Ανάρτηση Κτηματολογίου: Απαντήσεις στα 10 βασικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν

Τελευταία ενημέρωση: 2020-12-07, 15:13:11
Ανάρτηση Κτηματολογίου: Απαντήσεις  στα 10 βασικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν


Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού, baklatsi@yahoo.gr 

Ολοκληρώνεται στο πρώτο τρίμηνο του 2021 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για την κτηματογράφηση σε περιοχές όλης της χώρας, μετά από τη σιωπηρή παράταση λόγω κορονοϊού. Εκτιμάται ότι συνολικά περί τα 13 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας θα δηλωθούν από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ηδη οι μελετητές των επιμέρους περιοχών προχωρούν στην επεξεργασία των στοιχείων και στην ανάρτηση των πρώτων κτηματολογικών πινάκων, ενώ το 2021 θα ολοκληρωθεί σταδιακά η ανάρτηση και στις υπόλοιπες περιοχές. Η φάση της ανάρτησης είναι κρίσιμη, γιατί οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν εάν η ιδιοκτησία τους έχει δηλωθεί σωστά ή πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση σε επίπεδο πρόδηλου σφάλματος ή έλλειψης δικαιολογητικών και να υποβάλλουν ενστάσεις. Αναμένεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο εντάσεις θα υποβληθούν από τους ιδιοκτήτες, οι οποίες στη συνέχεια θα εξετασθούν από τις αρμόδιες επιτροπές.

  • Ποιες περιοχές βρίσκονται ΣΗΜΕΡΑ σε ανάρτηση;

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου στη διεύθυνση www. Ktimatologio.gr, ΣΗΜΕΡΑ βρίσκονται σε ανάρτηση τα στοιχεία που αφορούν σε περιοχές στις Περιφερειακές Ενότητες ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

  • Πόσο διαρκεί η ανάρτηση;

Η διαδικασία της ανάρτησης έχει διάρκεια δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις για όσους μένουν στο εξωτερικό και πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωσητου πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης. Λόγω κορονοϊού πάντως, αναμένεται να δοθεί σιωπηρή παράταση.

  • Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες;

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου (ktimatologio.gr) επιλέγοντας το portal των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, είτε πηγαίνοντας στο γραφείο κτηματογράφησης, είτε διαβάζοντας προσεκτικά τα έγγραφα (Έντυπο Α: Στοιχεία Δικαιούχου-Κωδικοί Ιδιοκτησίας και Έντυπο Α2: Απόσπασμα Διάγραμμα), που τους απέστειλε το κτηματολόγιο να δουν και να ελέγξουν:

• Την πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα).

Επίσης για μεγαλύτερη σιγουριά μπορούν να πάνε σε μηχανικό, που θα ελέγξει προσεκτικά την ορθότητα των στοιχείων του κτηματολογικού πίνακα και του Κτηματολογικού Διαγράμματος.

  • Πού πρέπει να αποταθούν σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη για να κάνουν ένσταση;

Σε περίπτωση που το λάθος τους αφορά στοιχεία του ακινήτου (π.χ. λάθος στο όνομα του δικαιούχου, στο συμβόλαιο, στη διεύθυνση, τη χρήση, κλπ.) το αίτημα είναι απλό και υποβάλλεται εύκολα από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που αφορά στην καταγραφή του δικαιώματος (π.χ. είδος κυριότητας και ποσοστά συνιδιοκτησίας) θα πρέπει να συμβουλευτεί νομικό.

Σε περίπτωση που το σφάλμα αφορά στη γεωγραφική απεικόνιση του ακινήτου του, δηλαδή της θέσης, του σχήματος, των ορίων και του εμβαδού ή τμήμα του είναι δασικό, τότε αρμόδιος είναι ο μηχανικός για να εξετάσει τον τρόπο διόρθωσης και να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα που αποδεικνύουν το σφάλμα. Αυτού του είδους τα σφάλματα είναι και τα πιο σοβαρά και θέλουν πολύ προσοχή, διότι αργότερα για να διορθωθούν με τη διαδικασία ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ είναι πιο δύσκολα, κοστίζουν αρκετά και είναι και χρονοβόρα. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η συμμετοχή του τεχνικού συμβούλου στην διαδικασία της ένστασης, καθώς επίσης και κατά την διαδικασία της εξέτασης της ένστασης από την αρμόδια επιτροπή.

•        Ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να ελέγξει ο μηχανικός και να επιλυθούν κατά την ανάρτηση κτηματολογίου;

1ο πρόβλημα: Δεν έγινε η μεταφόρτωση των αρχείων σωστά κατά την ηλεκτρονική δήλωση (π.χ. ανέβασμα τοπογραφικού ή συμβολαίου κλπ) και το δικαίωμα δεν καταγράφηκε.

Απάντηση: Αφού ελεγχθούν όλα τα αρχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, θα σκανάρει και θα αποστείλει συμπληρωματικά τα έγγραφα που δεν έλαβε το κτηματολόγιο.

2ο πρόβλημα: Δεν έγινε ακριβής εντοπισμός του ακινήτου και δεν καταγράφηκε το δικαίωμα.

Απάντηση: Είναι αλήθεια ότι ένας σημαντικός αριθμός ιδιοκτησιών, που αφορά κυρίως αγροτεμάχια, βρίσκεται σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, που ακόμα και οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους δεν γνωρίζουν που βρίσκονται και δηλώθηκαν στο «περίπου» στο κτηματολόγιο, νομίζοντας ότι ο μελετητής του Κτηματολογίου με τα ονόματα των γύρω ιδιοκτητών και το τοπωνύμιο της περιοχής θα το εντοπίσει. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δυνατόν να γίνει (π.χ. αναδασμός, απαλλοτρίωση, κλπ). Σε περίπτωση όμως που δεν μπόρεσε ο μελετητής να εντοπίσει το ακίνητο θα πρέπει να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια.

