο;

Οι διαδικασίες κτηματογράφησης δεν έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτής δεν καλύπτουν τις ανάγκες της απογραφής κτιρίων.

 • Γιατί δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία από τις Εφορίες και το Ε9;

Τα στοιχεία που συλλέγουν οι Εφορίες αφορούν στο επίπεδο δικαιώματος των φορολογούμενων και όχι στο σύνολο των χαρακτηριστικών των κτιρίων.

 • Ποια στοιχεία καταγράφονται για κάθε κτίριο;

Καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε κτίριο:

 • Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οικισμός)
 • Απογραφικός τομέας
 • Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
 • Ταχυδρομική διεύθυνση (ή τοποθεσία ή ιδιοκτήτης)
 • Α/Α κτιρίου ή άλλου κατοικούμενου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο
 • Ένδειξη κτιρίου (κτίριο ή άλλος κατοικούμενος χώρος, π.χ. σκηνή, τροχόσπιτο, καταυλισμός κ.λπ.)
 • Όροφοι και λοιπά σχετικά στοιχεία του κτιρίου (π.χ. αριθμός ορόφων και υπογείων)
 • Περίοδος κατασκευής του κτιρίου
 • Αν το κτίριο εφάπτεται με γειτονικό
 • Βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού του κτιρίου (π.χ. μπετόν, μέταλλο, ξύλο, τούβλα – τσιμεντόλιθοι, πέτρα)
 • Είδος οροφής του κτιρίου (π.χ. ταράτσα, κεραμίδια, λαμαρίνα, πάνελ)
 • Χρήσεις ή προορισμός χρήσεων του κτιρίου (π.χ. κατοικία, εργοστάσιο, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, κατάστημα, γραφείο κλπ)
 • Αριθμός ανελκυστήρων
 • Αριθμός κατοικιών
 • Λειτουργία συλλογικού καταλύματος
 • Πρόσβαση ΑμεΑ στην είσοδο του κτιρίου από το πεζοδρόμιο μέχρι την είσοδο του κτιρίου ή/και του ανελκυστήρα (εάν υπάρχει)
 • Ποιος τα συγκεντρώνει τα στοιχεία των κτιρίων;

Οι τομεάρχες, τα αρμόδια όργανα για τη συλλογή των στοιχείων της απογραφής κτιρίων, επισκέπτονται τα κτίρια όλης της χώρας και χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές αφής (tablet) συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο για κάθε κτίριο, ηλεκτρονικά, αξιοποιώντας ειδική εφαρμογή. Για την πληρότητα των απαντήσεων ενδέχεται να συνομιλούν με τους ιδιοκτήτες, ενοίκους ή διαχειριστές των κτιρίων ζητώντας τους σχετικές πληροφορίες.

 • Ποια κτίσματα καταγράφονται στην απογραφή κτιρίων;

Στην απογραφή κτιρίων καταγράφονται όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης με επιφάνεια 4 τ.μ. και άνω, που έχουν στέγη και τοίχους και έχουν κατασκευαστεί να είναι οικοδομικώς σταθερά για τουλάχιστον 10 έτη.

 • Καταγράφονται οι ημιτελείς κατοικίες και οι οικοδομές;

Για να καταγραφεί ένα κτίριο που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής του θα πρέπει να έχει στέγη και τοίχους.

 • Δεν θυμάμαι το έτος κατασκευής του σπιτιού μου/της πολυκατοικίας μου. Τι πρέπει να κάνω;

Δεν ζητείται το έτος, αλλά η περίοδος κατασκευής του κτιρίου και ο ερευνητής της ΕΛΣΤΑΤ (τομεάρχης) θα σας βοηθήσει θυμίζοντας σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος.

 • Πρέπει να δώσω πληροφορίες για τυχόν παραβιάσεις πολεοδομικής νομοθεσίας στο σπίτι μου;

Οχι. Καμία τέτοια πληροφορία δεν θα ζητηθεί από τον ερευνητή της ΕΛΣΤΑT.

 • Το κτίριο ανήκει σε πολλούς κληρονόμους. Χρειάζεται να δηλώσω τις ιδιοκτησίες;

Οχι. Καμία τέτοια πληροφορία δεν θα ζητηθεί από τον ερευνητή της ΕΛΣΤΑΤ.

 • Καταγράφονται και τα αυθαίρετα κτίσματα;

Καταγράφονται όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως νομιμότητας και χρήσης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του κτιρίου, δηλαδή έχουν επιφάνεια 4 τ.μ. και άνω, στέγη και τοίχους. Δεν υπάρχει στο ερωτηματολόγιο ερώτηση για το αν το κτίριο είναι αυθαίρετο. Το σωστό όμως είναι να δίνουμε τα πραγματικά (νόμιμα και αυθαίρετα) τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου.

 • Πώς καταγράφονται τα εγκαταλελειμμένα κτίρια;

Δεν δηλώνονται τα ασκεπή και τα ετοιμόρροπα εγκαταλελειμμένα κτίρια.

 • Εχω ένα εκκλησάκι. Θα το καταγράψω ως ιδιωτικό ναό;

Ναι, καταγράφονται όλοι οι τόποι λατρείας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του κτιρίου. Καταγράφονται όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης με επιφάνεια 4 τ.μ. και άνω, εφόσον έχουν στέγη και τοίχους.

