Ακινήτων και περιβάλλοντος το ανάγνωσμα: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)

Τελευταία ενημέρωση: 2018-04-23, 19:23:38
Ακινήτων και περιβάλλοντος το ανάγνωσμα: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)

Καινοτομία και μέλλον για τα ακίνητα, το περιβάλλον και τους μηχανικούς

 

Του Χάρη Αμμανατίδη, Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Msc Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης

e-mail: ktimalogic@gmail.com

 

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) είναι γεγονός ότι έχουν εισβάλει στη ζωή μας!!! Είτε για αναψυχή, είτε για επαγγελματικούς λόγους, η ραγδαία εξέλιξή τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητας πλέον, ακόμη περισσότερο όμως αποτελούν εργαλεία στο χώρο των ακινήτων και του περιβάλλοντος.

Τι είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος ορίζεται εκείνη η συσκευή-μηχάνημα, που έχει τη δυνατότητα να πετά με εργαλεία που ο χρήστης τα χρησιμοποιεί εξ αποστάσεως. Στον χώρο των αερομοντελιστών εδώ και πολλά χρόνια η τεχνολογική πρόοδος είναι τέτοια που πάρα πολλές συσκευές έχουν δημιουργηθεί για διάφορους σκοπούς, ενώ η τεχνολογική επανάσταση στο χώρο ειδικά κατά τα τελευταία 5 χρόνια, κατατάσσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στους ραγδαία εξελισσόμενους τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης των drones στο πεδίο, προσφέρει αμεσότητα στη συλλογή δεδομένων. Στα χαρακτηριστικά των drones είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης ελιγμών, η οποία προσφέρει ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε περιβάλλοντα συνεχώς μεταβαλλόμενα, όπως αυτά των δασικών πυρκαγιών. Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα υψηλής επικινδυνότητας καθώς και σε περιοχές μη προσβάσιμες, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ το κόστος ενός μη επανδρωμένου συστήματος είναι μικρότερο από μια αποστολή αεροφωτογράφισης συγκριτικά με ένα επανδρωμένο αεροσκάφος, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την επαναληψιμότητα των μετρήσεων.

Τι ισχύει για τα drones στη χώρα μας

Σύμφωνα με τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή drones κ. Νικόλαο Βορνίτη από τη Σχολή Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών The Drone Project Pilot Academy «Η νέα νομοθεσία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Ο νέος αυτός κανονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (3152/Β/30.9.2016), καθορίζει όλη την διαδικασία για το ευαίσθητο θέμα των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ, το οποίο άπτεται θεμάτων ασφαλείας πτήσεων, αλλά και ιδιωτικότητας, προστασίας δεδομένων, αστικής ευθύνης, προστασίας του πολίτη, προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία αντιμετωπίζονται κατά αρμοδιότητα. Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα drones χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και ο εκμεταλλευόμενος και ο χειριστής του ΣμηΕΑ Ειδικής, Πιστοποιημένης ή και Ανοικτής Κατηγορίας με εμβέλεια τηλεχειρισμού άνω των 50 μ. εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται από την ΥΠΑ, ενώ κατά περίπτωση απαιτείται ειδική άδεια για να μπορεί κάποιος να πετάει drone».

Drones, ακίνητα και περιβάλλον

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση του εδάφους (μέσω καμερών) με μικρό κόστος, αποτελεί πρόκληση κι ευκαιρία για διάφορες χρήσεις και διεργασίες γύρω από το χώρο των ακινήτων και του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο στο προσεχές μέλλον, η χρήση των drones αποτελεί μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία και για τους επαγγελματίες μηχανικούς, ως εργαλείο διευκόλυνσης για εργασίες που ήδη λαμβάνουν χώρα, αλλά πολύ περισσότερο προσεχώς και για καινοτόμες διεργασίες που θα ανακύψουν ως αναγκαιότητα λόγω εξελισσόμενων συνθηκών κι επιθυμιών.

Α) Χρήση των drones για συλλογή χωρικών δεδομένων για πρόληψη και διαχείριση δασικών πυρκαγιών

Είναι γεγονός ότι η έγκαιρη συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων για διαχείριση απρόβλεπτων κι έκτακτων φαινόμενων που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο, όπως οι φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των δασικών πυρκαγιών οι οποίες αποτελούν ένα φαινόμενο εξαιρετικά πολύπλοκο το οποίο μεταβάλλεται δυναμικά, η ανάγκη συνεχούς πληροφόρησης σε συνδυασμό με την αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους αρμόδιους φορείς πρόληψης και αντιμετώπισης. Στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης δασικών πυρκαγιών και όχι μόνο, η χρήση των μη-επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική πλατφόρμα, με παράλληλη χρήση εφαρμογών φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης και παρακολούθησης.

