Εκπτώσεις μέχρι 85% για αυθαίρετα από τρίτεκνους- πολύτεκνους- ΑμεΑ και άλλες ομάδες

Τελευταία ενημέρωση: 2018-01-08, 11:18:41
Εκπτώσεις μέχρι 85% για αυθαίρετα από τρίτεκνους- πολύτεκνους- ΑμεΑ και άλλες ομάδες

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

Είναι γεγονός ότι ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μείωσε κατά πολύ τα παράβολα και τα πρόστιμα, ενώ αύξησε τον αριθμό των δόσεων αποπληρωμής των προστίμων και διεύρυνε τις κοινωνικές κατηγορίες που έχουν ανάγκη και δικαιούνται επιπλέον εκπτώσεις. Έτσι οι αδύναμοι πολίτες, κάτοχοι αυθαιρέτων κατασκευών, έχουν σήμερα ένα επιπλέον κίνητρο για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου.

Ποιες ομάδες πολιτών ωφελούνται;

  1. 1.    Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικάμε τις ανωτέρω ιδιότητες
  2. 2.     Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονταιφορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες
  3. 3.    Πολύτεκνοι
  4. 4.    Τρίτεκνοι
  5. 5.    Μακροχρόνια άνεργοι
  6. 6.    Μονογονεϊκές οικογένειες
  7. 7.    Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
  8. 8.    Παλιννοστούντες ομογενείς, που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια δήμου
  9. 9.    Μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης, καθώς και για τα ακίνητα αυτών στη Θράκη

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία;

1. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονταιφορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες (π.χ. σύζυγος ή τέκνο), με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 85%στο πρόστιμο, ανεξαρτήτωςπεριορισμού κύριας κατοικίας . Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονταιφορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες (π.χ. σύζυγος ή τέκνο), με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, για την κύριακατοικία τους έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 80% στο πρόστιμο. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

3. Πολύτεκνοι, για την κύρια κατοικία τους με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 80% στο πρόστιμο και υποβάλλουν ως δικαιολογητικό το πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Πολύτεκνοι, για την δεύτερη κατοικία τους με επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ, έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 50% στο πρόστιμο.

4. Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο νόμο της κύριας κατοικίας τους έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 70% στο πρόστιμο και υποβάλλουν ως δικαιολογητικό τη βεβαίωση από το σύλλογο τριτέκνων. Προσοχή! Η έκπτωση εφαρμόζεται εφόσον κατά τον χρόνο υπαγωγής δηλώνονται στη φορολογική δήλωση προστατευόμενα μέλη.

5. Μακροχρόνια άνεργοι για την κύρια κατοικία τους, έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 70% στο πρόστιμο και υποβάλλουν σχετικό έγγραφο από τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που να φαίνεται ότι είναι άνεργοι πάνω από 12 μήνες. Επίσης κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.

Προσοχή! για τα άτομα αυτής της κατηγορίας το ειδικό πρόστιμο που καταβάλλεται εφάπαξ είναι το ποσό των πενήντα (50) ευρώ, εφόσον η κύρια κατοικία τους έχει εμβαδόν έως και εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

6. Μονογονεϊκές οικογένειες με ατομικό εισόδημα έως εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για την υπαγωγή στον νόμο της κύριας κατοικίας τους έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 70% στο πρόστιμο και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν μονογονεϊκότητα όπως: α) απόφαση δικαστηρίου – διαζευκτήριο που ρυθμίζει την επιμέλεια, ή β) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια. Προσοχή! Η έκπτωση εφαρμόζεται εφόσον κατά τον χρόνο υπαγωγής δηλώνονται στη φορολογική δήλωση προστατευόμενα μέλη.

7. Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, για την υπαγωγή στον νόμο της κύριας κατοικίας τους έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 80% στο πρόστιμο και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή τηςανωτέρω προϋπόθεσης. Επίσης Κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.

Προσοχή! για τα άτομα αυτής της κατηγορίας το ειδικό πρόστιμο που καταβάλλεται εφάπαξ είναι το ποσό των πενήντα (50) ευρώ, εφόσον η κύρια κατοικία τους έχει εμβαδόν έως και εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

8. Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, για την κύρια κατοικίας τους έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 80% στο πρόστιμο και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, όπως: Απόφαση ιθαγένειας και πιστοποιητικό από το δημοτολόγιο του δήμου που είναι εγγεγραμμένοι.

9. Μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης, καθώς και για τα ακίνητα αυτών στη Θράκη, για την κύρια κατοικίας τους έχουν ΕΚΠΤΩΣΗ 80% στο πρόστιμο και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Για την περίπτωση έλλειψηςτίτλων ιδιοκτησίας τα δικαιολογητικά καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
1
=