Πώς επιλύουμε τα προβλήματα της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας

Τελευταία ενημέρωση: 2018-06-11, 11:31:51
Πώς επιλύουμε τα προβλήματα της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

 

Μεγάλος αριθμός ιδιοκτησιών στην Ελλάδα βρίσκονται υπό το καθεστώς ομηρίας εξ αιτίας της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας. Το πρόβλημα είναι συνήθως σ’ αυτούς που αποκτούν το ακίνητο από κληρονομιά και οι συνιδιοκτήτες διαφωνούν σχετικά με το μέλλον του εξ αδιαιρέτου ακινήτου τους, δηλαδή αν πρέπει να πωληθεί ή όχι. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι ακόμα μεγαλύτερα όταν τυχαίνει και δεν μπορεί να κατατμηθεί ή να διανεμηθεί με κάποιον τρόπο το ακίνητο. Επίσης ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την πολιτεία είναι και τα χιλιάδες αυθαίρετα που έχουν κτιστεί σε εξ αδιαιρέτου γήπεδα εκτός σχεδίου όπως: στη Χαλκιδική, στην Κρήτη στην Αττική και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές. Σήμερα το κράτος προκειμένου να διευκολύνει την τακτοποίηση αυθαιρέτων επιτρέπει να γίνει η δήλωση αυθαιρέτων, με την προϋπόθεση να γίνει προσύμφωνο μεταξύ των συνιδιοκτητών του εξ αδιαιρέτου ακινήτου για σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας ή για διανομή των οικοπέδων. Όμως η σύνταξη του προσυμφώνου εξασφαλίζει μόνο το δικαίωμα της ένταξης στο νόμο, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου. Επίσης για να μπορέσει να γίνει η μεταβίβαση του ακινήτου (οικόπεδο με οικοδομή), θα πρέπει όλοι οι συνιδιοκτήτες του εξ αδιαιρέτου οικοπέδου, να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους. Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη εμπλοκή σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθεί να βρει μια νομική φόρμα προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα, ώστε οι κάτοχοι ιδανικών μεριδίων, να μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν και να αποκτήσουν απόλυτη κυριότητα στο ακίνητο που τους ανήκει.

  • Τι είναι η εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία (κτήση);

Εξ αδιαιρέτου κτήση σε κάποιο ακίνητο υπάρχει όταν περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες αποκτούν από κοινού το εν λόγω ακίνητο τόσο λόγω σύμβασης (π.χ. σε περίπτωση αγοράς) όσο και εκ του νόμου (π.χ. σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομιάς).

  • Τι κάνουμε όταν υπάρχει διαφωνία για την εκμετάλλευση του ακινήτου;

 Σε περίπτωση διαφωνίας, εκείνος από τους συγκυρίους που ενδιαφέρεται περισσότερο από τους άλλους για την εκμετάλλευση του μεριδίου του, είτε επειδή έχει ανάγκη τα χρήματα, είτε επειδή επιθυμεί την άμεση αξιοποίηση του ακινήτου, έχει τη δυνατότητα από τον νόμο να ασκήσει την αγωγή διανομής στο δικαστήριο, με την οποία θα ζητεί τον χωρισμό των μεριδίων, ώστε ο καθένας από τους συγκυρίους να λάβει το μερίδιό του και να το διαθέσει όπως θέλει. Το κοινό ακίνητο μπορεί να χωρισθεί είτε αυτουσίως, είτε δια της πωλήσεως με πλειστηριασμό.

  • Πώς γίνεται η αυτούσια διανομή;

Αυτούσια διανομή σημαίνει ότι το ακίνητο χωρίζεται σε τμήματα αναλόγως των μεριδίων των συνιδιοκτητών. Για παράδειγμα ένα οικόπεδο εντός σχεδίου, επιφανείας 1.000 τ.μ. χωρίζεται σε δύο τμήματα, το ένα 750 τ.μ., το οποίο λαμβάνει ο συγκύριος που έχει το 75% του οικοπέδου και σε ένα δεύτερο τμήμα, των 250 τ.μ., που λαμβάνει ο συγκύριος που έχει το 25% εξ αδιαιρέτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη αρτιότητα οικοπέδου στην περιοχή είναι 250 τ.μ. και έτσι δημιουργούνται δύο άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα.

