Τι ισχύει για τις Οριζόντιες Ιδιοκτησίες; Οδηγός για κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους!

Τελευταία ενημέρωση: 2018-05-21, 11:09:41
Τι ισχύει για τις Οριζόντιες Ιδιοκτησίες; Οδηγός για κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους!

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

 

Η έννοια της οριζόντιας ιδιοκτησίας ορίζεται από διατάξεις του Αστικού Κώδικα και συνίσταται με συμβολαιογραφική πράξη ή δήλωση τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). Με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δημιουργούνται επί ενός ακινήτου αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, στις οποίες κατανέμονται τα χιλιοστά επί του οικοπέδου (ποσοστό συνιδιοκτησίας). Όμως υπάρχουν υποχρεώσεις και περιορισμοί στις οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου, κυρίως όσον αφορά κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, που πολλές φορές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαφωνιών και προστριβών στις πολυκατοικίες.

 • Ποια είναι κοινόκτητα και κοινόχρηστα πράγματα στην πολυκατοικία;

Σε μια πολυκατοικία κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι είναι: ο ακάλυπτος χώρος, οι εξωτερικοί τοίχοι, οι μαντρότοιχοι, οι σκάλες,, η ταράτσα (δώμα) κατά την ακάλυπτη επιφάνειά της, οι διάδρομοι που οδηγούν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι γενικές εγκαταστάσεις για το νερό και τοηλεκτρικό ρεύμα, το σύστημα ύδρευσης, φωτισμού και θέρμανσης, οι αγωγοί σύνδεσης των αποχετεύσεων με τοαποχετευτικό δίκτυο της πόλης ή τον βόθρο, τα εξωτερικά επιχρίσματα και γενικά η εξωτερική όψη της πολυκατοικίας με τακουφώματα προς τους δρόμους και προς τις γειτονικέςιδιοκτησίες, όπως και όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους.

 • Τι ισχύει με τις θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή;

Η πιλοτή της πολυκατοικίας ακόμα και για παλαιές πολυκατοικίες είναι κοινόχρηστη και κοινόκτητη, δηλαδή ανήκει σε όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας και δεν προσφέρεται για ιδιοκτησίες. Μπορούν όμως να καθορίζονται συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης για αποκλειστική χρήση των ιδιοκτητών. Όμως και στη περίπτωση αυτή, ένας ιδιοκτήτης, δεν μπορεί να μισθώσει ή να πωλήσει την χρήση της στάθμευσης σε κάποιον που δεν έχει ιδιοκτησία στην ίδια οικοδομή. Οι θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή και γενικά στους ανοιχτούς χώρους της πολυκατοικίας δεν μπορούν να περιτοιχιθούν ή να μετατραπούν σε χώρους άλλης χρήσης π.χ. αποθήκης.

 • Επιτρέπεται τον ακάλυπτο να τον κάνω χώρο στάθμευσης;

Καταρχήν ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου προορίζεται κυρίως για φύτευση, πλην όμως σήμερα σε πολλές πολυκατοικίες ο ακάλυπτος χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων καλύπτοντας όλη την πρασιά. Ο ακάλυπτος όμως του οικοπέδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων µη στεγασμένος (υπαίθριος) ή µε ελαφρά κατασκευή, σε ένα όμως ποσοστό της επιφάνειας του οικοπέδου και εκτός του υποχρεωτικού χώρου φύτευσης, που αντιστοιχεί στα 2/3 του οικοπέδου.

 • Τι ισχύει για την ταράτσα της πολυκατοικίας;

Το δώμα είναι κοινόκτητο και κοινόχρηστο πράγμα και ανήκει σε όλους τους ενοίκους σαν ιδιοκτησία. Μπορεί όμως το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης να έχει παραχωρηθεί σε ένα ή ορισμένους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, όχι όμως η κυριότητα.

 • Επιτρέπεται να φτιάξω τζάκι και να βάλω την καμινάδα στον τοίχο της οικοδομής;

Επιτρέπεται η κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας με τεχνική έκθεση μηχανικού που τεκμηριώνει ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και επίσης έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των συνιδιοκτητών για την τοποθέτηση της καμινάδας.

 • Χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας για να βάλω ηλιακό θερμοσίφωνα στην ταράτσα;

Όχι. Δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων. Προσοχή όμως, γιατί μπορεί να απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

 • Για να έχω αυτόνομη θέρμανση με Φυσικό Αέριο, θέλω απόφαση Γενικής Συνέλευσης;

Όχι δεν απαιτείται πλέον έγκριση της Γενικής Συνέλευσης από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών, προκειμένου να αυτονομηθεί με φυσικό αέριο μια ιδιοκτησία.

 • Κατάστημα στο ισόγειο της πολυκατοικίας γκρέμισε τον τοίχο και έφτιαξε τζαμαρίες. Επιτρέπεται;

Επιτρέπονται οι επεμβάσεις στις όψεις των κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν απαγορεύονται από άλλες ειδικές διατάξεις. Προσοχή όμως, εκδίδεται Άδεια Μικρής Κλίμακας και απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών.