 • Ποια είναι τα στοιχεία της κατοικίας που δηλώνουμε;

Κατ’ αρχάς δηλώνουμε το είδος της απογραφόμενης κατοικίας.

 α. Κανονική κατοικία

β. Μη κανονική κατοικία

 • Ποια θεωρείται μη κανονική κατοικία;
 1. Κινητή (σκηνή, τέντα, πλοίο, σκάφος, τροχόσπιτο κ.λπ.)
 2. Άλλος χώρος που προορίζεται για κατοικία (καλύβα, πρόχειρη κατασκευή κ.λπ.)

 iii. Άλλος χώρος που δεν προορίζεται για κατοικία, αλλά κατοικείται (κατάστημα, στάβλος, αποθήκη, γκαράζ κ.λπ.)

 • Ποια είναι η κανονική απογραφόμενη κατοικία;

α. Κατοικούμενη, στην οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους μόνιμοι κάτοικοι της χώρας

β. Κατοικούμενη, στην οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους άτομα που δεν απογράφονται επειδή δεν αποτελούν μόνιμο πληθυσμό της χώρας (διπλωμάτες και μέλη ξένων αποστολών)

 γ. Εξοχική (με ή χωρίς προσωρινά διαμένοντα άτομα)

 δ. Δευτερεύουσα (με ή χωρίς προσωρινά διαμένοντα άτομα)

ε. Βραχυχρόνιας μίσθωσης, στην οποία βρέθηκαν προσωρινά διαμένοντα άτομα

στ. Κενή που προορίζεται για ενοικίαση, πώληση, κατεδάφιση ή για άλλο λόγο.

 • Πρέπει να δηλώσω την κατοικία, που εκμεταλλεύομαι με airbnb;

Ναι. Θα πρέπει να δηλώσετε ότι η απογραφόμενη κατοικία ή μέρος της διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση.

 • Τι άλλα στοιχεία δίνουμε για την κατοικία μας;

Δηλώνουμε:

α) τον τύπο κτιρίου που βρίσκεται η κατοικία π.χ. (μονοκατοικία, διπλοκατοικία, πολυκατοικία ή κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία)

β) σε ποιον όροφο βρίσκεται η κατοικία π.χ. (υπόγειο, ημιώροφος, ισόγειο, 01 όροφος κλπ)

γ) ποια είναι η περίοδος κατασκευής της κατοικίας π.χ. (προ του 1919, 1919-1945, 1945-1960, 1961-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2010-2015, 2016 και μετά)

δ) πόσα κανονικά δωμάτια έχει η κατοικία (περιλαμβάνονται και οι κουζίνες εφόσον είναι τουλάχιστον 4 τ.μ.)

ε) από τα δηλούμενα δωμάτια, πόσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς (γραφεία, κομμωτήρια κ.λπ.)

στ) πόσα τ.μ. είναι η επιφάνεια της κατοικίας

ζ) αν η κατοικία διαθέτει δίκτυο υδροδότησης

η) αν η κατοικία διαθέτει μπανιέρα ή ντουζιέρα

θ) αν η κατοικία διαθέτει τουαλέτα ή WC

ι) ποιο είναι το κύριο είδος θέρμανσης της κατοικίας (κεντρική μη αυτόνομη, κεντρική αυτόνομη, σόμπα, τζάκι, κλιματιστικό, αερόθερμο, δεν έχει θέρμανση)

 κ)ποιο είναι το κύριο είδος ψύξης της κατοικίας (κλιματιστικά, κεντρική ψύξη, αντλίες θερμότητας/ψύξης, δεν έχει ψύξη)

λ) αν η κατοικία διαθέτει κάποιο είδος θερμομόνωσης

μ) σε περίπτωση που η απογραφόμενη κατοικία κατοικείται, ποια είναι η κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για μαγείρεμα, θέρμανση, ζεστό νερό π.χ. (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, ετρέλαιο, ηλιακή βιομάζα, άλλη)

ν)πόσες θέσεις στάθμευσης διαθέτει το νοικοκυριό

 • Κατά την περίοδο της απογραφής βρίσκομαι στην εξοχική ή τη δευτερεύουσα κατοικία μου. Μπορώ να απογραφώ σε αυτήν;

Επιθυμητό είναι να απογραφούν όλα τα άτομα στην κατοικία συνήθους διαμονής τους. Αν μπορείτε να παραλάβετε τον κωδικό της κατοικίας συνήθους διαμονής σας, μπορείτε να απογραφείτε σε αυτήν, διαφορετικά μπορείτε να απογραφείτε και στην εξοχική κατοικία σας ως προσωρινά φιλοξενούμενος.

 • Διαμένω σε δύο κατοικίες κατά τη διάρκεια του έτους. Σε ποια θα απογραφώ;

Θα απογραφείτε εκεί που περνάτε τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους. Αν διαμένετε περίπου έξι μήνες σε κάθε μια, θα απογραφείτε εκεί που θα διαμένετε κατά την ημερομηνία αναφοράς της απογραφής (22/10/2021).

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
8
=