3ο πρόβλημα: Εντοπίστηκε σε άλλη θέση το ακίνητο από αυτήν που υποδείχθηκε από τον ιδιοκτήτη με στίγμα ή στο χάρτη θέασης του κτηματολογίου.

Απάντηση: Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί, αν το στίγμα που δώσατε αφορά στην ιδιοκτησία σας ή «έπεφτε» σε άλλη ιδιοκτησία. Επομένως, θα πρέπει να ελεγχθεί η αρχική δήλωση ιδιοκτησίας, για να κατανοηθεί η αδυναμία αντιστοίχισης συμβολαίου και ακριβής θέσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος υπόδειξη, θα πρέπει να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια.

4ο πρόβλημα: Το σχήμα και το εμβαδό του αγροτεμαχίου διαφέρει από την πραγματικότητα.

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να γίνει Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο, για να δηλωθεί με ακρίβεια. ώστε το εμβαδό του γεωτεμαχίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στον χάρτη να ταυτίζεται με την πραγματικότητα και να μην έχει αποκλίσεις που θα δημιουργήσουν μεταγενέστερα προβλήματα κατά την μεταβίβαση του ακινήτου.

5ο πρόβλημα: Εμφανίζεται ότι το ακίνητο ή τμήμα του ακινήτου διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Απάντηση: Σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή με το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να ελεγχθεί το τμήμα του γεωτεμαχίου που διεκδικεί το ελληνικό Δημόσιο (π.χ. αιγιαλός, παλιός αιγιαλός, αρχαιολογικός χώρος ή άλλες ιδιοκτησίες που ανήκουν σε κάποια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου) και να υποβληθεί ένσταση στο κτηματολόγιο. Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν παλιοί τίτλοι ιδιοκτησίας ή και άλλα έγγραφα π.χ. μισθωτήρια, αποφάσεις της διοίκησης με τις οποίες παραχωρήθηκε το αγροτεμάχιο, Οικοδομικές Άδειες κλπ.

6ο πρόβλημα: Εμφανίζεται ότι το ακίνητο ή τμήμα του ακινήτου διεκδικείται από τη Δ/νση Δασών ως Δασική Εκταση.

Απάντηση: Σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή με τους δασικούς χάρτες, θα πρέπει να ελεγχθεί το τμήμα του γεωτεμαχίου που διεκδικεί η Διεύθυνση Δασών και να υποβάλει αίτημα – ένσταση στο κτηματολόγιο. Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν συμπληρωματικά όλα τα στοιχεία που αφορούν το ακίνητο, όπως: παλιά συμβόλαια, μισθωτήρια, αποφάσεις της διοίκησης με τις οποίες παραχωρήθηκε το αγροτεμάχιο, Οικοδομικές Άδειες, δηλώσεις ΟΣΔΕ κλπ.

Α) Σε περίπτωση που έχει γίνει αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη, θα πρέπει να καταθέσετε και στο κτηματολόγιο την Αντίρρηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Β) Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αντίρρηση, θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα αντίρρησης. Αναμένεται μετά την αναμόρφωση των δασικών χαρτών που λήγει τέλος Δεκεμβρίου, να γίνει εκ νέου ανάρτηση και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αντίρρηση.

Γ) Για τις περιπτώσεις ξεχερσωμένων εκτάσεων, που έχει γίνει αίτημα εξαγοράς θα πρέπει να καταθέσετε στο κτηματολόγιο την αίτηση που υποβλήθηκε στο Δασαρχείο μαζί με όλα τα δικαιολογητικά. Έχοντας υπόψη όμως, ότι τα αιτήματα εξαγοράς δεν θα εξεταστούν προς το παρόν, μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναμένεται να δοθεί λύση στο πρόβλημα.

7ο πρόβλημα: Δεν δηλώθηκε η ιδιοκτησία κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης.

Απάντηση: Θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα δήλωση είτε ηλεκτρονικά είτε κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

8ο πρόβλημα: Απορρίφθηκε το δικαίωμα με αιτία κτήσης τη χρησικτησία.

Απάντηση: Θα πρέπει να υποβληθούν τα συμπληρωματικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να γίνει η εγγραφή και τα καταχωρηθεί η ιδιοκτησία. Επίσης απαιτείται η σύνταξη Εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος.

9ο πρόβλημα: Το ακίνητο δηλώθηκε από τρίτο πρόσωπο και ο μελετητής απέρριψε το δικό σας δικαίωμα και προέκρινε το δικαίωμα άλλου.

Απάντηση: Θα πρέπει να εξετασθούν τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και να συμπληρωθούν για να μπορέσετε να το διεκδικήσετε ενώπιον της επιτροπής, π.χ. να έχετε τίτλο ιδιοκτησίας, να συμφωνούν οι όμοροι ιδιοκτήτες που αναφέρονται στο συμβόλαιο με τα αυτά του τοπογραφικού (παλιοί και νέοι ιδιοκτήτες).

10ο πρόβλημα: Εγγραφή δικαιώματος, για το οποίο δεν έγινε δήλωση ιδιοκτησίας.

Απάντηση: Μπορεί να προκύψει δικαίωμα σε ιδιοκτήτες από τα στοιχεία δικαιωμάτων που τους αφορούν, για τα οποία όμως δεν έχουν υποβάλει δήλωση, αλλά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί το δικαίωμα (π.χ. επικαρπία, ποσοστό συνιδιοκτησίας, κληρονομιά κλπ). Για τα δικαιώματα αυτά, οφείλεται να υποβληθεί δήλωση του Ν. 2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος (35 ή 20 ευρώ).

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
1
=