  • Μπορεί να γίνει αυτούσια διανομή με σύσταση καθέτου ή οριζόντιας ιδιοκτησίας;

Ναι μπορεί το δικαστήριο να διατάξει την αυτούσια διανομή κοινού οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδομή ή το οποίο είναι αδόμητο αλλά άρτιο και οικοδομήσιμο, πρέπει όμως να είναι δυνατή η διαίρεση του σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες των συγκύριων. Μπορεί να γίνεισύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ` ορόφους ή μέρη ορόφων (οριζόντια ιδιοκτησία)εφόσον πρόκειται για οικόπεδο που υπάρχει οικοδομή. Όταν το οικόπεδο είναι αδόμητο μπορεί να γίνει σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου στα οποία θα είναι δυνατή η ανέγερση χωριστών οικοδομημάτων σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις

  • Πότε γίνεται πλειστηριασμός;

Εάν στο οικόπεδο/αγροτεμάχιο δεν μπορεί να γίνει αυτούσια διανομή, γιατί δεν μπορούν να προκύψουν άρτια και οικοδομήσιμα τμήματα του ακινήτου, τότε η μόνη επιτρεπτή διανομή είναι η πώληση διά πλειστηριασμού όλου του ακινήτου. Έτσι ο κάθε συγκύριος λαμβάνει το ποσό των χρημάτων που του αναλογεί.

  • Έχω το 50% σε οικόπεδο από κληρονομία της μητέρας. Εγώ έκανα αποδοχή, όχι όμως η αδελφή μου. Τι κάνω;

Στην περίπτωση που ο ένας από τους συγκύριος αμελή ή για λόγους οικονομικούς δεν προχώρησε σε αποδοχή κληρονομίας, τότε ο συγκύριος που επιθυμεί την διανομή μπορεί να προβεί αυτός, για λογαριασμό του άλλου συγκληρονόμου σε ενέργειες που οδηγούν στην αναγκαστική αποδοχή και του μεριδίου του άλλου. Αυτό γίνεται π.χ. με την έκδοση από τη γραμματεία του δικαστηρίου πιστοποιητικού περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας από τον άλλο συγκληρονόμο. Το πιστοποιητικό μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο στο όνομα του συγκληρονόμου και μ’ αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την αγωγή διανομής, ώστε αυτή να γίνει δεκτή από το δικαστήριο και να χωρισθεί το ακίνητο είτε αυτουσίως, είτε με πλειστηριασμό.

  • Γιατί να μην μπορώ να χωρίσω και να περιφράξω το μισό χωράφι που κληρονόμησα από τον πατέρα μου μαζί με τον αδελφό μου και να το χτίσω;

Στις εκτός σχεδίου περιοχές απαγορεύεται η σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας, για να μην υπάρχει κατάτμηση της γης που οδηγεί στην αυθαίρετη δόμηση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

  • Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα σε εξ αδιαίρετου γήπεδα που είναι εκτός σχεδίου;

Ναι τακτοποιούνται. Επίσης ο νέος νόμος των αυθαιρέτων δίνει τη δυνατότητα σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών σε εκτός σχεδίου ακίνητα, με την προϋπόθεση ότι έχουν ανεγερθεί αυτοτελή κτίρια πριν από τον Σεπτέμβριο του 2011 και εφόσον συμφωνεί τουλάχιστον το 65% των συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί διανομή ιδιοκτησίας με συμβολαιογραφική πράξη, τότε ο κάθε συνιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων.

