Αρχίζουν στις 12 Μαρτίου οι αντιρρήσεις επί του νέου αναμορφωμένου δασικού για τη Μαγνησία

Τελευταία ενημέρωση: 2021-03-01, 12:08:54
Αρχίζουν στις 12 Μαρτίου οι αντιρρήσεις επί του νέου αναμορφωμένου δασικού για τη Μαγνησία

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

 

Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας η απόφαση με την οποία διορθώθηκε ο δασικός χάρτης για τη Μαγνησία, όπως αυτός είχε μερικώς κυρωθεί με δύο προγενέστερες απόφασης της διοίκησης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι σύμφωνη με το νέο περιβαλλοντικό νόμο 4685/2020, με τον οποίο προβλέπεται η αναμόρφωση όλων των δασικών χαρτών σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή κύρωσης κι αν βρίσκονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις που είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία.

 • Σε ποιους αφορά και για ποιο λόγο κάνουμε αντίρρηση στον δασικό χάρτη;

Αφορά στους ιδιοκτήτες εκτάσεων γης εκτός σχεδίου πόλης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων, οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη όλης της διαδικασίας και να υποβάλλουν αντίρρηση/ένσταση σε περίπτωση που αμφισβητούν το χαρακτήρα ή τη μορφή της έκτασης, όπως εμφανίζεται στο δασικό χάρτη και επίσης ή όταν αμφισβητούν τα όρια και την ορθή απεικόνιση της θέσης των ορίων των δασών και δασικών -χορτολιβαδικών εκτάσεων.

 • Γιατί χρειάζεται να ενημερωθούν οι πολίτες, ώστε να προστατεύσουν την περιουσία τους;

Ο δασικός χάρτης παρουσιάζει τη μορφή/χαρακτήρα των γεωτεμαχίων. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές, αναδασωτέες, δασωμένοι αγρού ή χορτολιβαδικές, εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Επίσης εμπλέκεται και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, διότι κατά τη σύνταξη του κτηματολογίου το Ελληνικό Δημόσιο προκρίνεται ως ιδιοκτήτης των εκτάσεων. Ο προσδιορισμός του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη σημερινή μορφή ή χρήση του ακίνητου, αλλά και από παλιότερη όπως αυτή καταγράφεται στον ιστορικό χάρτη 1945 -1960. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθούν τα δεδομένα της ανάρτησης του δασικού χάρτη και να υποβληθούν έγκαιρα τυχόν αντιρρήσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Αμέλεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια να παγιωθεί ο χαρακτήρας μιας περιοχής μέσω της οριστικοποίησης του δασικού χάρτη και να χαθούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα ετών.

 • Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης

Για τη Μαγνησία, από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στη Δ/νση Δασών Μαγνησίας προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη σε σχέση με το ακίνητο τους. Για την καλύτερη και γρήγορη εξυπηρέτηση τους καλό είναι να έχουν σε ψηφιακή μορφή (dxf) αρχείο τις συνταγμένες του γεωτεμαχίου, που προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του ακινήτου στον χάρτη θέασης του κτηματολογίου. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο, καλό είναι να απευθυνθούν σε μηχανικό, ο οποίος και θα το δημιουργήσει και θα τους υποστηρίξει κατάλληλα στην αντίρρηση τους σε περίπτωση λάθους του δασικού χάρτη.

Ο δασικός χάρτης έχει αποσταλεί από τη Δ/νση Δασών Μαγνησίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μετά από τους απαιτούμενους ελέγχους που γίνονται θα αναρτηθεί την επόμενη βδομάδα στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), απ’ όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται επίσης για το περιεχόμενο του αναμορφωμένου δασικού χάρτη.

 • Πότε αρχίζουν οι αντιρρήσεις για τη Μαγνησία;

Αντιρρήσεις και αιτήσεις προδήλων σφαλμάτων μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες σε αποκλειστική ημερομηνία εκατόν πέντε (105) ημερών, που ξεκινά την 12η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 24η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 14η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται να δοθεί καμία παράταση, προκειμένου να κυρωθούν άμεσα οι δασικοί χάρτες που αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου που βρίσκεται σε εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Επισημαίνεται ότι, για τη Μαγνησία που έχει ήδη μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη, αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

 • Πώς υποβάλλω την αντίρρηση;

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx.

 • Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

 Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.

Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά σε αυτή.

Για κάθε αυτοτελή έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στο δασικό χάρτη, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αντίρρηση και να καταβληθεί ξεχωριστό τέλος. Εάν, για παράδειγμα, έχετε δύο διαφορετικά αγροτεμάχια και αμφισβητείτε και στα δύο τον χαρακτηρισμό τους, πρέπει να υποβάλετε δύο αντιρρήσεις.

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

 • Τι είναι οι αντιρρήσεις και τα πρόδηλα σφάλματα;

Αντιρρήσεις είναι οι ενστάσεις που προκύπτουν κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη και αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση:

 1. του χαρακτήρα/μορφής των εμφανιζόμενων εκτάσεων και
 2. της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των εμφανιζόμενων εκτάσεων.

Τα πρόδηλα σφάλματα είναι προφανή λάθη που γίνονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη, όπως ενδεικτικά:

 • τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών
 • παράλειψη της αποτύπωσης τελεσίδικης δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (πχ. αγροτικής), και το αντίστροφο
 • λανθασμένη απεικόνιση οριστικά αγροτικής έκτασης ως δασικής, και το αντίστροφο
 • απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016
 • Διοικητικές πράξεις της διοίκησης π.χ. αναδασμός, επικοιστική έκταση
 • απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, έναντι του Δημοσίου, ως ιδιωτικής
 • απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά σε τεχνητή δασική φυτεία
 • ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.
 • Ποιες αντιρρήσεις δεν έχουν κόστος υποβολής και είναι ατελώς;

Περιπτώσεις αντιρρήσεων που υποβάλλονται ατελώς, αφορούν σε εκτάσεις που:

α) έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη ως δασικές, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος των εγκεκριμένων ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων ορίων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων.

β) εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού

γ) εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού

δ) έχουν εκδοθεί ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ Πράξεις Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία που, εκ παραδρομής, δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες

ε) έχουν ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ αιτήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού ή εκκρεμείς ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ κατά τη διαδικασία εξέτασης δασικών αμφισβητήσεων

Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής:

- Στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) ή (β) και (γ) με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης [περίπτωση (α)] ή της υπηρεσίας εποικισμού [περιπτώσεις (β) ή (γ)] αντίστοιχα.

- Για την περίπτωση (δ) υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη.

- Για την περίπτωση (ε) υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης.

 • Τι θα γίνει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση κατά τη διαδικασία της αναμόρφωσης και έχουν τις προϋποθέσεις για εξαίρεση από τον χάρτη;

Η αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη έγινε, προκειμένου το δημόσιο και ιδιώτες να καταθέσουν διοικητικές πράξεις και να απαλλάξει από την ταλαιπωρία τους πολίτες αποχαρακτηρίζοντας εκτάσεις που έχουν απολέσει τον Δασικό τους χαρακτήρα με νόμιμες Πράξεις της διοίκησης, που είναι: Παραχωρητήρια, αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, Διανομές και Αναδασμοί, άδειες του Υπουργού Γεωργίας για μεταβίβαση καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές, αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων, Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο) καθώς και εκτάσεις όπου υπάρχει κτίσμα με νόμιμη οικοδομική άδεια.

Στην περίπτωση που οι πολίτες δεν αντελήφθησαν ή δεν πρόλαβαν την προθεσμία υποβολής αίτησης, θα πρέπει να κάνουν αίτηση προδήλου σφάλματος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Δασών μέχρι τις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα που λήγει και η προθεσμία αντιρρήσεων, προκειμένου να εξεταστούν και να εξαιρεθούν του δασικού χάρτη και αυτές οι εκτάσεις.

 • Αν δεν υποβάλλω ένσταση, τι συμβαίνει;

Από την στιγμή που θα κυρωθεί ο χάρτης αυτός που το κατέχει:
1. Δεν θα μπορεί πλέον να το πουλήσει,
2. Δεν θα μπορεί να το μεταβιβάσει ούτε καν στα παιδιά του,
3. Δεν θα μπορεί να πάρει καμία αγροτική επιδότηση (γιατί το γεωτεμάχιο του θα θεωρείται πλέον δασική έκταση),
4. Κατά την διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου, το Ελληνικό Δημόσιο θα το δηλώσει σαν δική του ιδιοκτησία και αυτός που το κατέχει θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
1
=