Πιο συγκεκριμένα, τα εναέρια μέσα, με τις κατάλληλες διεργασίες και χαρτογραφικά υπόβαθρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις της πυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης όπως:

- Δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας

- Παρακολούθηση της καύσιμης ύλης και δημιουργία χαρτών βλάστησης

- Διενέργεια περιπολιών και αυτόματη ανίχνευση πυρκαγιών

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς ακόμη και μέσα από τις φλόγες μέσω εξελιγμένων καμερών

- Χαρτογράφηση καμένης γης και ανίχνευση πιθανών εστιών αναζωπύρωσης.

Επιπλέον, τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

-       Χαρτογράφηση των δασικών οδικών δικτύων. Οι δασικοί δρόμοι αποτελούν το μοναδικό μέσο επίγειας προσπέλασης στις εστίες πυρκαγιάς. Η λεπτομερής χαρτογράφηση τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιτρέπει την αναγνώριση ελαττωμάτων στους δρόμους καθώς και εμποδίων που μπορεί να εμποδίζουν την προσβασιμότητα στο δάσος.

-       Λεπτομερή χαρτογράφηση της θαμνώδους και ποώδους βλάστησης. Το μεταβαλλόμενο ύψος πτήσης, επιτρέπει την αναγνώριση και χαρτογράφηση οντοτήτων που είναι αδύνατον να αναγνωρισθούν και να χαρτογραφηθούν μέσω δορυφορικών εικόνων. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία αποτελεσματικότερων μοντέλων καύσιμης ύλης.

-       Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους που απεικονίζουν ακόμα και το μικροανάγλυφο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των μοντέλων πυροπροστασίας.

Β) Παρακολούθηση φαινομένων με μικρές απαιτήσεις ακρίβειας φωτογραφικών δεδομένων

Εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία φαινόμενα για τα οποία η μακροσκοπική καταγραφή τους είναι αρκετή στην εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ εντάσσεται και σ’ αυτήν την κατηγορία η οn-line παρακολούθηση γεγονότων. Ως τέτοια φαινόμενα νοούνται:

- Εντοπισμός αυθαιρέτων κατασκευών

- Παρακολούθηση κυκλοφορίας οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους

- Μακροσκοπική παρακολούθηση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, επισκέψεις σε δύσβατα σημεία για τον εντοπισμό ανθρώπων ή την καταγραφή γεγονότων).

Γ) Εργασίες φωτογραμμετρίας και μετρήσεις ακριβείας

Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται φωτογραμμετρικές εργασίες υψηλής ακριβείας, όπως:

-           Φωτογράφιση περιοχών για οριοθέτηση αιγιαλού και ρεμάτων

-           Τοπογραφικές αποτυπώσεις μνημείων και χώρων ενδιαφέροντος κ.ά.

Δ) Άλλες χρήσεις

Τα drones μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για πλήθος εφαρμογών, όπως:

-          Περιπολίες συνοριακών γραμμών, για έλεγχο και πάταξη της λαθρομετανάστευσης

-          Εφαρμογές ανίχνευσης και διάσωσης, όπως αναζήτηση διασωθέντων σε ναυάγια, αεροπορικά δυστυχήματα κλπ

-          Εφαρμογές αστυνόμευσης. Τα drones μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο των αστυνομικών ελικοπτέρων σε ένα οικονομικότερο πλαίσιο

-       Έρευνα. Τα drones εξοπλισμένα με τους κατάλληλους αισθητήρες, έχουν χρησιμοποιηθεί στον τομέα επιστημονικής έρευνας (ατμοσφαιρικές, περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές κλπ)

-       Βιομηχανικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν εξειδικευμένα παραδείγματα όπως: Ψεκασμό αγροκτημάτων, επιτήρηση σωλήνων κλπ

-       Βιντεοσκοπήσεις – φωτογραφίσεις συναυλιών, γάμων κλπ

-       Στην αγροκαλλιέργεια μπορούν να εντοπιστούν ασθένειες και ο βαθμός υγρασίας-ξηρότητας του εδάφους

-       Μέτρηση απόδοσης σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

ΥΓ: για περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα έκδοσης αδειών πτήσεων και άλλα σχετικά ζητήματα, η σχολή The Drone Project Pilot Academy στο Βόλο και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής κ. Νικόλαος Βορνίτης τηλ. 6936739597 (www.thedroneproject.gr) μπορούν να λύσουν οποιαδήποτε απορία.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
6
=