  • Εγώ τακτοποίησα το αυθαίρετο μου αλλά οι άλλοι συνιδιοκτήτες είτε δεν έχουν προβεί στην τακτοποίηση, είτε δεν έχουν αυθαίρετο κτίσμα. Πώς μπορώ να μεταβιβάσω την ιδιοκτησία μου;

Αυτό είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, γιατί για να γίνει μεταβίβαση του ιδανικού μεριδίου, θα πρέπει να γίνει τακτοποίηση όλων των αυθαιρέτων κατασκευών που υπάρχουν στο αγροτεμάχιο.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
πειστηιριασμος σε εξ αδιαιρετου ακινητο
κατεχω οικοπεδο 50% εξ αδιαιρετου με την ξαδερφη μου.Δεν θελει να το πουλησει και θελει να το αγορασει σε εξευτελιστικη τιμη.Ξεκινησα την διαδικασια και απειλει με εφεση.Γινεται αποδεκτη η εφεση σ αυτες τις περιπτωσεις?
κορνηλια - 2021-10-28 13:49:05
Προβλημα ενοικιαση καταστηματος με συνιδιοκτητη
Υπαρχει καταστημα στο οποιο ειμαι κυριος 50% . Το αλλο 50% ειναι επικαρπωτης και υπαρχουν τα παιδια του που εχουν 1/3 το καθενα ψιλη κυριοτητα . Βρεθηκε ενοικιαστης με πολυ καλο ενοικιο, και ο επικαρπωτης αρνειτε να υπογραψει , θετοντας εκβιαστικους ορους απο διενεξη παρελθοντος . Μπορω να ζητησω δικαστικα αποζημιωση , ή να μπει δικαστικα κανονισμος χρησης ακινητου ?
Δημος Παπαδοπουλος - 2021-09-08 21:04:06
προυποθεσεις πώλησης οικίας και διαμερίσματος
καλημέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής: 1.Εαν έχω , στην κατοχή μου το 50% μιας μονοκατοικίας περίπου 80τ.μ σε οικόπεδο περιπου 200τμ ,το οποίο αυτή τη στιγμή ενοικιάζεται και δεν υπάρχει κάποιο δάνειο υπάρχει κάποια περίπτωση να μπορέσω να το πουλήσω; 2. διαμέρισμα 56 τ.μ (στην κατοχή μου το 50%) , στο οποίο υπάρχει δάνειο 2.500 ευρώ και στο οποίο διαμένει ο εν διαστάσει .., ,(χωρίς να ερωτηθώ )υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να το πουλήσω; Με εκτίμηση,
Σοφία Αποστόλου - 2021-07-15 08:17:13
αγορα διαμερισματος 50% εξ αδιερετου με πλειστηριασμο
Σε αγορα διαμερισματος με πλειστηριασμο 50% εξ αδιερετου ο καινουργιος ιδιοκτητης εχει 100% ιδιοκτησια ? Μπορουν να προκηψουν προβληματα ιδιοκτησιας μετα την μεταβιβαση ?
Kostas - 2021-04-04 12:48:24
Πρόβλημα στη μεταβίβαση ακινήτου εκτός σχεδίου .
Αναφερθήκατε παραπάνω στο οτι το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθεί να βρει μια νομική φόρμα προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα, ώστε οι κάτοχοι ιδανικών μεριδίων, να μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν και να αποκτήσουν απόλυτη κυριότητα στο ακίνητο που τους ανήκει. Αυτό ζητάμε ενώ υπάρχουν τα συμβόλαια εκτός σχεδίου ( ιδανικών μεριδίων,οριζόντιας ιδιοκτησίας,καθορισμού κοινόχρηστων χώρων) είμαστε 3 συνιδιοκτήτες με 50% ο ένας με τη σύζυγό του και από 25% οι υπόλοιποι δύο.Έχουν ανεγερθεί οικοδομές στα τρία τεμάχια και τώρα μας ζητάνε κάθετη ιδιοκτησία.Δεν μπορούμε ούτε να τα μεταβιβάσουμε στα παιδιά μας ούτε να τα πουλήσουμε εάν δεν συμφωνήσουν όλοι ή να τακτοποιήσουν αυθαίρετη κατασκευή εφόσον υπάρχει..Είμαστε όμηροι της κατάστασης αυτής. Υπάρχει φως? Θα μπορέσει το Υπουργείο να βρει αυτή τη Νομική φόρμα που αναφέρατε παραπάνω?Έχουμε αγοράσει το τεμάχιο αυτό συνολικών τ.μ.6.240 απο το έτος 2005.Οι οικοδομές έχουν ανεγερθεί μέχρι το 2009 όλες σύμφωνα με τις άδειες οικοδομής.Θα ήθελα παρακαλώ να με ενημερώσετε.
