Νέος τρόπος αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τελευταία ενημέρωση: 2017-05-29, 12:18:54
Νέος τρόπος αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Της Γραμματής Μακλατσή, Τοπογράφου, Πολεοδόμου Μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η απόφαση για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ποιους αφορά;

Αφορά τα καταστήματα στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση παρασκευασμάτων σε πελάτες π.χ. καφενεία, τσιπουράδικα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, εργαστήρια τροφίμων κλπ. Επίσης αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, τα θέατρα και τους κινηματογράφους. Προσοχή! Η διάταξη δεν αφορά τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και τους παιδοτόπους.

Ο υπουργός είπε ότι θα δίνεται πλέον η άδεια με ένα κλικ. Ισχύει;

Πράγματι, ο επιχειρηματίας μπορεί να γνωστοποιήσει τη λειτουργία της επιχείρησης του στον δήμο και να ανοίξει άμεσα το κατάστημά του. Προσοχή όμως! Γιατί θα πρέπει πρώτα να έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα όπως: μελέτες, σχεδιαγράμματα μηχανικού, πιστοποιητικά, έγγραφα από πολεοδομία, διαγράμματα ροής τεχνική έκθεση, πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ποια είναι η διαδικασία της γνωστοποίησης;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον δήμο αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ο δήμος στη συνέχεια διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση εντός 15 ημερών, η οποία έχει ισχύ για 5 μήνες εντός της οποίας θα πρέπει να υποβληθεί η γνωστοποίηση.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση γνωστοποίησης στο Δήμο, για την έναρξη της λειτουργίας του καταστήματος. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και πληρώνει ένα χρηματικό παράβολο στο Δήμο. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και ο επιχειρηματίας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του καταστήματος.

Προσοχή! Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης γνωστοποίησης. Τα έγγραφα θα βρίσκονται στο κατάστημα.

Ποια έγγραφα και αρχεία πρέπει να τηρούνται στο κατάστημα;

Απαιτούνται:

α) Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος, βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτηριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κλπ). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ).

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση και εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται ή σχέδιο μηχανικού με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του υγειονομικός υπευθύνου του καταστήματος

στ) Το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου στον δήμο

 ζ) Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει

 η) Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

θ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, εφόσον απαιτείται,

 ι) Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Ποιος ελέγχει τα έγγραφα για να δει αν είναι νόμιμη η λειτουργία της επιχείρησης;

Ο κάθε δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβλήθηκαν. Ο έλεγχος γίνεται με βάση την κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος, έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατ’ αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

Θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα. Ποιος θα μου πει αν είναι κατάλληλος ο χώρος που διάλεξα, για να μην έχω προβλήματα στη συνέχεια;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, για να ελέγξει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του καταστήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελείται από διάφορους χώρους όπως παρασκευαστήριο, χώρος πλύσης σκευών, χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, αποθήκη, αποδυτήρια, προθάλαμο και W.C. ή W.C. για ΑΜΕΑ (όταν ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ξεπερνάει τα 100τμ).

Επίσης ο μηχανικός θα κάνει και τον πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου, αφού κάθε οίκημα που στεγάζεται επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Ο μηχανικός θα συγκεντρώσει όλα τα αντίγραφα και σχετικά σχέδια της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, και θα διαπιστώσει εάν απαιτούνται:

  • Άδεια Δόμησης για αλλαγής χρήσης,
  • Τακτοποίηση αυθαιρεσιών με τον ν. 4178/2013,
  • Οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ώρη ενημέρωση για τυχόν οικοδομικές εργασίες,
  • Έγκριση από κάποια άλλη υπηρεσία (π.χ. εάν είναι σε διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο).
Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
5
=