 • Ο ιδιοκτήτης δύο γειτονικών διαμερισμάτων τα συνένωσε και κατήργησε και τον κοινόχρηστο διάδρομο. Επιτρέπεται;

Ο ιδιοκτήτης δύο ή και περισσότερων γειτονικών στον ίδιο όροφοοριζοντίων ιδιοκτησιών, ή και ιδιοκτησιών που βρίσκονται η μία πάνω από τηνάλλη, δικαιούται να τις χρησιμοποιεί ενιαία ή και να τις ενώνει, μετά από Άδεια δόμησης. Όμως δεν μπορεί να καταργήσει τους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων συνιδιοκτητών και τροποποίηση του συμβολαίου σύστασης της πολυκατοικίας

 • Πολλοί νέοι ιδιοκτήτες παλιών διαμερισμάτων προβαίνουν σε καθαιρέσεις τοίχων. Επιτρέπεται; Πώς θα ξέρω ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στατικής επάρκειας στο κτίριο;

Ο κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας μπορεί και δικαιούται να μεταρρυθμίζειεσωτερικά στην ιδιοκτησία του κατά την κρίση του, και υπό τον όρο ότι ταέργα αυτά δεν θα παραβαίνουν διατάξεις Οικοδομικού Κανονισμού, δεν θα θίγουν κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, εγκαταστάσεις και πράγματα, τουςεξωτερικούς τοίχους της ιδιοκτησίας του, την από σιδηρομπετόν κατασκευήτης ιδιοκτησίας του και του όλου κτιρίου και κάθε γενικά στατικό στοιχείο τηςοικοδομής, ως και την ασφάλεια, την αντοχή και τη στερεότητα τηςοικοδομής. Για τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις όμως, εκδίδεται Άδεια Μικρής Κλίμακας, με δήλωση του μηχανικού ότι οι εργασίες δεν θίγουν τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται θίγουν τη στατικότητα του κτιρίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πολεοδομία, προκειμένου οι μηχανικοί της υπηρεσίας να διαπιστώσουν αν οι εργασίες επιφέρουν αλλαγές στη στατική μελέτη του κτιρίου.

 • Θέλω να βάλω εξωτερική θερμομόνωση και να αναβαθμίσω ενεργειακά το διαμέρισμα, και δεν μου δίνει η Πολεοδομία Άδεια Μικρής Κλίμακας. Γιατί;

Επιτρέπεται η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις εξωτερικές όψεις, με Άδεια Μικρής Κλίμακας, αλλά πρέπει για την έκδοσή της να καταθέσετε στην Πολεοδομία δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου.

 • Επιτρέπεται να γίνονται τουριστικά καταλύματα τα διαμερίσματα στις πολυκατοικίες;

Ναι ο ιδιοκτήτης μπορεί πλέον, να προβαίνει ελεύθερα και για βραχυχρόνιο διάστημα, στην αστική μίσθωση του ακινήτου του. Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα και για περιορισμένη μίσθωση μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, με τρόπο όμως, ώστε να αποτρέπεται η κατ’ επάγγελμα άσκηση τουριστικής δραστηριότητας. Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
αυλη πολυκατοικιας
Η αυλη μιας πολυκατοικιας υπαρχει περιπτωση να μην ειναι κοινοχρηστη ? Ενδιαφερομαι να νοικιασω ενα διαμερισμα υπογειου που εχει δικη του την αυλη οπως λεει ο ιδιοκτητης αλλα θα ηθελα να ειμαι σιγουρη ευχαριστω
ευαγγελια - 2022-03-24 03:19:45
κοινοχρηστος χωρος
οι γονείς μου με οριζόντια ιδιοκτησία έδοσαν σε μένα και την αδερφή μια διόροφη κατοικία .δίπλα στην είσοδο μου και κάτω από τη σκάλα μου έφτιαξε ο πατέρας μου μια μικρή αποθήκη που είναι ο καυστήρας και την χρησιμοποιούσαμε και οι δυό βάζοντας και κάποια πράγματα των δυο σπιτιών .Τώρα που περιήλθε στην αδερφή μου το ισόγειο μου ζητά να φύγω από την αποθήκη.πέστε μου ανήκει αυτή η αποθήκη στους κοινοχρηστους χώρους? εγώ δεν της ζητώ να μην την χρισημοποιεί αλλά δεν μπορώ να την παραχωρήσω σ αυτή διότι έχω πρόβλημα αποθήκης. ευχαριστώ εκ των προτέρων
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ - 2021-02-22 12:59:07
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΟΛΥΚΑΤΙΚΙΑΣ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2004 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ 1ον ειναι δυνατον οταν μιλαμε για πρασινη ενεργεια σε κατασκευη να μην επιτρπεπεται αλλα τα δυο ρετιρε να εχουν βάλει σε δικο τους χωρο. 2ον ΜΠΟΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΟΥ ΕΝΟΣ ΡΕΤΙΡΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ? ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ ΟΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 2020-06-15 01:05:30
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (1-3-1979) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΝ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΨΟΥΝ. 1ον. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. 2ον. ΟΤΑΝ ΘΕΛΗΣΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕ ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ Η ΤΑΡΑΤΣΑ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ, ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ;
ΗΛΙΑΣ - 2019-08-31 14:18:50
Αλλαγη θεσης κοινοχρηστου διαδρομου
Μετα απο αγορα ολων των διαμερισματων ενος οροφου και διαφορετικης διαμερισμετωσης, ο κοινοχρηστος διαδρομος μπορει να αλλαξει σχημα και θεση αλλα να καλυπτει τα ιδια τετραγωνικα μετρα με πριν; Χρειαζεται συναινεση και απο τους ιδιοκτητες των αλλων οροφων;
Νικος - 2019-02-12 19:59:51
Αποστολή σχολίου
4
+
2
=