Χαράλαμπος Πέππας - 2021-03-04 17:47:17
ΕΥΚΟΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣΜΈΝΟ ΣΕ ΔΎΟ ΆΤΟΜΑ ΤΟ ΈΝΑ ΚΟΜΑΤΙ ΔΕΝ ΧΤΊΖΕΤΕ
ΕΥΚΟΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣΜΈΝΟ ΣΕ ΔΎΟ ΆΤΟΜΑ ΤΟ ΈΝΑ ΚΟΜΑΤΙ ΔΕΝ ΧΤΊΖΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΗΡΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΜΑΤΙ ΠΟΥ ΧΤΗΖΕΤΕ ΤΗΝΚΣ
giwrgos - 2020-11-18 18:05:26
εξαδιαιρετου εντος σχεδιου
Ειμαι ιδιοκτητης οικοπεδου σε οικοπεδο εντος σχεδιου εχω χτισει 114τ.μ. Το οικοπεδο ειναι 850τ.μ. θελω να χτισω στα αλλο μισω και να τα πουλησω και τα δυο σπιτια σε διαφορετικα ατομα τι χαρτια χριαζοντε.
Petros Constantinidis - 2020-11-05 13:47:35
ασυμφωνια συνιδικοτητων
Δεν αποδεχομαι να μεταβιβασω το ποσοστο μου στον αδελφο μου και με πιεζει. Μπορει να υπαεχει διαπραγματευση αντι εμου με δικηγορο? Επισης μπορει να προχωρησει ενα μισθωτηριο εφοσον αυτος που το εκμεταλευται δεν δεχεται να μπουν τα iban λογαριασμου των συνιδιοκτητων?
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗ - 2020-09-28 13:48:30
Bangalows σε εξ αδιαιρετου αγροτεμαχιο
Εχω ενα αγροτεμαχιο 7 στρεμματων εξ αδιαιρετου (50-50) με ενα συγγενη μου εκτος σχεδιου.Τα τετραγωνικα κτισης που μου αναλογουν ειναι περιπου στα 120μ2. Υπαρχει περιπτωση ο συγγενης μου να μπορεσει να μου διεκδικησει τις γκαρσονιερες που θελω εγω να φτιαξω?Αν γινει μια συμβολαιογραφικη πραξη θα ειμαι καλυμενος?Ευχαριστω!
Αντωνης Μαραγκουδακης - 2020-09-21 15:25:56
Πώληση οικίας και οικοπέδου.
Είμαστε συνιδιοκτήτες με τον αδελφό μου με ποσοστό 50% ο καθένας μίας οικίας και ενός οικοπέδου αντίστοιχα. Θέλω να πωλήσω το μερίδιο μου που μου αναλογεί στην οικία και στο οικόπεδο. Αν ο αδελφός μου αδυνατεί να το αγοράσει και διαφωνεί στην πώλησή του, τότε πρέπει να πωληθεί στον πλειστηριασμό; Ευχαριστώ.
ΡΟΛΑΝΔΟΣ ΧΑΤΖΗΣ - 2020-07-28 20:22:06
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ειμαι στη διαδικασια αγορας μιας οριζόντιο ιδιοκτησία ισογείου (υπαρχει ακομα ενας οροφος επανω) και η δικηγορος μου ετοιμασε το συμφωνητικο για να δωσω προκαταβολη και γραφει οτι 37,5% ανηκει στο Α, 37,5% στο Β και 12,5% στο Γ απο αυτη την οριζόντιο ιδιοκτησία ισογείου των 130τ.μ. και ολοι συμφωνουν να το πουλησουν σε μενα. Ομως δεν βγανει 100%. Και δεν μπορει να μου εξηγει κανεις με το υπολοιπο 12.5% τι συμβαινει. Σε ποιον ανηκει, και σε τι μερος της οριζόντιας ιδιοκτησίας ισογείου ειναι? Απο το διαμερισμα των 80- 90 m2 (διοτι ουτε αυτο δεν αναγραφεται), απο την αυλη μπροστα, απο την αυλη πισω? Δεν επισυναπτοναι σχεδια στο συμφωνητικο για να δω, τιποτε. Πως ειναι δυνατον να μην ξερει καποιος τι θα αγοραζει? Ευχαριστω πολυ!
CRISTINA MIHAELA LYSANDROU - 2019-12-12 19:27:20
ΕΚΑΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΘΩ
ΕΚΑΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΙΡΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΟ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ. ΟΜΩΣ ΕΝΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΔΗΛΩΝΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ?? ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ , ΝΑ ΑΞΙΩΠΟΙΗΣΩ ΤΙΠΟΤΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ - 2019-11-20 20:05:21
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 370τ.μ ΚΑΤΕΧΩ ΤΟ 75%. Το άλλο 25% ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ. ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΧΩ ΤΟ 75% ΤΟ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟ Ε9 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙ;
Αντώνης Ιωαννίδης - 2019-10-16 20:23:03
οικοπεδο
κληρονομησα ενα οικοπεδο στο οποιο εχω τα 17/20 και συγγενης τα 3/20 εξ αδιαιρετου τι μπορω να κανω για να χωριστει και να πουληθει. Ο συγγενης δεν απαντα καν στο τηλρφωνο
zvh - 2019-10-16 10:15:20
οικοπεδο απο διαθηκη εκανα συμβολαιο και διεκδικει συγγενικο προσωπο
Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ .......ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΤΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΑΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΗΨΙΑ....ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΑΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ...... Η ΑΛΛΗ ΑΝΗΨΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΟ ΜΙΣΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ....ΕΓΩ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΩ ????? ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΤΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??????
ΚΑΤΕΡΙΝΑ - 2019-07-18 12:53:07
ΚΤΗΣΜΑ ΣΕ ΕΞ ΑΔΙΕΡΑΙΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΟΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΤΙΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΔΗΛΩΝΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ Ε9?
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ - 2019-05-21 18:07:41
Αυθαιρετη οικοια σε χαρακτηρισμενο ανοικτο οικοπεδο
Απο διαθηκη της μητερας μου κληρονωμησα μια οικια 40 μετρων αυθαιρετη συν 50 τμ οικοπεδο.. Η οποια βρισκεται εντος χαρακτιρισμενο ανοικτου οικοπεδου (σημερα) 730 τμ , το οποιο αγοραστηκε το 1959 απο το δημοσιο που τοτε ηταν εντος σχεδιου.Το 1959 εκδοθηκε αδεια 100τμ.και χτιστικε η κυρια κατοικια..Στη συνεχειατο 1963 εγινε η προσθηκη κατοικιας 40τμ η οποια αναφερω παρα πανω.Επισης εχει μια κατοικια 45τμ οπου υφιστατε προ του 1955. Η κληρομονοι της κυριας οικοιας και του υπολοιπου οικοπεδου εκαναν μονοι τους αποδοχη κληρονομιας.... Εγω θα μπορεσω να κανω το ιδιο μονη μου... οπως επισης και ο ιδιοκτητης της αλλης οικοιας 45τμ? Ευχαριστω.
Κ Μυλογιαννιδη - 2018-09-23 19:58:38
Αποστολή σχολίου
5
+
1
=